Novinky

     • Letný školský klub detí

     • V dňoch 09.08.2021 – 13.08.2021 prebiehal v ZŠ Tbiliská letný školský klub detí v rámci ktorého mali žiaci nachystaný pestrý program činností. V mestskej časti Rača žiaci so sprievodným výkladom objavovali Koloničovu kúriu, vinohradnícke domy, dvory a pivnice na ul. Pri Vinohradoch. Na druhý deň žiaci navštívili vybrané objekty v bratislavskom Starom Meste na Kapitulskej ul., ďalej mestské hradby; Dóm sv. Martina a pod. V budove školy absolvovali tiež prednášku o dejinách Rače.

      Počas týždňa bola pre žiakov pripravená hra na architektov, v rámci ktorej robili návrh ako by mala vyzerať ich vlastná budova vyzerať a následne aj stavbu zhotovili z lega. Žiaci absolvovali tiež prechádzku v lese, kde tvorili z prírodných materiálov domy pre lesné bytosti. Posledný deň bol športový deň, počas ktorého súťažili v siedmich disciplínach:

      1. Traf kolku - hod malými kruhmi
      2. Skok švihadlom
      3. Zhoď čo najviac kolkov
      4. Traf loptu do kruhu
      5. Dribluj s loptou
      6. Štafetový beh
      7. Udrž malú loptu na rakete.