Novinky

     • POTREBUJEŠ POMOC?

     • Ak ťa niečo trápi a nechceš telefonovať, môžeš nám napísať

       

      stačí kliknúť sem www.pomoc.sk

       

       

      Čokoľvek, čo ťa trápi, je fajn niekomu povedať.

      Mame alebo ockovi, sestre, bratovi, kamarátke alebo kamarátovi.
      Ak máš pocit, že sa nemáš komu  zveriť, môžeš sa obrátiť na nás.

      Linka 116 111

       

       

     • Vianočné pohľadnice

     • Počas predchádzajúcich dní prebehli vo všetkých triedach 1. stupňa tradičné tvorivé dielničky, pri ktorých si    deti vlastnoručne vyrobili vianočné pozdravy pre svojich najbližších. Tento rok netradične - ON-LINE.

     • Snehuliaci na škole

     • Milí rodičia, je nám veľmi ľúto, že Vás nemôžeme privítať v našej škole v tento tradičných čas. Po iné roky by vrcholili prípravy na Vianočnú akadémiu a vy by ste sa mohli tešiť z vystúpení Vašich detí. Radi by sme Vám aspoň pomocou fotiek sprostredkovali atmosféru na školských chodbách, ktoré zaplavili snehuliaci od výmyslu sveta.

     • Advent

     • Adventný čas očakávania býva v každej škole časom radosti, slávnostnej akadémie, tvorivých dielní, vône punču a radostných stretnutí.  

      V týchto zvláštnych dňoch je však všetko inak. Obmedzenie kontaktov a radosti zo spoločných chvíľ sa žiaci I. a II. stupňa, pod vedením našich pani učiteliek, rozhodli v našej škole využiť na výrobu milých darčekov, ktoré spríjemnia slávnostnú atmosféru Vianoc našim seniorom. Vianočné prekvapenia, starostlivo pripravené šikovnými ručičkami našich školákov, boli rozdelené do viacerých DSS. V rámci zapojenia sa do projektu hodinapreseniora.sk do partnerského Domova sociálnych služieb Sládkovičova a Petržalky a do Domova sociálnych služieb v Rači.   

      Veríme, že vyčaria úsmev na tvári nielen našim starkým, ale aj deťom, ktoré ich pre nich s láskou pripravovali, pretože radosť obdarovať iných patrí v živote človeka medzi tie najkrajšie. 

      Krásne vianočné sviatky všetkým.   

       

      11.12.2020

     • Mikuláš

     • Napriek zložitej situácii, v ktorej ani Mikuláš nechodil poriadne  rozdávať sladkosti, na našu školu nezabudol a potešil  deti na 1. stupni svojou prítomnosťou. Privolal si aj pomocníkov – anjela a čerta a spolu rozdali deťom drobné sladkosti.

     • Voľby do Rady školy

     • Vážení rodičia.

      V priebehu novembra sme organizovali voľby do Rady školy. Po zmene formy vyučovania, kedy sa žiaci 2.stupňa začali vzdelávať online, nebolo možné proces voľby ukončiť. Z tohto dôvodu sme proces voľby prerušili a volebnú urnu z priestorov vrátnice zapečatenú odniesli. Volebný proces ukončíme po návrate detí 2.stupňa do školy a uvoľnení opatrení.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Predsedníčka Rady školy, Mgr. Lucia Kolmanová

     • Zrušenie riaditeľského voľna vo štvrtok 5. 11. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci oznamujeme Vám, že z dôvodu zrušenia celoplošného testovania v Bratislave nebude riaditeľské voľno dňa 5. 11. 2020. So žiakmi 1. stupňa sa stretneme po jesenných prázdninách v utorok 10. 11. 2020. Pripomíname Vám, že bude opäť potrebné vypísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Ďakujeme za pochopenie.

     • Riaditeľské voľno, jesenné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      V najbližších týždňoch bude organizácia vyučovania pre deti 1. aj 2. stupňa pozmenená z dôvodu jesenných prázdnin a celoplošného testovania. Prečítajte si, prosím, pozorne informácie k jednotlivým dňom. Všetkým prajeme čo najpríjemnejšie dni. 

      Vedenie školy 

       

      Týždeň 26.10. - 30.10. 2020

       

      - žiaci 2.stupňa: dištančná forma vyučovania (online)

      26. - 29. 10.          = dištančná forma vyučovania (online)

      30.10. - piatok     = jesenné prázdniny

       

      - žiaci 1.stupňa:

      26. - 28. 10.          = výučba prezenčne (v škole)

      29.10. - štvrtok    = riaditeľské voľno

      30.10. - piatok     = jesenné prázdniny

       

      Týždeň 02.11. - 06.11. 2020

      - žiaci 2.stupňa dištančná forma vyučovania (online)

      2.11.- pondelok  = jesenné prázdniny

      3. -  5. 11.            = dištančná forma vyučovania (online)

      6.11. - piatok     = jesenné prázdniny

       

      - žiaci 1.stupňa:

      2.11.- pondelok  = jesenné prázdniny

      3. -  4. 11.            = výučba prezenčne (v škole)

      5.11. - štvrtok    = riaditeľské voľno

      6.11. - piatok     = jesenné prázdniny

       

      Týždeň 09.11. - 13.11. 2020

      - žiaci 2.stupňa dištančná forma vyučovania (online)

      09.11.- pondelok = jesenné prázdniny

      10. - 13.11.           = dištančná forma vyučovania (online)

       

      - žiaci 1.stupňa:

      09.11.- pondelok = jesenné prázdniny

      10. - 13.11.           = výučba prezenčne (v škole)

       

      Od 16.11. - 27.11. 2020

      pokračuje výučba:

      -žiaci 1.stupňa prezenčne

      -žiaci 2.stupňa stupeň online

       

     • Informácia o priebehu vyučovania od 26. 10. 2020 pre žiakov 1. až 4. ročníka

     • Vážení rodičia, milí žiaci, podľa uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 sa forma školského vyučovania pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nemení. Vyučovanie aj školský klub detí bude prebiehať podľa aktuálnej organizácie. O prípadných zmenách Vás budeme informovať. Prajeme Vám veľa zdravia. Vedenie školy.

     • Informácia o zmene formy vyučovania pre žiakov 2. stupňa od 26.10.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Podľa uznesenia vlády SR č 678 z 22. 10. 2020 sa od 26. 10. 2020 mení forma vyučovania žiakov v 5. až 9. ročníku. Podrobné informácie o rozvrhu dostanete mailom od triednych učiteľov v priebehu víkendu. On-line vyučovanie začína triednickou hodinou o 8:00 v aplikácii TEAMS. Upozorňujeme Vás, že účasť na vyučovaní je povinná a budeme sledovať dochádzku. V prípade potreby ospravedlnenia dieťaťa kontaktujte mailom triedneho učiteľa. Prajeme všetkým veľa zdravia. Vedenie školy

     • Zmena prevádzky ŠKD od 13.10.

     • Vážení rodičia.  

      Je nám veľmi ľúto, že z dôvodu novej aktualizácie usmernení z MŠ SR, musíme upraviť prevádzku školského klubu detí.  

      Od stredy (14.10) nebude v prevádzke ranný  školský klub. Popoludňajšie zberné triedy nebudú v prevádzke už od zajtra (13.10.) do odvolania.  

      Zajtra (13. 10.) bude školský klub detí pre štvrtákov (pre každú triedu osobitne) len do 15:30 hod. Prosíme Vás, aby ste deti k tomuto času zo školského klubu detí vyzdvihli. Od stredy (14.10) už deti štvrtého ročníka do školského klubu detí nepôjdu. 

      Pre žiakov 1. až 3. ročníka bude ŠKD od 13.10. v prevádzke len do 16:30 hod. Veľmi Vás prosíme o dochvíľnosť. Prevádzku do 16:30 vieme zabezpečiť iba v prípade, že nie je potrebné suplovať za niektorého vychovávateľa alebo učiteľa. Ak tento prípad nastane, musíme prevádzku ŠKD v niektorom z oddelení skrátiť len do 15:30. O takomto skrátení Vás budeme vždy čo najskôr informovať. Prosíme Vás, aby ste ale priebežne sledovali maily, pretože nevieme vylúčiť ani nájsť operatívne riešenia počas dňa. Zmenu ohlásime najneskôr do 9:00 daného dňa.  

      Veríme, že sa Slovensku podarí čo najskôr situáciu zvládnuť. Ihneď ako to bude možné sa činnosť ŠKD znova obnoví aj pre štvrtákov.  

      Mgr. Nikola Pavlisková,  

      Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.  

       

      12.10.2020

     • Krúžky

     • Vážení rodičia, s poľutovaním Vám oznamujeme, že v zmysle usmernení nemôžeme otvoriť žiadne krúžky na vzdelávací poukaz. Nie je možné ani prevádzkovať platené krúžky, ktoré si vyžadujú prenájom vnútorných priestorov - tried či telocvične. Ďakujeme za pochopenie

       

      8.10.2020

     • Zdravotný dotazník

     • Vážení rodičia, pri nástupe žiakov do školy 2. 9. 2020 je v zmysle usmernení MŠVVaŠ SR potrebné odovzdať vyplnený zdravotný dotazník. Nájdete ho TU:

     • Prevádzka ŠKD - školského klubu detí od 2.9. do 20.9. 2020

     • Vážení rodičia, v zmysle pokynov MŠVVaV SR sme boli nútení upraviť prevádzku školského klubu detí.

      V období od 2. do 20. 9. 2020 nebude v prevádzke ranný ŠKD - tzv. zberné triedy a poobedný ŠKD bude fungovať len do 16:00. Žiaci budú chodiť na obedy v presne určených časoch podľa rozpisu. 

      2. 9. Nebude ŠKD a obedy v prevádzke pre 1. ročník

      Ďakujeme za pochopenie a veríme, že od 21. 9. 2020 nabehneme plynule na riadny chod prevádzky ŠKD, tzn. ráno od 6:00 do 7:45 a po vyučovaní do 17:00.

      vedenie školy

       

     • Nástup prvákov do školy dňa 2. 9. 2020

     • Milé prváčence a milí rodičia.

      V stredu 2. 9. sú už pre Vás pripravené školské lavice a už sa na Vás v škole všetci tešíme.

      Slávnostné otvorenie školského roka sa bude odohrávať v triedach. Pani učiteľky a pani vychovávateľky Vás budú čakať o 9:00 hod. pred školou. Podľa zoznamov, ktoré nájdete pred školou zistíte, do ktorej triedy patríte.  Svoju pani učiteľku a pani vychovávateľku spoznáte podľa kartičky. 

      Ďalej je dôležité, aby ste vedeli:

      • S každým prváčikom môžu do školy vstúpiť najviac dvaja dospelí, ktorí budú mať rúško a vydezinfikujú si ruky.
      • Odporúčame, aby rúško mali aj deti a vydezinfikovali si rúčky.
      • Pani učiteľka a pani vychovávateľka Vám v triede povie všetky potrebné informácie o vyučovaní a činnosti školského klubu detí.
      • 2. 9. sa deti ešte nebudú učiť a nebude ani školský klub detí.
      • Úvodné stretnutie s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou skončí približne po dvoch hodinách (v tento deň nie je pre prváčikov v prevádzke školský klub detí ani jedáleň).

      Tešia sa na Vás pani učiteľky, pani vychovávateľky, vedenie školy a múdre sovičky.

     • Informácie k nástupu do školy 2. 9. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      Snažíme sa zodpovedne pripraviť otvorenie a organizáciu školského roka 2.9.2020 v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ, aby sme zabezpečili pre deti čo najbezpečnejšie prostredie. Upravili sme preto čas nástupu detí jednotlivých ročníkov do školy, prevádzku školského klubu detí a harmonogram stravovania ročníkov v školskej jedálni do 20. 9. 2020.

      • Rodičia žiakov 2. - 9. ročníka dostanú podrobnú informáciu v stredu 26. 8. mailom od triedneho učiteľa.
      • Noví žiaci 2. - 9. ročníka prídu pred školu o 8:30 hod., kde ich bude čakať učiteľ, ktorí ich zavedie do ich triedy.
      • Informácie k otvoreniu školského roka pre prváčikov sú v samostatnom ozname.

      Sme si istí, že všetko dobre zvládneme a tešíme sa na nový školský rok.

      učitelia a vedenie školy

     • Nový školský rok

     • Milé detí, vážení rodičia.

      O niekoľko dní zakývame letným prázdninám a stretneme sa opäť v škole. Už sa na Vás aj budúcich prváčikov veľmi tešíme. Podrobné informácie o nástupe do školy a organizácii vyučovania Vám poskytneme na našej web stránke v stredu 26. 8.

      Prajeme Vám krásny koniec prázdnin. Vedenie školy

     • LETNÉ VLASTIVEDNÉ VYCHÁDZKY PO BRATISLAVE

     • V dňoch 24.07.2020 – 31.07.2020 sa žiaci v rámci Letnej prázdninovej činnosti v ZŠ Tbiliská zúčastnili vlastivedných vychádzok po Bratislave. Žiaci mali možnosť vypočuť si sprievodný výklad a vidieť na vlastné oči pamätihodnosti v hlavnom meste. V rámci mestskej časti Rača žiaci objavovali vinohradnícke domy, dvory a pivnice na ul. Pri Vinohradoch; miesto pôvodnej židovskej modlitebne; budovu starého mlyna; Koloničovu kúriu a budovu prezývanú ako Mizerácka vila.

      Žiaci navštívili aj vybrané objekty v bratislavskom Starom Meste: pavlačový nájomný dom na Klariskej ul. č. 7 z roku 1820; budovu bývalých židovských rituálnych kúpeľov na ul. Klariská č. 14; ďalej budovu, ktorá pôvodne slúžila ako kláštor rádu Klarisiek; mestské hradby; Dóm sv. Martina a pod. Žiaci mali takýmto spôsobom možnosť rozšíriť si svoje vedomosti o okolí svojho bydliska a tiež budovať si vzťah k národným kultúrnym pamiatkam vo svojom regióne.

     • ÚRADNÉ HODINY

     • Úradné hodiny počas prázdnin

      KAŽDÚ STREDU OD 10:00 DO 12:00

      V prípade potreby môžete volať na tel. číslo 0917/420 227 z dôvodu poruchy našej pevnej linky.