Novinky

     • Jesenné prázdniny a samotestovanie

     • Vážení rodičia, blížia sa jesenné prázdniny a deti, verím, že aj vás, čaká niekoľko voľných dní. Prajem Vám ich príjemné prežitie. 

      Chcem Vás požiadať, aby ste využili možnosť domáceho samotestovania a otestovali deti pred rodinnými návštevami a aj pred nástupom do školy po skončení prázdnin. Máme opakovanú skúsenosť, že domáce samotestovanie odhalílo ochorenie u dieťaťa.

      Veľmi pekne Vás aj prosím, aby ste výsledok testu zadali aj do Edupage. Škola má povinnosť týždenne hlásiť počet vykonaných testov. 

      Ďakujem veľmi pekne a do voľných dní prajem veľa zdravia a príjemných chvíľ. 

      Zuzana Hirchnerová 

       

     • VLASTIVEDNÁ VYCHÁDZKA PO RAČIANSKYCH VINOHRADOCH

     • Dňa 25.10.2021 sa žiaci 3.A a 3.B zúčastnili vlastivednej vychádzky po račianskych vinohradoch. Žiakov sprevádzal pán Ivan Vrana z OZ TERROIR RAČA, ktorý žiakom porozprával o niektorých úsekoch račianskych dejín, o pestovaní viniča a tiež o názvoch jednotlivých vinohradov na Račou.

     • BESEDA „PAMÄŤ GENERÁCII“

     • Dňa 18.10.2021 sa pod záštitou MČ RAČA v spoločenskej sále KS Žarnovická pre žiakov našej školy z tried 3.A a 3.D uskutočnila beseda s miestnou pamätníčkou pani Annou Jolanou Juricovou a so spisovateľom Gustávom Murínom. Beseda mala názov „Pamäť generácií“, v rámci tohto projektu starí obyvatelia Rače vyrozprávali svoj život a jeho písomnú podobu spracoval Gustáv Murín. Krst prezentovaných publikácii „Pamäti a spomienky – Anna Jolana Juricová“ a „Pamäti a spomienky – Miroslav Gregor“ sa uskutočnil začiatkom leta v Obecnej záhrade.

     • SÚŤAŽNÝ PROJEKT: Rodinné archívy alebo Čo zažili naši starí rodičia

     • Odo dňa 13.10.2021 prebieha v Základnej škole Tbiliská súťažný projekt 'Rodinné archívy alebo Čo zažili naši starí rodičia' do ktorého sa môžu zapojiť všetci žiaci našej školy. V rámci projektu sa súťaží o prospechové, vecné a zážitkové ceny. Súťažný projekt na našej škole organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského + o.z. Bratislavské rožky.

      Súťažný projekt žiakom ôsmeho ročníka odprezentoval hosť Prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. z Katedry archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s učiteľom dejepisu PhDr. Ivanom Chylákom zadali žiakom ôsmeho ročníka našej školy zadanie súťažného projektu. Do súťažného projektu sa môže zapojiť hociktorý žiak našej školy a to nasledovným spôsobom:

       

      Čo?

      S pomocou rodičov a starých rodičov priprav digitálne projekty o svojich predkoch a miestach, kde žili. Ideálne je zachytiť miesta, ktoré sa medzičasom zmenili, alebo zanikli a udalosti, aké dnes bežne nezažijeme (prechod vojnového frontu, presídľovanie po vojne, znárodnenie, menová reforma, stavby mládeže, vojenčina, brigády, manifestácie, invázia 1968, valutové doložky pri cestách do zahraničia, tuzex, oblečenie na zábavy a diskotéky a pod.)

       

      Ako?

      V programe Word vytvor krátke životopisy niektorých svojich predkov. V životopisoch spíš, čo zaujímavé zažili Tvoji blízki alebo vzdialenejší príbuzní (minimálne 2 strany bez obrázkov, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5),

      + pokiaľ to bude možné, tak vytvor audio- alebo ešte lepšie videozáznam z rozhovoru s Tvojimi príbuznými o zaujímavých udalostiach v ich živote (odovzdať môžeš napr. vo formáte .avi, .mp4 a pod.),

      + oskenuj alebo odfoť fotografie a/alebo dokumenty z rodinných archívov, ktoré ich rozprávanie alebo životopisy ilustrujú, prípadne zaznamenávajú časti Bratislavy či iných miest, ktoré dnes už neexistujú, alebo sa zmenili (napr. rodný dom predkov alebo ulica či mestská štvrť, kde žili a ktoré sa medzičasom zmenili, ich pracovisko, ktoré už neexistuje atď.). K fotografiám vytvor vo Worde krátke popisy, čo na nich je (napr. prvú fotku nazvi Foto_01 a vo Worde napíš Foto_01: Môj dedko Juraj Príkladný na stavbe mládeže v Banskej Štiavnici – 3. júna 1954).

      Wordový súbor s životopismi + wordový súbor s popismi fotiek + zdigitalizované fotky + prípadne aj nahrávku rozhovoru spakuj do jedného balíka a pošli svojmu učiteľovi dejepisu. Pozor – poslať môžeš len také fotky a texty, s ktorými starí rodičia súhlasia – daj im to preto pred poslaním prečítať alebo vypočuť či pozrieť!

       

      Kedy?

      do 15. decembra 2021 – pošli text, ktorý si spísal vo Word-e o svojich predkoch + fotografie s popismi + prípadný audio/video záznam na ivan.chylak @zstbiliska.sk ,

      do 31. januára 2022 prezrie komisia archivárov a historikov doručené projekty a vyhlási výsledky, ktoré budú odovzdané vo februári 2022 v slávnostnej sieni FiF UK.

       

      Načo?

      V prvom rade pre dobrý pocit starých rodičov, ktorých záujem ich vnučky/vnuka určite poteší. V druhom rade pre vnukov/čky, ktorí si možno raz – keď budú starší – budú s nostalgiou na tieto rozhovory spomínať. A v neposlednom rade pre spoločnosť ako takú – ide nielen o úctu k starším ale aj o to, aby sa spomienky najstaršej generácie nestratili len tak. A na zahodenie nie je ani ocenenie – projekty bude totiž hodnotiť odborná komisia z Univerzity Komenského, o.z. Bratislavské rožky a ZŠ Tbiliská 4. Autori najlepších 10 projektov z každej triedy získajú jednotku z dejepisu + v rámci školy:

      - 1. cena – tablet + exkurzia pre celú triedu do mestského archívu (možnosť oboznámiť sa s cennými originálmi) + kniha Dejiny BA + sprevádzanie po Starom Meste pre rodinu a priateľov (do 15 ľudí),

      - 2. cena – bezdrôtové slúchadlá + exkurzia pre víťaza a 2-3 kamarátov do archívu

      - 3. cena – torta + exkurzia pre víťaza. 

       

      Pre prípadné bližšie info: Prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. – juraj.sedivy@uniba.sk

      Príklad krátkeho životopisuhttps://www.pammap.sk/?ludia=74801

       

      Príklad zaujímavej udalosti, čo zažili pamätníci:

      https://www.pammap.sk/sukromne-zbierky/sukromna-zbierka-anny-erdelskej-rod.-pencakovej/video-rozhovory/videointerview5bombardovanie-bratislavy?material=25

      alebo

      https://www.pammap.sk/buxus/generate_page.php?page_id=89377material=25

       

      Cieľ: povzbudiť budovanie rodinných archívov a pri najzaujímavejších, s ich písomným súhlasom, umožniť zachovanie pamiatky našich predkov aj na historickom portáli PamMap.

     • Svetový deň mlieka v školách

     • Kto chce dlho zdravý byť, 

      musí veľa mlieka piť. 

      Potom budeš silný, zdravý, 

      za to môžu naše kravy. 

       

      25. septembra sme si v našej škole pripomenuli význam mlieka pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách. Žiaci II. stupňa súťažili so svojím najobľúbenejším mliečnym produktom, z ktorého počas hodiny ETV sledovali výživové údaje, najmä hodnotu cukru na 100 g. Ocenili sme prvé tri miesta, ktorých hodnoty boli v priemere najnižšie 

       

      1. miesto: VI. C  priem. 7,56 g cukru v mliečnych produktoch na 100g 

      2. miesto: VI. A priem. 7,78 g cukru v mliečnych produktoch na 100g 

      3. miesto: VI. B priem. 8,23 g cukru v mliečnych produktoch na 100g 

       

      Plejádu obalov z obľúbených mliečnych produktov potom žiaci so svojimi zisteniami prezentovali vo vestibule školy.  

     • Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia

     • Podľa údajov Štatistického úradu SR priemerný Slovák skonzumuje ročne 5,1 kg čokolády.  

      13. septembra sme v našej škole túto štatistiku trošku vylepšili. V kalendári sme totiž objavili Medzinárodný deň čokolády a pozitívneho myslenia, a tak okrem tradičnej dezinfekcie rúk, dostali žiaci pri vchode aj túto sladkú pochúťku. A nielen to. Z vedomostného kvízu sa mohli milovníci čokolády dozvedieť, z čoho sa čokoláda vyrába, ako sa volal kmeň, ktorý domestifikoval čokoládu a aj to, aký je proces spracovania kakaových bôbov. Vedeli ste, že 10% produkcie čokolády na svete sa vyrába z najvzácnejších zŕn Criollo? Naši žiaci áno. A z tých, ktorí úspešne odpovedali na všetky otázky nášho kvízu, vyžrebovala pani riaditeľka  ôsmich, ktorí boli odmenení ako inak – čokoládou. Pochutnali si: 

      Jakub Sajko 6. C 

      Tomáš Trnka 7. A 

      Miriam Aminová 8. B 

      Jakub Vasilišin 3. D 

      Alexa Krejčová 7. A 

      Viktória Khandlová 6. C 

      Lucia Vargová 8. A 

      Oliver Nedeliak 8. A 

      Výhercom srdečne blahoželáme! 

     • 4.D v ÚĽUVe

     • Žiaci 4.D vo štvrtok 30. septembra navštívili tvorivé dielne v ÚĽUVe. Pracovali v dielničkách: košikárska, tkáčska a drotárska. Dozvedeli sa o histórii týchto našich tradičných remesiel a vyrobili si krásny výrobok.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, vzhľadom na zvyšujúce sa riziko šírenia COVID 19 Vás žiadame, aby ste venovali väčšiu pozornosť pravidelnému testovaniu detí samotestami (tí, ktorí si ich v škole objednali - prosím, aby ste o vykonaní testu informovali školu cez EduPage) a tiež monitorovali pohyb vašich detí vo voľnom čase mimo školy. Žiadame Vás, aby ste nám bezodkladne oznámili podozrenie na ochorenie v rodine a dodržiavali karanténu súrodencov. Deti nebudú musieť mať od pondelka 4. októbra v triedach rúška. Rúška budú naďalej povinné v priestoroch školy mimo tried a na delených hodinách, na ktorých budú žiaci spojení s inou triedou.

      V mene všetkých detí, rodičov, učiteľov a zamestnancov školy Vám ďakujeme za pochopenie

      Vedenie školy.