Novinky

     • Burza kníh

     • ,,Kniha sú listy papiera s množstvom textu zviazané do zväzku," povedal by odborník. Mnohí ľudia však v knihe vidia čosi viac. Vidia v nej priateľa a zároveň aj učiteľa. Potvrdzujú to aj slová:,, Všetky sú rovnaké, a predsa je každá iná."

      Už v dávnych dobách sa považovala za zdroj múdrostí a informácií. Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo nás vzdeláva. Tak, ako každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu hračku, televízny program, sladkosť, či kamaráta v škole, malo by mať aj svoju najobľúbenejšiu knihu. Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám však zvyčajne nebýva vecou náhody, ale závisí od prostredia, v ktorom dieťa žije. Ak dieťa žije v prostredí, kde rodičia čítajú, bude ich nasledovať.  Deti prirodzene napodobňujú návyky svojich rodičov, či už dobré alebo zlé. Čítanie je však jedným z najlepších návykov, aký môžu rodičia svojim deťom dať. Možno naši žiaci si cestou do školy a cez prestávky budú rozprávať obsahy kníh.

       Žiaci Školského parlamentu zorganizovali burzu kníh, ktorá sa konala vo vestibule školy dňa 11.3. Predávali ich za symbolické ceny. Možno už viackrát prečítané knihy posunuli ďalej a urobili radosť niekomu inému. Tento pondelok bol iný ako zvyčajne. Akcia sa deťom veľmi páčila a dúfajme, že zistia, prečo nazývame knihu priateľom človeka.

     • Beseda o Rači

     • Aj v tomto školskom roku pri príležitosti „marca – mesiaca knihy“ medzi tretiakov a štvrtákov v dňoch 5., 6. a 8. marca zavítala naša bývalá pani učiteľka Luknárová. Jej besedy sú zamerané na regionálnu výchovu. Pútavým rozprávaním a ukážkami zaujala všetkých žiakov. Boli veľmi pozorní. Dozvedeli sa rôzne nevšedné zaujímavosti o histórii Rače.

                      I touto aktivitou ponúkame žiakom širšie vedomosti. Upevňuje sa tak ich vzťah k nášmu regiónu, vlasti.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 21.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  Hviezdoslavov Kubín. 49 žiakov

      2. – 9. ročníka súťažilo v prednese poézie a prózy. Víťazi budú školu reprezentovať v okresnom kole. Blahoželáme!

       

      1. kategória - poézia:  1. miesto: Viktor Cintula                     III.D

                                            2. miesto: Tibor Smatušík                   II.A

                                            3. miesto: Vanessa Mateičková           II.A

      próza:   2. miesto: Kristína Badurová              III.A

                                            2. miesto: Dominika Šabíková            III.D

                                            3. miesto: Artur Buday                        IV.C

      2. kategória – poézia: 1. miesto: Dominik Budinský               V.B

                                     2. miesto: Maxim Čvirik                       V.B

                                                      Matúš Lauko                        VI.A

                                     3. miesto: Tatiana Ujčeková                  V.C

       

      próza:  1. miesto: Peter Mášek                           V.C

                   2. miesto: Peter Mlčák                            V.A

                   3. miesto: Simona Henigerová               VI.A

       

      3. kategória – poézia: 1. miesto: Laura Papánová                   VIII.A

                                           2. miesto : Lea Baloghová                      VII.A

                                           3. miesto: Denis Wimmer                       VII.A

       

      próza:  1.miesto Stella Hudecová  Hudeco

                           VIII.A

                   2. miesto: Martina Henigerová              VII.B

                                           3. miesto: Samuel Varga                         VII.B    

                                                     

       

       

      Počet zúčastnených žiakov : 1.kat.  27

                                                       2. kat. 14

                                                       3.kat.  8

                                            Spolu             49

     • VŠI

     • V škole sa vyskytli vši, žiadame rodičov o dôslednú kontrolu vlasov detí!

     • Šaliansky Maťko

     • 20. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 23 účastníkov  z 19 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá. Dúfame, že naša škola vytvorila pre účastníkov súťaže milé a organizačne dobre zabezpečené prostredie vrátane úvodného kultúrneho programu, pohostenia i technického servisu.

      Do celoslovenského kola tejto obľúbenej súťaže postupujú za Bratislavský kraj:

      1. kategória: Laura Vodičková  zo ZŠ Česká – BA 3, 2. kategória: Dominik Karácsony zo ZŠ Prokofievova – BA 5, 3. kategória: Karin Makytová zo ZŠ Dérera – Malacky.  Srdečne im blahoželáme.

       Ďakujeme p. starostovi Drotovanovi, Miestnemu odboru Matice slovenskej a p. Luknárovej za sponzorské dary. Bodaj by takýchto vydarených podujatí pre žiakov bolo čoraz viac!

     • Florbal

     • Naši žiaci zoskupení v klube UK Hurikán BA sa obetavo počas celej sezóny zúčastňovali po víkendoch turnajov bratislavskej ligy staršej prípravky organizovanými Slovenských zväzom florbalu v Bratislave a v blízkom okolí. Po ukončení sezóny obdržali pohár. Veríme, že v budúcom roku zúročia skúsenosti a bude sa im dariť ešte lepšie než doposiaľ.

     • Šach

     • 14. februára 2019 sa naša škola zúčastnila Majstrovstiev Bratislavského kraja 4-členných zmiešaných družstiev žiakov a študentov v zrýchlenom šachu. Naši žiaci obstáli vzhľadom na to, že niektorí so šachom len začínajú veľmi dobre.  Výsledky a podrobnosti z turnaja možno nájsť na :

       http://chess-results.com/tnr410871.aspx?lan=4

     • Párty 2019

     • Milí rodičia a priatelia našej školy,

      srdečne Vás pozývame na Party ZŠ Tbiliská dňa 16.3.2019

      v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu v Rači o 19.00 hod.

      Čo Vás čaká? Príjemné posedenie pri hudbe, výbornom račianskom vínku a jedle.

      Samozrejme nebude chýbať ani tombola s krásnymi cenami.

      Čo si obliecť? Oblečenie je neformálne – kto sa v čom dobre cíti.

      Vstupné – 25, € na osobu /v cene je zahrnutý prenájom miestnosti, hudba, večera, minerálna voda, 1/2l vína, káva /.

      Iné nápoje a drobné pochutiny si môžete zakúpiť počas celého večera v našom bufete.

      Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom triednej učiteľky, prípadne na

      lucia.kolmanova@zstbiliskaba.sk  u pani Kolmanovej.

      Ak máte možnosť prispieť do tomboly vecnými cenami, prípadne nám pomôcť iným spôsobom /napríklad programom vhodným na otvorenie Party, výzdobou sály, napečením nejakých dobrôt atď./, prosím kontaktujte triednu učiteľku. Vopred  ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

      Kolektív ZŠ Tbiliská

     • LYŽIARSKY KURZ

     • Oznamujeme rodičom, že deti 7.A a 7.B triedy prišli na LVK na Oravice v poriadku a už sa ubytovávajú.

      vedenie školy

     • AIESEC

     • Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujeme si Vás v mene AIESEC pozvať na Global Village, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2019 v KC Dunaj Nedbalova 3, Bratislava v čase od 14:00 - 20:00.

      Global Village je podujatie organizované medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC, ktoré je slávnostným ukončením projektu Educate Slovakia 2019, na ktorom sa v dňoch 21. až 25. januára 2019 zúčastní aj naša škola. Svoju kultúru na ňom predstavia všetci dobrovoľníci, ktorí boli do projektu zapojení. Na podujatie sú pozvaní žiaci, učitelia a riaditelia škôl, hosťovské rodiny ale aj široká verejnosť.

     • Výstava – Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

     • Základná škola na Tbiliskej ulici v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave inštalovala v svojich priestoroch Výstavu – „Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik“. Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. M. R. Štefánik zahynul 4. mája 1919, keď sa jeho lietadlo zrútilo na plochu improvizovanej pristávacej plochy v Ivánke pri Dunaji. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 15. januára 2019 za prítomnosti člena správnej rady nadácie a historika SAV PhDr. Ferdinanda Vrábela, člena správnej rady nadácie Ing. Petra Sadáka, riaditeľky školy Mgr. Zuzany Hirschnerovej PhD.  žiakov 8. A a pani učiteľky Mgr. Jany Štefaniovej, ktorá celú akciu zorganizovala. Výstava pozostáva zo 11 panelov, kde každý panel sa venuje určitej časti života a činnosti M. R. Štefánika: Rodisko 1880 - 1886, Štúdiá 1886 – 1904, Vedec a diplomat 1904 – 1915, Diplomat a vojak 1915 – 1919, Organizátor československých légií – Rusko 1914 – 1917, Organizátor československých légií – Rusko 1917 – 1919, Organizátor československých légií – Francúzsko 1914 – 1918 , Organizátor československých légií – Taliansko  1917 – 1918, Tragický záver života a Mohyla na Bradle 1919 – 1928, Pamätník v Bratislave 1938 – 2009, Odkaz a pamiatka v národe. Pán PhDr. Vrábel priblížil žiakom  cieľ a obsah výstavy a odpovedal na ich zvedavé otázky. Na záver venoval škole publikáciu o M. R. Štefánikovi. Výstava oživila, doplnila i rozšírila vyučovací proces na  1. i 2. stupni počas vyučovania. Upevnila v žiakoch  hrdosť k odkazu nášho významného predka, ktorý bojoval za  spoločný štát Slovákov a Čechov. Štefánikov sen – Československá republika už neexistuje, ale obidva národy pokračujú v dobrých vzťahoch a rozvíjajú česko-slovenskú vzájomnosť aj v nových podmienkach. Slováci sú samostatný, moderný európsky národ a žijú vo vlastnom demokratickom štáte, Slovenskej republike. A to je trvale naplnenie Štefánikovho sna. Slovenské oslobodenie je „nerozlučne a na večné veky“ spojené s menom a prácou generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika.

      Výstava dopĺňala interiér školy do 24. januára, kedy si ju mohli prezrieť žiaci školy  cez prestávky, rodičia žiakov i návštevníci školy.

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia,

      dňa 14.1.2019 od 17.00 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia všetkých tried okrem 1.B.

      Veríme, že si nájdete čas na konzultáciu dochádzky a prospechu žiakov s vyučujúcimi.

     • Exkurzia Trnava

     • 14. decembra 2018 sa žiaci 7.B, 8.A a 8.B triedy zúčastnili exkurzie do mesta Trnava. Absolvovali prehliadku mesta so sprievodcom oblečenom v dobovom oblečení. Začali sme mestskou vežou, Divadlom Jána Palárika – jedno z najstarších slovenských divadiel, Bazilikou sv. Mikuláša s obrazom  Panny Márie Trnavskej, ktorý je uctievaný ako  zázračný.  

      Potom sme navštívili mestské opevnenie a táto jedinečná pamiatka vďaka štyrom faktorom – vek, materiál, dĺžka a rozsah zachovania, je stavebným unikátom v rámci celého Slovenska a zároveň patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu v strednej Európe. Na záver sme si prezreli kostnicu. Dozvedeli sme sa, že mesto Trnava je najstaršie mesto na Slovensku, mestské privilégia má od roku 1238 a prečo má prezývku „slovenský Rím“. Prehliadku mesta sme zakončili návštevou Vianočných a remeselných trhov. Napriek mimoriadnej zime si odnášame pekné spomienky na najstaršie mesto na Slovensku.

     • Vianočné pohľadnice

     • V týždni od 3. do 6. decembra si všetky deti prvého stupňa mohli opäť vlastnoručne vyrobiť krásne vianočné pohľadnice s pánom Lesanom s USA. Ďakujeme.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 12. decembra 2018 sa uskutočnilo školské  kolo XI. ročníka Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho 21 žiakov  6. – 9. ročníka a súťažili v 4 kategóriách. Vypracovali 100 bodový test z prebratého učiva, regionálnych dejín a určeného monotematického celku pre 6. - 7. ročník – Slovensko od začiatku nášho letopočtu po rok 833, pre 8. – 9. ročník – ČSR od roku 1968 po rok 1989.

      Umiestnenie:

      kategória F – 6. ročník

      1. miesto:  Horváth M.  6.A

      2. miesto:  Vachuda A. 6.A

      3. miesto:  Pirohárová M. E. 6.B

      kategória E – 7. ročník

      1. miesto: Poláková N. 7.A

      2. miesto: Wimmer D. 7.A

      3. miesto: Tománková O. 7.A

      kategória D – 8. ročník

      1.miesto: Papánová L. 8. A

      2.miesto: Henigerová M. 8.A

      3.miesto: Hudecová S. 8.A

      kategória C – 9. ročník

      1.miesto: Ďurďovič M. 9. A

      2.miesto: Veselský Ľ. 9.A

      3. miesto: Rau A. 9.B

      Prví dvaja v svojej kategórii postupujú do okresného kola.

      Všetkým blahoželáme k umiestneniu!

     • Predvianočné tvorivé dielne

     • Po ročnej prestávke sme sa opäť príjemne zabavili na predvianočných tvorivých dielňach. Deti si mohli vyrobiť, prípadne ozdobiť vianočné darčeky, ochutnať vlastnoručne upečenú vianočnú oblátku, rodičia si pochutnali na vianočnom punči či cibuľovom chlebíku. Medzi deti prišiel aj Mikuláš s balíkom sladkostí.

     • Šaliansky Maťko – školské kolo

     • Dňa 10. 12. 2018 sa uskutočnila v priestoroch vianočne vyzdobenej škole súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Pútavé, tajomstvom opradené  príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. V príjemnej predvianočnej atmosfére sme strávili pekné popoludnie. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresných kolách tejto súťaže. Srdečne im blahoželáme.

      Umiestnenie:

      1. kategória:  1. miesto: Nella Straková

                     2. miesto: Sára Gábiková, Matej Purok

                     3. miesto: Peter Benda, Tibor Smatúšik

      2.kategória: 1. miesto: Peter Mášek 5.C

                     2. miesto: Dominik Budinský 5.B

                     3. miesto: Rebeka Čončolová 4.C

      3.kategória:   1. miesto: Terézia Janečková 7.A

                     2. miesto: Soňa Štefanidesová 7.B

                     3. miesto: Lucas Vajcík 6.A

     • Vianočná akadémia

     • Vážení rodičia,

      učitelia a žiaci Základnej školy na Tbiliskej

      Vás srdečne pozývajú na

      Vianočnú akadémiu

      19. decembra 2018 o 18:00