Novinky

     • Triedy s dištančným vzdelávaním

     • Triedy v dištančnom vzdelávaní 

      Vážení rodičia, k dnešnému dňu sa dištančne učia triedy: 

      1C - do 26.11.

      3C - do 29.11.

      4C - do 26.11.

      5A - do 26. 11. 

      5C - do 3.12.

      6B - do 26. 11.

      6C (časť triedy) - do 26.11.

      6D - do 26.11.

      7C (časť triedy) - do 29.11.

      8A - do 29. 11. 

     • Príde Mikuláš

     • Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali ďalší dobrý nápad, príde Mikuláš, ale online. Usilovne sa učili básničky, zháňali oblečenie. Nacvičili mikulášsky program. Žiaľ, tento rok do tried nepôjdu. Darčeky rozdajú pani učiteľky vo svojich triedach. Dúfame, že nálada bude sviatočná, nebude chýbať úsmev a radosť, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami a žiackymi lavicami.

     • Červené stužky

     • Prvý december si celý svet pripomína ako Svetový deň boja proti AIDS. Žiaľ, tá zákerná choroba je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Na tento problém hľadá odpoveď aj celoslovenská kampaň Červené stužky, ktorá je zameraná na mladého človeka, na jeho vedenie k zdravého životného štýlu a na zvýšenie informovanosti o HIV. Kampaň za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považuje odborné vedomosti o HIV. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým.

      Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) John Dalli povedal: "Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na včasnú liečbu a predĺženie života, keďže sa odhaduje, že približne jedna tretina ľudí nakazených HIV v Európe nevie o tom, že je nositeľom tohto vírusu." John Dalli ďalej uviedol: „HIV a AIDS spôsobujú utrpenie ľuďom a spoločenstvám na celom svete už vyše štvrť storočia. Testovanie je dôležitým prvým krokom v boji proti vírusu. Dnes nastal čas preradiť na vyššiu rýchlosť a zvýšiť naše nasadenie v boji s touto strašnou chorobou.“

      A preto si starší žiaci 2. stupňa rozšírili vedomosti na hodinách etickej výchovy.

     • Úcta k starším

     • MILAN RÚFUS - MODLITBIČKY

      Želanie

      „Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná.

      Aj napriek tvojim vráskam, hreje Ťa naša láska.

      Prajeme Ti milý starký, starká,

      Nech Ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie,

      Či je deň, a či noc hustá.“

       

      Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali veľmi pekný nápad, chceli potešiť starenky a starčekov. Na hodinách technickej výchovy si žiaci druhého stupňa pustili na uzdu fantáziu a vyrobili krásne pozdravy. Možno, darovať je niekedy viac, ako byť obdarovaný. Keď sme im len trošku spríjemnili život , naše želanie sa splnilo.

      Chystáme aj mikulášsky program, ale žiaľ, online.

     • Modré nezábudky

     • Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. V roku 1991 bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie. Do slovenských ulíc sa vydajú tisícky dobrovoľníkov, ktorí predávajú modrú nezábudku. Ich cieľom je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malý, krehký a je pre nich symbolom krehkosti a zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na duševné zdravie, ktoré je našou dôležitou súčasťou. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia si túto poruchu zažil každý piaty človek na vlastnej koži. Depresiu netreba brať na ľahkú váhu, lebo časté depresie vedú až k sebaubližovaniu, ba dokonca aj ku samovraždám. A preto sa žiaci 2. stupňa ZŠ Tbiliskej 4 zúčastnili dňa 18.10. na projektovom dni Modré nezábudky, žiaľ, online, na hodinách etickej výchovy.

     • Nariadenie o dištančnom vzdelávaní

     • V týždni od  8. 11. do 12. 11. 2021 je z dôvodu oznámenia rodičov o potvrdení ochorenia COVID19 žiaka/žiakov nariadené dištančné vzdelávanie v triedach: 

       

      4.A (len 6 žiakov), 4.B, 5.D, 5.C.

       

      Pripomíname, že pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka" prostredníctvom EduPage.

      Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

     • Exkurzia 9.A + 9.B

     • Posledný októbrový pondelok a utorok žiaci 9.A a 9.B navštívili výstavu "Račianske mamičky navždy v našich srdciach" v interiéri Koloničovej kúrie, ktorú pripravili členovia Račianskeho muzeálneho spolku. Pútavý výklad členiek Račianskeho muzeálneho spolku doplnený vlastnými spomienkami zanechal v žiakoch hlboké dojmy. Prezreli si zaujímavé exponáty, mnoho fotografií račianskych mamičiek a starých mamičiek, spomienky na račianske jasle i materské škôlky... zaspomínali na svoje detské roky. Nadšenie vyvolali hračky, s ktorými sa sami voľakedy hrali (plyšové medvede, bárbiny, céčka, stavebnice...). K vážnemu zamysleniu ich primäla úvaha o tom, čo všetko prispieva k znečisteniu planéty (staré hračky, umelé plienky, staré oblečenie či nábytok).