Novinky

     • Organizácie vyučovania_22. 2. - 26. 2.

     • Vážení rodičia. 

      Jednotlivé triedy v našej základnej škole budú od pondelka 22.02.2021 otvorené pre žiakov podľa kapacitných, priestorových a personálnych možností jednotlivých tried a tiež prejaveného záujmu rodičov. Podrobné informácie o organizácii vyučovania v triede, do ktorej chodí vaše dieťa sa dozviete od Vašej pani učiteľky triednej. 

      Tešíme sa na tých, s ktorými sa v pondelok uvidíme.  So všetkými ostatnými po jarných prázdninách. 

      Vedenie školy. 

       

     • Organizácia vyučovania 15. 2. - 19. 2.

     •  

      Vážení rodičia.

      Citlivo sme zvážili epidemiologické podmienky a iné okolnosti a oznamujeme Vám, že aj v týždni od 15. 2. - 19. 2. 2020 budeme pokračoavať v dištančnej forme vzdelávania, deti (1. aj 2. stupeň) sa budú učiť z domu a do školy neprídu. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

      Školský klub detí pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorí nemôžu pracovať z domu, zostáva v prevádzke. Je možné do neho dieťa kedykoľvek prihlásiť. 

      Situáciu budeme pozorne sledovať a robiť všetko preto, aby sa deti do školy mohli čo najskôr vrátiť. Aktuálne informácie Vám poskytneme opäť  vo štvrtok dopoludnia.

      Veľmi pekne ďakujeme za trpezlivosť, porozumenie a pomoc pri vzdelávaní Vašich detí.

      Veríme, že sa situácia začne vyvíjať pozitívne a čoskoro sa s deťmi uvidíme.

      Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

     • Organizácia vyučovania 8. 2.- 12. 2.2021

     • Vážení rodičia.

      V minulých dňoch sme urobili všetko preto, aby bolo možné od pondelka 8. 2. 2021 obnoviť prezenčnú formu vzdelávania detí v 1. – 4. ročníku. Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu účasť na testovaní.

      Je nám to veľmi ľúto, ale vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Bratislave a predovšetkým na základe odporúčania RÚVZ  https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf sme sa v spolupráci s vedením našej MČ Rača rozhodli, že v týždni od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021 prezenčnú výučbu neobnovíme. Deti do školy nenastúpia a budú sa naďalej vzdelávať dištančne, online. Verte, že sme citlivo zvažovali všetky možnosti a riziká. Zdravie Vás, detí a učiteľov sa však javí ako najdôležitejšie.

      Školský klub detí pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorí nemôžu pracovať z domu, zostáva v prevádzke.

      Situáciu budeme pozorne sledovať a robiť všetko preto, aby sa deti do školy mohli čo najskôr vrátiť. Aktuálne informácie Vám poskytneme vo štvrtok dopoludnia.

      Veľmi pekne ďakujeme za trpezlivosť, porozumenie a pomoc pri vzdelávaní Vašich detí.

      Veríme, že sa situácia začne vyvíjať pozitívne a čoskoro sa s deťmi uvidíme.

      Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.