Novinky

     • Rodinný deň

     • Dňa 23.5.2019 sa na našej škole v popoludňajších hodinách konal Rodinný deň. Na tejto akcii sa mohli zúčastniť žiaci a rodičia našej školy, kde si mohli zahrať rôzne spoločenské hry,  vytvoriť rôzne výrobky, zahrať fantastické hry, prejsť cestou rozprávok a vyriešiť rôzne kvízy. Ďakujem všetkým zúčastneným a teším sa na ďalšiu akciu.

     • História Bratislavy

     • Žiaci 3. a 4. ročníkov sa rozhodli svojimi vedomosťami priblížiť k histórii našej Bratislavy. Električkou sme sa dostali až do Starého Mesta a vystúpili na zastávke Kapucíni. Odtiaľ naše kroky smerovali Starým Mestom, videli sme najmenšie okno, zaujímavé tzv. chŕliče, ktoré vypľúvali vodu, keď pršalo, navštívili sme Dóm svätého Martina a videli pozostatky v jeho podzemí, prešli až na Hviezdoslavovo námestie, kde sme sa vláčikom previezli k Bratislavskému hradu a pozreli výhľad na rieku Dunaj. Nakoniec sme si pozreli výmenu stráže pred Primaciálnym palácom.

       

     • Rodinný deň

     • Rodinný deň

      Oznam pre žiakov a rodičov, ktorí sa prihlásili na kvízy (Harry Potter, Marvel, Rozprávkové animáky), prebiehajúce  dňa 23.5.2019:

      Kvízy budú prebiehať v triedach 1.C a 1.D a to v nasledovnom čase:

      14.30 - Harry Potter         

      15.30 - Marvel

      16.30 - Rozprávkové animáky

     • Exkurzia Brno

     • Vo štvrtok 2. mája 2019 sa žiaci 7.A, 8.B našej a niektorí žiaci 9.A triedy zúčastnili exkurzie vo vedecko  zábavnom centre VIDA science centrum v Brne. Žiaci si mohli v Brne vyskúšať veľa vynálezov, overiť si svoje vedomosti z fyziky, chémie, matematiky, biológie.

      Žiaci boli na šou s názvom: Prásk! Bum! Pfíííííííí... Predstavili nám výbušné pokusy, ktoré nám priblížili mechanické a chemické explózie. Skúmali sme výbuchy, ku ktorým dochádza bežne v prírode alebo v kuchyni, ale mohli pozorovať aj tie, ktoré možno vidieť len v laboratóriách. Žiaci skladali dráhu, pri ktorej museli správne použiť Newtonove zákony, skladať pesničky skákaním na obrovskom klavíri, vyskúšať letecko-pohybový simulátor.

       Potom nás čakala výhliadka na Petrove na dominanty mesta, chrám Petra a Pavla, Zelný trh a radnicu.

     • EXURZIA BRNO

     • Žiaci 7. , 8. a 9. ročníka sa zúčastnili v 2 skupinách 26. apríla a 2. mája exkurzie do Brna. Navštívili zábavný vedecký park VIDA. Moderné science centrum kombinuje prvky klasického múzea, školy a zábavného parku s interaktívnym zážitkom návštevníka. Rozsiahla interaktívna expozícia je rozdelená do 4 oblastí – Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. Na ploche skoro 5 000m² vedeckého centra sa žiaci  mohli oboznámiť so 170 hravými exponátmi. Vyskúšali si rozpútanie tornáda a pocit pri zemetrasení, výrobu cyklónu , vojsť do zväčšeného  srdca,  pricip fungovania pľúc, šľapaciu chladničku či poraziť  srdce v pumpovaní krvi, podstatu Archimedovho zákona a Pythagorovej vety, cestovanie dejinami po časovej osi, postavenie magnetickej sochy, vyskúšali si zachrániť ľudský život i odstredivé sily, ako fungujú optické vlákna a zmrazili si svoj vlastný tieň. Odvážnejší jazdu na bicykli po lane v 6m výške, tobogán. Na záver videli science show o zvukoch a detonáciách. Potom nasledovala exkurzia po historickom centre Brna s výkladom sprievodkyne. Žiaci 26. apríla navštívili i Labyrint – podzemné stredoveké chodby a pivnice pod „Zelným trhom“. Výbornú atmosféru upevnilo i krásne počasie a plní nových a zaujímavých dojmov sme sa vrátili domov.

     • Deň Zeme

     • Triedne pani učiteľky 3. a 4. ročníkov zorganizovali ku Dňu Zeme súťaž v kreslení na chodník. Každá trieda  sa snažila nakresliť čo najkrajší obrázok. Svojimi kresbami sme spestrili našu každodennú cestu do školy. O ich šikovnosti sa môžete presvedčiť v našej FOTOGALÉRII.

     • PONUKA PRÁCE

     • Pomocná sila do kuchyne

      Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pozíciu pomocná sila do kuchyne s predpokladaným nástupom IHNEĎ. Záujemkyne/záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Lettrichovej osobne alebo telefonicky na tel. č. 02/44 88 96 75, prípadne na e-mail: sjtbliliska@gmail.com. Plat - 543,5 - 624,00 eur brutto.

     • Zápis detí do 1. ročníka

     • 26. apríl 2019 od 15:00 do 18:00

      27. apríl 2019 od 8:00 do 12:00

      Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa, platný občiansky preukaz zákonného zástupcu, žiadosť

     • DSS

     • Dňa 9.4.2019 žiaci 3.C spolu s pani vychovávateľkou Erikou Čiernou popoludní navštívili Domov sociálnych služieb na Podbrezovskej ulici, ktorý sa nachádza „v susedstve“, neďaleko našej školy. Pozvali nás na malú jarnú brigádu, keď si skrášľovali svoj areál upratovaním a vysádzaním kvetov. Naši usilovní žiaci vyčistili petangové ihrisko a za odmenu ho môžu počas pobytu v ŠkD kedykoľvek využiť. Dúfame, že to bola jedna z prvých spoločných aktivít a už teraz sa tešíme na ďalšie.

     • Pálenie Moreny

     • Dňa 29. marca 2019 sa na školskom dvore uskutočnila tradičná udalosť pálenia Moreny. Žiaci sa týmto pradávnym spôsobom rozlúčili s dlhou zimou. Naskôr spolu recitovali báseň o Morene a potom uskutočnili veľký pochod okolo celého ihriska. Následne, za hlasného skandovania, bola konečne podpálená bábka, ktorá predstavovala Morenu. Týmto slávnostným aktom žiaci s radosťou privítali jar.

     • Sadenie drevín na sídlisku Záhumenice

     • Dňa 29. marca 2019 žiaci 7.A pristúpili k finálnej fáze realizácie svojho komunitného projektu, ktorý prezentovali aj na celonárodnej žiackej konferencii vzdelávacieho programu Roots & Shoots Slovakia. Na svahu kopca nad výmenníkovou stanicou (OST) žiacky tím zasadil do zeme spolu až 10 nižších drevín. Dreviny majú za úlohu vytvoriť priestor na odpočinok a relaxáciu obyvateľov tejto husto zastavanej časti Rače. Projekt finančne a metodicky podporila nadácia Green Foundation.

       

     • ZBER PAPIERA

     • ZBER PAPIERA

      aj elektroodpadu bude prebiehať 

      Od 8.apríla do 12.apríla

      Pondelok   7:00-7:45, 14:00-16:00

      Utorok      7:00-7:45, 14:00-16:00

      Streda       7:00-7:45, 14:00-17:00

      Štvrtok      7:00-7:45, 14:00-16:00

      Piatok       7:00-7:45, 14:00-16:00

     • „Recy – veci“ – celoškolský projekt

     • V priebehu mesiaca marec sa v našej škole viac ako 100 žiakov so svojimi dielkami zapojilo do 1. ročníka celoškolského projektu, ktorý mal za cieľ podporiť recyklovanie materiálov v tvorivom duchu. Tento rok sa materiálom na tvorenie stali papierové rolky.

      Množstvo vystavených prác dosvedčovalo, že ručičky našich majstrov sú šikovné a veľmi obratne vedia narábať s farbičkami, nožničkami, štetcom...A nielen to. Obdivovať sme mohli projekty háčkované či so svetelnými efektmi, do ktorých boli zapojení i rodinní príslušníci. Skrátka tvorivé, kreatívne, inšpirujúce, nádherné rolkované dielka i veľdiela... A to až natoľko, že vybrať spomedzi nich víťaza bola úloha takmer nemožná. A tak sa rozhodovalo v ľudovom hlasovaní, ktorého sa zúčastnili na výchove umením naši najstarší žiaci. Ocenili 17 individuálnych a 5 najlepších skupinových prác, ktoré boli odmenené sladkou čokoládkou. No najväčšou odmenou pre všetkých bol vlastný výtvor i obdiv všetkých okoloidúcich. Veľké poďakovanie malým majstrom i veľkým pomocníkom. Už sa tešíme na druhý ročník.

     • Matematický klokan 2019

     • Vo štvrtok 21. marca 2019 sa vybraní žiaci druhého až ôsmeho ročníka zúčastnili celoslovenského kola súťaže Matematický klokan na našej škole. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka riešili 18 úloh počas 45 minút a žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka 24 úloh v čase 60 minút. Usporiadateľ – Talentída, n.o. – zverejní výsledky súťažiacich 10. apríla na stránke www.matematickyklokan.sk.

               Štartovné uhradilo Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4.

      Ďakujeme.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14.2. 2019 sa na Gymnáziu, Hubeného  konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sa stali  a v silnej konkurencii obsadili krásne 4. miesto Ľ. Veselský 9.A , D. Wimmer 7. A, M. Horváth 6. A, ostatní žiaci reprezentujúci našu školu boli tiež úspešní riešitelia OK DO M. Ďurďovič 9.A, L. Papánová a M. Henigerová 8.A, N. Poláková 7.A. Všetkým  srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • ŠKD – Beseda s pani spisovateľkou

     • Na pozvanie miestnej knižnice v Rači sa triedy 3. B a 3. C dňa 13. 3. počas Školského klubu detí zúčastnili besedy s pani spisovateľkou M. V. Ševčíkovou. Pani spisovateľka si na besedu priniesla aj psíka Gordona, o ktorom píše knihy pre deti. Beseda sa vďaka jeho prítomnosti niesla v radostnom duchu. Deti sa dozvedela veľa zaujímavostí o motívoch napísania knihy, vypočuli si úryvok z ešte len pripravovaného rukopisu nového diela autorky a na záver sa deti mohli vyšantiť s Grodonom.