Novinky

     • Organizácia vyučovania 1.2._5.2. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Oznamujeme Vám, že polročné prázdniny plánované na 1. 2. nebudú. Budúci týždeň pokračujeme každý deň  dištančným spôsobom vyučovania.

      Vedenie školy

     • Ukončenie 1.polroka školského roka

     • Milí žiaci, vážení rodičia.

      Napriek všetkým okolnostiam sa nám podarilo ukončiť prvý polrok tohto zvláštneho školského roka. Chcem Vám všetkým veľmi pekne poďakovať. Deťom za usilovnosť a odhodlanie zvládnuť učenie aj za týchto náročných podmienok. Rodičom za veľkú pomoc a zastúpenie vo chvíľach, keď sa možnosti vyučovania v online svete vyčerpali. Som na nás všetkých hrdá za to, že dokážeme držať pri sebe, byť tolerantní a navzájom si pomáhať.

      Som si istá, že aj druhý polrok zvládneme. Dúfam len, že to bude v škole, na ktorú sme zvyknutí a máme ju radi.

      Zuzana Hirschnerová

     • Organizácia vyučovania 25.1._29.1.

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme Vám, že v týždni od 25. 1. do 29. 1. 2021 pokračujeme v dištančnej forme vyučovania. Organizácia vyučovania sa nemení, podrobnejšie informácie Vám v prípade potreby poskytnú triedni učitelia. Školský klub detí pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre zostáva v prevádzke.

      Veríme, že v ďalšom týždni sa už s deťmi uvidíme.

      S pozdravom,

      vedenie školy

     • Odberové miesto v priestoroch základnej školy

     • Od 20. 1. 2021 do 24. 1. 2021 zriadila MČ Rača v priestoroch školy odberové miesta pre celoplošný screening, testovanie antigénovými testami. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach raca.sk. 

      Prajeme všetkým pevné zdravie. 

     • Organizácia vyučovania_18.1.-22.1.

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme Vám, že v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 pokračujeme v dištančnej forme vyučovania. Organizácia vyučovania sa nemení, podrobnejšie informácie Vám v prípade potreby poskytnú triedni učitelia. Školský klub detí pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre zostáva v prevádzke.

      Veríme, že v ďalšom týždni sa už s deťmi uvidíme.

      S pozdravom,

      vedenie školy

     • Organizácia vyučovania od 11. 1. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      Srdečne Vám želáme všetko dobré do nového roka. Najmä pevné zdravie a veľa trpezlivosti. Je nám ľúto, že prvou správou v tomto roku je tá, že sa ešte zopár dní neuvidíme.

      V zmysle informácií zverejnených MŠ SR sa pre všetkých žiakov ZŠ v týždni od 11. 1. do 15. 1. 2021 realizuje výhradne dištančná forma vyučovania. Bližšie informácie Vám budú priebežne od dnes poskytovať triedni učitelia.

      Veríme, že sa čoskoro stretneme v škole.

      Vedenie školy

       

      5.1.2021