Novinky

     • Mikuláš

     • 6. decembra k nám prišiel Mikuláš. Ráno vítal deti i pedagógov pri vchode do školy, cez deň chodil aj s pomocníkmi anjelmi a čertíkmi po triedach. Veríme, že všetky deti celý rok poslúchali, a tak si každé z nich zaslúžilo sladkú odmenu.

     • Projektový deň 30.11.2018 100. výročie vzniku ČSR

     • Žiaci 9. A (Klaudia, Lucia, Laura, Barbora, Maroš, Erik, Ľubo, Marek, Peter) si pod vedením p. uč. dejepisu pripravili projektový deň k 100. výročiu vzniku Československa a vysvetlili, prečo sme mali na Slovensku mimoriadny štátny sviatok 30. októbra. Využili formu rovesníckeho vyučovania. Pripravili si prezentáciu, kde vysvetlili procesy, ktoré viedli k vzniku spoločného česko-slovenského štátu sa začali sa oveľa skôr pred rokom 1918. Slováci a Česi v niekoľkých dokumentoch prijali myšlienku spoločného štátu, medzi nimi Clevelandská dohoda z roku 1915, Pittsburská dohoda a Washingtonská deklarácia z roku 1918. Počas tohto obdobia vznikla tiež Československá národná rada v Paríži, Národný výbor česko-slovenský v Prahe a napokon aj Slovenská národná rada v Turčianskom sv. Martine. Spomenuli osobnosti, ktoré mali hlavnú zásluhu na vzniku ČSR – M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a E. Beneša. Po prijatí podmienok bezpodmienečnej kapitulácie  rakúsko-uhorskou vládou, český ľud vystúpil a žiadal ustanovenie samostatného Česko-Slovenska. Národný výbor česko-slovenský dňa 28. októbra 1918 prevzal moc a na Václavskom námestí v Prahe vyhlásil Československú republiku. Martinskí účastníci zhromaždenia o tom však nevedeli, keďže masmédia pred sto rokmi neboli na takej úrovni ako dnes, a na svojom zhromaždení dňa 30. októbra 1918 v Martine oficiálne ustanovili 20-člennú Slovenskú národnú radu a dôležitým bodom rokovania bolo prijatie Deklarácie slovenského národa, známej ako Martinská deklarácia, ktorá bola nielen manifestačným, ale aj legálnym prihlásením sa slovenského národa k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Žiaci nakreslili mapu ČSR a vysvetlili, za akých okolností vznikali hranice ČSR a s kým ČSR v tej dobe susedilo. Oboznámili žiakov nižších ročníkov aj so štátnymi symbolmi ČSR a ich vývojom: hymnou, štátnym znakom, vlajkou. Formou kvízu si overili pozornosť divákov a odmeňovali správne odpovede sladkosťou

     • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS

     • Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Táto choroba je veľmi zákerná a týka sa každého z nás. AIDS a vírus HIV spôsobuje ľuďom utrpenie už veľmi dlho. Žiaľ, je nevyliečiteľná a liek na ňu neexistuje. Kampaň Červené stužky je zameraná na tento problém a je venovaná mladým ľuďom. Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na predlženie života. Na túto chorobu zomrelo viac ako 330 000 detí, ktoré za to zvyčajne nemohli, lebo sa tak už buď narodili, alebo túto chorobu získali cez materské mlieko. Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane, ktorej cieľom je informovať ľudí o AIDS a HIV. Projektový deň sa konal 30.11.2018. Pri vstupe do budovy školy žiaci Školského parlamentu pripínali červené stužky prichádzajúcim učiteľom a žiakom. Deviataci pripravili poučné prezentácie pre žiakov druhého stupňa.

     • Duálne vzdelávanie

     • Duálne vzdelávanie 22. 11. 2018 žiaci deviateho ročníka a 8. A absolvovali besedu o duálnom vzdelávaní. Pracovníci škôl im vysvetlili výhody duálneho vzdelávania oproti tradičnému vyučovaniu na škole. Duálne vzdelávanie môžu študovať len na strednej odbornej škole. Štúdium prebieha kombinovanou formou, kedy študent absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Strieda teda jeden týždeň vyučovanie a jeden týždeň prax. Študenti získajú praktické návyky, oboznámia so systémom práce, s modernými technológiami, materiálmi priamo u zamestnávateľa a možnosťou ponuky práce po úspešnom ukončení štúdia. Hlavným cieľom "duálu" je prepojenie SŠ (teórie) a zamestnávateľov (praxe). Model je postavený na partnerstve medzi školou-žiakom-zamestnávateľom. Predstavili sa konkrétni zamestnávatelia Kaufland, DM Drogerie Markt, Volskwagen, ŽSR a tí predstavili žiakom aj ďalšie benefity, ktoré majú možnosť získať počas  štúdia ( možnosť zárobku už na strednej škole, stravovanie, cestovné a ďalšie benefity od zamestnávateľa, možnosť podnikové štipendia, zahraničné stáže, školenia, kurzy ).

     • !!!Tvorivé dielne na našej škole!!!

     • Vážení rodičia,

       

      5. 12. 2018 od 16:00 do 18:00 Vás srdečne  pozývame na predvianočné tvorivé dielne. Okrem množstva výrobkov, ktoré si deti samé vytvoria, na Vás čaká vianočný punč (i pre dospelých), mastný cibuľový chlebík, vianočné piesne a príjemná atmosféra v kruhu dobrých ľudí.

      Tešíme sa na Vás. Pedagogický zbor Základnej školy na Tbiliskej. :)

       

     • Exkurzia Múzeum holokaustu v Seredi

     • 22. novembra 2018 žiaci deviateho ročníka a 10 žiakov 8.A triedy navštívilo mesto Sereď. Cieľom exkurzie bolo Múzeum holokaustu, ktoré je súčasťou SNM - Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Počas druhej svetovej vojny boli z neho deportovaní slovenskí Židia. Putovali do nacistických koncentračných a vyhladzovacích táborov, zriadených na okupovanom území Poľska. Väčšina deportovaných Židov sa už naspäť nikdy nevrátila. Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky. Cieľom múzea je pripomínať si životné príbehy obetí a preživších holokaustu, s ktorými mali možnosť sa zoznámiť i žiaci našej školy. Najprv si na videu vypočuli príbeh pani Edity Grosmanovej, ktorá bola jednou z 1000 dievčat a žien prvého transportu z Popradu do KT v Oswienčime a  pobyt v KT Oswienčim prežila. Jej manželom bol Laco Grosman autor scénara oscarového filmu Obchod na korze. Spomínala na život na Slovensku, ako sa postupne menilo postavenie Židov a po roku 1938 pribúdalo nariadení a zákazov a spomínala i  na to, ako sa menil postoj susedov a ľudí z okolia voči nim. Potom nasledoval výklad, čo je holokaust, kedy vznikol, za akých okolností vrcholil. Žiaci sa dozvedeli o osude 70 000 slovenských Židov, ktorí boli deportovaní do koncentračných táborov. Poznajú i mená R. Vrba a A Wetzler, mená dvoch mužov, ktorí úspešné ušli z KT v Osvienčime, aby varovali svet pred zverstvami, ktoré nacisti páchajú v KT na území Poľska i v iných krajinách okupovanej Európy. Potom nasledovala prehliadka samotného tábora, ktorý tvoril appelplatz i  niekoľko budov: nemocnica, stolárska dielňa, vila veliteľa tábora, budova pre mužstvo strážiace tábor a 5 barákov, kde boli ubytovaní uväznení slovenskí občania židovského pôvodu. V nich je stála expozícia s dobovými dokumentmi, fotografiami i množstvom predmetov súvisiacich s danou témou. Žiaci mali možnosť prezrieť si i jeden „dobytčák“, vagón, v ktorom boli odvážaní Židia do KT. Na stenách boli ešte zachované mená ľudí, ktorých v nich prevážali a tí chceli zanechať po sebe nejaký odkaz. Ťaživú atmosféru tohto tragického miesta upevnilo i hmlisté a sychravé počasie.

      Na záver sme navštívili pečivárne Sedita, pozreli si na videu postup výroby sladkosti, ochutnali z nich a nakúpili pre rodičov, súrodencov i kamarátov.

     • “ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ.” Bubnovačka

     • Bubnovačka

      pri príležitosti významných dátumov, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany práv detí: 19. novembra – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a 20. novembra – Svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa, sa konala  od 10-00 do11.00 hod na našej škole Bubnovačka “ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ”

       Prišli nám na pomoc hudobníci z Etnobubnovej školy Rytmiky.

      Deti si doniesli rôzne plastové fľaše, niektoré si vyrobili šejkre. Zapojili sa deti z prvého stupňa, bubnovalo 210 detí a 12 dospelých.

     • Beseda s J.Strakom

     • Po týždňových jesenných prázdninách sa žiaci 3. a 4. ročníkov tešili na besedu s autorom knihy Čachtický hrad Jaroslavom Strakom, ktorý žiakom odkryl rôzne zaujímavosti z hradu a panovania krvavej grófky Bátoryčky. Žiaci s údivom kládli otázky a zaujímali sa o rôzne veci týkajúcich sa hradu. Touto zaujímavou besedou sa autorovi knihy pánovi Jarovi Strakovi chceme v mene všetkých žiakov poďakovať.

      FOTOGALÉRIA TU:

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • 19. novembra prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho veľa našich šikovných žiakov z 2. stupňa ZŠ. Niektorí po prvýkrát, iní zaznamenali od minulých ročníkov veľký pokrok. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole.

     • AIESEC

     • V týždni od 21. 1. do 25. 1. 2019 budú aj tento rok zahraniční študenti prezentovať svoje krajiny našim žiakom. Sprostredkúvame Vám možnosť stať sa hostiteľskou rodinou pre dvojicu týchto študentov a precvičiť si tak aktívne anglický jazyk priamo u Vás doma. Viac informácií nájdete na letáku agentúry AIESEC. O Vašom prípadnom záujme dajte vedieť aj nám na sekretariáte školy.

      Leták TU:

     • Bratislavská vodárenská spoločnosť

     • V piatok 9. novembra 2018 nás navštívili zamestnanci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s., aby si pozreli fungovanie a využívanie fontánky s pitnou vodou, ktorá je deťom k dispozícii pri vrátnici vo vestibule našej školy, predstavili nám nové projekty, do ktorých sa majú možnosť v rámci projektu Modrá škola zapojiť aj naši žiaci a tiež nám priniesli drobné darčeky v podobe lôpt do telocvične pre zvýšenie našej kondície a posilnenie zdravého životného štýlu. Našich žiakov tiež pozvali na exkurziu, ktorú už mnohí absolvovali.

     • Svetový deň duševného zdravia

     • Dňa 13. novembra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili projektového dňa Modré nezábudky, ktorý pripravili žiaci Školského parlamentu. Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy  za duševné zdravie. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991. Cieľom tejto federácie je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malinký, krehunký a  je symbolom  zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na dôležitú súčasť svojho zdravia, ktorou je duševné zdravie. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia dnes trpí depresiou asi 15 percent svetovej populácie a každý piaty človek zažil túto poruchu na vlastnej koži. Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nízkeho sebavedomia. Mnoho psychických problémov si ľudia nechávajú pre seba, lebo sa hanbia s nimi zdôveriť blížnemu, a to je problém.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Dňa 7. 11. 2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť, ktorú potrebovali na dokončenie krátkeho textu.

      Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

       

      Víťazi: 1. miesto : Lucia Stieranková 9.A
                  2. miesto : Laura Papánová 8.A

                  3. miesto : Katarína Magdolenová 8.A

     • Doprava žiakov z Východného do školy

     • Vážení rodičia,

      na podnet magistrátu mesta Bratislavy, dopravného podniku a mestskej časti Rača sa uskutočnilo stretnutie, ktorého cieľom bolo optimálne riešenie presunu žiakov z Východného do základnej školy školským autobus. O prijatých riešeniach Vás budeme včas informovať.

     • Jesenné plody záhrad

     • Jeseň je čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. A práve v tomto období sa už tradične koncom októbra konala na našej škole jesenná výstava výrobkov, ktorá hrala najrôznejšími farbami. Kreatívne nápady žiakov oživili náš vestibul na celý týždeň. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa s pomocou rodičov. Takúto skvelú súťaž je veľmi ťažko vyhodnotiť, pretože každý jeden nápad bol niečím výnimočný, a tak si každý žiak vybral svoju cenu a sladkosť. Niektorých žiakov sme ocenili zvlášť. Osobitne chceme poďakovať aj mamičkám a babičkám za úžasné koláčiky, na ktorým sme si počas celého týždňa zamaškrtili. Ďakujeme všetkým účastníkom tejto akcie a už teraz sa tešíme na ďalšiu.

      Ocenení žiaci za tvorivosť a úžasný nápad:

      1.B Adam Kováč, Marko Vrbatovič                        1.C Peťko Hodál

      2.A Janko Macho                                                     2.B Filip Gallo

      2.C Julka Horváthová, Paľko Rešovský                3.A Matúš Sedlák

      3.B Nellka Ármai                                                      3.C Šimon a Jakub Gondovci

      4.A Viktória Vranová, Vivian Majerčáková,

             Vratko   Vrbatovič

      4.B Veronika Bezgina, Patrik Voltemár

      4.C Rebeka Čončolová, Kristínka Straková, Nicol

             Rybárová, Elizabeth Vachuda- skupinová práca

       

      Mimoriadne ocenenie pani riaditeľky za kreativitu:

      Matúš Karel z  2.A

     • Záložka do knihy spája školy

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do česko – slovenského projektu, ktorý sa konal už deviatykrát pri príležitosti októbra – medzinárodného mesiaca školských knižníc. Popri podpore čitateľských a manuálnych zručností žiakov bol tento ročník výnimočný pripomenutím si 100. výročia vzniku ČSR a udržiavania dobrých vzájomných vzťahov medzi žiakmi českých a slovenských škôl, ktorí zapojením  do projektu prispievajú k prehlbovaniu kontaktov a spoznávaniu jazyka, literatúry, histórie, kultúry a regionálnych zvykov v obidvoch republikách.
      V našej škole žiaci I. aj II. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy ľubovoľnými technikami stvárňovali tému „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy, ktoré nepoznajú hranice“. Vytvorili 180 ks krásnych dielok, ktoré na výmenu poputovali partnerskej škole do Popradu.

     • Úcta k starším

     • MILAN RÚFUS

      Starká je vľúdna.

      Má Boží pokoj v duši.

      Starká sa o nás s nikým nedelí.

      Má času ľúbiť nás.

      A nič ju nevyruší.

      Pri nej má týždeň sedem nedelí.

      Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali veľmi dobrý nápad. Pod vedením p. uč. Vörösovej vyhlásili súťaž o najkrajšiu nástenku na tému Úcta k starším. Žiaci sa veľmi snažili, jedna nástenka bola krajšia ako druhá. Dňa 22.10.2018 sa porota rozhodla, že prvé miesto získajú  triedy VIII.A a VII.A . Podľa vlastného výberu jeden deň nebudú skúšaní.

     • Exkurzia Gabčíkovo

     • V utorok 23. októbra sa žiaci 4. A a 4. B vybrali na krásnu exkurziu naprieč Veľkým a Malým Žitným ostrovom. Najskôr ich cesta viedla k Vodnému dielu Gabčíkovo, kde si prezreli z vyhliadky toto mohutné dielo, hlavne plavebné komory. Uvedomili si význam a využitie tejto stavby. Ďalej pokračovali do Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. Oboznámili sa s jej históriou a predovšetkým  planetáriom. Program tohto dňa bol veľmi zaujímavý a poučný. Žiaci sa obohatení o nové vedomosti a zážitky vrátili šťastne domov.