Novinky

     • OZNAM PRE BUDÚCICH STREDOŠKOLÁKOV

     • Podľa informácií pani ministerky školstva zatiaľ na podanie prihláška na stredné školy a osemročné gymnáziá platí pôvodný termín do 10. apríla 2020.

      Hneď pri nástupe do školy (30. 03. 2020) deviataci, ktorí chcú ešte zmeniť školy na prihláške, prinesú na rodičom podpísanom papieri názvy škôl a odborov s dátumami prijímacích skúšok (11. 05. 2020 a 14. 05. 2020) a odovzdajú to pani výchovnej poradkyni ŠTEFANIOVEJ:

      - na druhý, tretí deň žiaci dostanú vypísané prihlášky na podpis rodičovi a pôjdu s nimi k lekárovi;

      - do 08. 04. 2020 prinesú späť do školy s poplatkom 1,50 € na každú prihlášku;

      - ak bude dieťa chýbať, prosíme rodičov o spoluprácu = teda priniesť tlačivá prihlášok;

      - rodičia žiakov 5. ročníka, ktorí ešte chcú vyplniť prihlášku na osemročné gymnázia sa mi ozvú na mail a v priebehu týždňa od 30.3. do 3.4. 2020 vypíšeme prihlášku.

       

      V prípade, že sa postup z dôvodu nových informácií z ministerstva školstva zmení, budeme vás obratom informovať prostredníctvom našej webovej stránky, alebo mailom, či telefonicky.

     • Budúci prváci

     • Vážení rodičia našich budúcich prvákov. Aj napriek súčasnej situácii sa na Vaše deti veľmi tešíme. V súvislosti s blížiacim sa zápisom do prvej triedy sa snažíme nájsť čo najjednoduchšie a najbezpečnejšie riešenie. Úzko spolupracujeme so školským úradom našej mestskej časti a sledujeme aj pokyny Ministerstva školstva.  Termín aj jeho formu vám včas oznámime na web stránke školy.  V prípade potreby môžete mailom kontaktovať pani zástupkyňu - ludmila.durdovicova@zstbiliska.sk. Prajeme vám veľa síl na zvládnutie súčasnej situácie a pevné zdravie.

     • Dôležité

     • Vážení rodičia.

      Prosíme Vás, aby ste priebežne sledovali našu stránku, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie. Odporúčame Vám, aby sa deti zdržiavali v domácom prostredí a obmedzil sa ich kontakt so spolužiakmi a rovesníkmi. Je dôležité, aby sa obmedzil ich pohyb po Bratislave, nenavštevovali obchodné centrá a hromadné podujatia.

       

      Venujte, prosím, pozornosť dvom požiadavkám: - Zašlite, prosím, na adresu – vedenie@zstbiliska.sk informáciu o tom, že sa Vaše dieťa počas jarných prázdnin a neskôr zdržiavalo v Taliansku, prípadne inej rizikovej oblasti.

      - V prípade, že by sa u Vášho dieťaťa, Vás, alebo u niekoho, koho poznáte potvrdilo ochorenie COVID-19, informujte o tom, čo najskôr vedenie školy: vedenie@zstbiliska.sk a vedenie MČ Rača: prednosta@raca.sk.

      Ďakujeme veľmi pekne.

      Zuzana Hirschnerová

     • Oznámenie o prerušení vyučovania

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme Vám, že od zajtra 10. 3. 2020 do pondelka 16.  3. 2020 bude z dôvodu prevencie pred šírením respiračných ochorení prerušené vyučovanie. Predpokladaný nástup do školy je v utorok 17. 3. 2020. Deti sú zo školských obedov na celé obdobie automaticky odhlásené. Sledujte, prosím, našu webovú stránku, kde budeme zverejňovať aktuálne informácie. Postup pri dávke na ošetrovné v prípade podozrenia na ochorenie nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a na stránke BSK https://bratislavskykraj.sk/zamestnanie/ .

       

       

      Vedenie školy

     • Oznámenie o bezpečnostných opatreniach

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšených bezpečnostných opatrení od zajtra - 9.3.2020 sa nemôže vyučovania zúčastniť žiadne dieťa s príznakmi respiračného ochorenia. V prípade vymeškania vyučovania bude triedny učiteľ akceptovať ospravedlnenie zákonného zástupcu.

      Za porozumenie ďakujeme.

      Vedenie školy.

     • Exkurzia: Schaubmarov mlyn

     • Dňa  27.2.2020 a 28.2.2020 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili exkurzie Schaubmarov mlyn v Pezinku, kde skúmali základné prírodné sily ako zem, voda, oheň, slnko, vzduch a ich premeny v čase. Ako sa mení voda na ľad, slnko na tieň či vzduch na vietor? Ako môže umenie zobrazovať nezachytiteľné javy a ako ich premeny pozorujeme v prírode my? To všetko sme mali možnosť skúmať spoločne s tromi lektormi.  

      Cieľom programu bolo pomenovanie základných prírodných javov, lepšie porozumenie prírodnému kolobehu a možnostiam zhmotnenia týchto javov. 

     • POZOR ZMENA

     • Vážení rodičia. V súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli neorganizovať v plánovanom dátume Deň otvorených dverí. Po skončení tohto možného nebezpečenstva Vás pozveme do školy v náhradný termín. Rovnako sa nebude konať ani stretnutie s rodičmi budúcich prváčikov, ktoré robievame pred zápisom budúcich prváčikov do školy.

      Ďakujeme za porozumenie.

       

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      Vážení rodičia, dňa 18. marca 2020 v čase od 8:00 do 12:00 Vás pozývame na deň otvorených dverí, počas ktorého môžete priamo vidieť chod školy, prácu žiakov i učiteľov. Zároveň pozývame rodičov budúcich prvákov na stretnutie s vedením školy a špeciálnym pedagógom dňa 17. marca 2020 o 17:00 priamo v budove našej školy. Pokúsime sa zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa zaškolenia detí, školskej zrelosti a predstavíme Vám našu školu.

    • PÁRTY 2020
     • PÁRTY 2020

     • Milí rodičia a priatelia našej školy,

      srdečne Vás pozývame na Party ZŠ Tbiliská dňa 14.3.2020

      v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu v Rači o 19.00 hod.

      Čo Vás čaká? Príjemné posedenie pri hudbe, výbornom račianskom vínku a jedle.

      Samozrejme nebude chýbať ani tombola s krásnymi cenami.

      Čo si obliecť? Oblečenie je neformálne – kto sa v čom dobre cíti.

      Vstupné – 25, € na osobu /v cene je zahrnutý prenájom miestnosti, DJ - hudba, večera,

      sladké občerstvenie, minerálna voda, 1/2l vína, káva /.

      Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom triednej učiteľky, alebo na

      lucia.kolmanova@zstbiliska.sk u pani Kolmanovej.

      Ak máte možnosť prispieť do tomboly vecnými cenami, prípadne nám pomôcť iným

      spôsobom, prosím kontaktujte triednu učiteľku. Vopred ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

      Kolektív ZŠ Tbiliská

     • Kurz Bubnovania a Rytmiky v triede

     • Koncom januára 2020 prebehla na našej škole „BUBNOVAČKA“ . Zúčastnila sa väčšina tried  1. stupňa. Hudobníci z „Rytmiky“ doniesli množstvo bubnov a perkusií. Deti okrem zábavy zažili spoločný zážitok z tvorenia hudby.  Deti počas týždňa zisťovali ako funguje orchester a učili sa tímovo spolupracovať a komunikovať. 

     • OK Dejepisnej olympiády

     • Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády na Fakulte chemických a potravinárskych technológií STU. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov v 3 kategóriách.

      Žiaci písali test v aule fakulty a zažívali pocity vysokoškolákov. Test bol z prebraného učiva + témy stanovenej na tento školský rok M. R. Štefánik a osobnosti, domáceho a zahraničného odboja, ktoré sa podieľali na vzniku Československa + regionálne dejiny Bratislavy.

      Naši žiaci úspešne reprezentovali školu.

      Kategória F – 1. miesto  Maximilián Vojtech – úspešný riešiteľ

      Kategória E - 4. miesto Matej Horváth – úspešný riešiteľ

      6. miesto Alex Vachuda – úspešný riešiteľ

      Kategória C – 8. miesto Samuel Varga – úspešný riešiteľ

      Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a oceneným blahoželáme!

     • Múzeum polície

     • Vo štvrtok 13. 2. 2020 navštívili žiaci 9.A Múzeum polície SR.

      Múzeum polície SR je jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR a zameriava sa na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosť bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

      Žiaci sa z výkladu sprievodkyne dozvedeli o histórii, vzniku a vývoji bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989 a o vzniku a súčasnej činnosti Policajného zboru SR. Dozvedeli sa ako fungovala polícia a žandárstvo v období rakúsko-uhorskej monarchie i prvej Československej republiky. Veľký záujem vyvolali originály uniforiem žandárstva, polície i finančnej stráže z rokov 1918-1939. Ďalšia časť expozície sa venovala preventívnej činnosti zameranej na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na kriminalitu mládeže, výchovu k právnemu vedomiu a dopravnú výchovu a disciplínu.

      Žiakov zaujali i expozície -venované kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci.

      V záverečnej časti múzea žiaci si prezreli zinscenované miesto trestného činu a dozvedeli zaujímavé informácie i práci kriminalistov.

      Exkurzia prispela k doplneniu informácií žiakov, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.

     • Krajské kolo Šaliansky Maťko

     • 11. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 23 účastníkov z 19 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá. Dúfame, že naša škola vytvorila pre účastníkov súťaže milé a organizačne dobre zabezpečené prostredie vrátane úvodného kultúrneho programu, pohostenia i technického servisu. Bodaj by takýchto vydarených podujatí pre žiakov bolo čoraz viac!

      Do celoslovenského kola tejto obľúbenej súťaže postupujú za Bratislavský kraj:

      1. kategória: Zara Odlerová zo ZŠ Ľ. Štúra – Modra, 2. kategória: Ján Tichomír Varga zo ZŠ Ľ. Štúra – Modra, 3. kategória: Alex Koníček zo ZŠ Dr. I. Dérera – BA 1.

      Srdečne im blahoželáme.

     • ŠK Dejepisnej olympiády

     • 16. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 31 žiakov 6. – 9. ročníka, ktorí súťažili v 4 kategóriách. Žiaci absolvovali sto bodový test z preberaného učiva, regionálnych dejín a danej témy – tento rok to bola téma M.R. Štefánik a pre vyššie ročníky aj vznik ČSR. Prví dvaja z každej kategórie postupujú do okresného kola.

      Blahoželáme!

      Vyhodnotenie

      Kategória F

      1.         Maximilián Vojtech VI.A

      2.         Šimon Brtáň VI.A

      3.         Oliver Nedeliak VI.A

       

      Kategória E

      1.         Matej Horváth  VII.A

      2.         Alex  Vachuda  VII.A

      3.         Michaela Pirohárová  VII.B

       

      Kategória D

      1.         Michaela Slivová  VIII.A

      2.         Natália Poláková  VIII.A

      3.         Denis Wimmer  VIII.A

       

      Kategória C

      1.         Šimon Gerháth  IX.B

      2.         Samuel Varga   IX.B

      3.         Ivana Cíchová   IX.A

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 23. decembra 2019 a prvým vyučovacím dňom v novom roku bude streda 8. januára 2020.

       

      Pokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov prajú deti a zamestnanci ZŠ Tbiliská.