Novinky

     • Dotácie na stravu na nový školský rok 2021/2022

     • S účinnosťou od 1. augusta 2021 dochádza k zmenám podmienok k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  t. j. k „dotáciám na stravu“. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.


      V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny si dovoľujeme zákonných zástupcov detí upozorniť, že všetky potvrdenia treba doručiť najneskôr do 9.8.2021 na Miestny úrad Bratislava - Rača (v mestskej časti Bratislava - Vajnory na Miestny úrad Bratislava - Vajnory).


      Ide o nasledovné potvrdenia:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydáva ÚPSVaR),
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydáva ÚPSVaR),
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (predkladá zákonný zástupca dieťaťa).


      Ďalšie informácie nájdete v priložených prílohách:

      Dotacia_na_stravu_-_cestne_vyhlasenie_ZZ_dietata.docx

      Dotacia_na_stravu_-_info_pre_ziadatelov_o_dotaciu.docx​​​​​​​      https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

     • Hurá.... prázdniny.

     •  

      Počas letných prázdnin školu nezatvárame. Dvere otvoríme denným táborom a Letnej škole.  

       

      5. 7. – 9. 7. – Anglické futbalové prázdniny 

      12. 7. – 16. 7. – Anglické futbalové prázdniny 

      12. 7. – 16. 7. – Summer bike camp Šport hrou už nie je možné sa prihlásiť 

      2. 8. - 6. 8. - Florbalový tábor - kontakt: 0907 789 345, florbal.prazdniny@gmail.com

      9. 8. – 13. 8. – Letná škola „Zvedaví vedci“ už nie je možné sa prihlásiť 

                              - Summer bike camp Šport hrou 

      16. 8. – 20. 8. - Letná škola „Zvedaví vedci“ už nie je možné sa prihlásiť 

                               - Summer bike camp Šport hrou 

       

      Na možnosť prihlásenia detí do letných táborov sa môžete informovať mailom alebo telefonicky.  

      Anglické futbalové prázdniny: sport.education.move@gmail.com,  tel.: 0915 255 954  

      Summer bike camp Šport hrou: sporthrou@sporthrou.sk, tel.: 0907 361 566 

     • Oznam

     • Od budúceho týždňa (26.4. - 30.4. 2021), nastupujú všetci žiaci 2.stupňa na prezenčnú formu vyučovania. Podrobné informácie dostanú žiaci a rodičia mailom od triedneho učiteľa.

     • Obnovenie prezenčnej formy vyučovania pre žiakov 1.-4.ročníka

     • Vážení rodičia,

       

      minister školstva, vedy, výskumu a športu  8.apríla 2021 podpísal rozhodnutie, na základe ktorého sa od 12. apríla sa plošne obnovuje prezenčné vyučovanie na prvom stupni základných škôl pre deti všetkých rodičov. 

      Podrobnejšie informácie k organizácii vyučovania Vám zašlú triedni učitelia. 

      Veľmi sa tešíme na stretnutie s Vami aj Vašimi deťmi. 

      S pozdravom, 

      vedenie školy 

     • Deň učiteľov

     • Pán prednosta Semanco a pán vicestarosta Pajdlhauser navštívili dnes 29. 3. našu školu. Priniesli všetkým učiteľom kvietok ku Dňu učiteľov. Prejavili nám veľkú vďaku za našu prácu. Ďakujeme veľmi pekne. 

    • Prihlášky
     • Prihlášky

     • Vážení rodičia,
      v
      yplňte ELEKTRONICKY žiadosť o prihlášku na strednú školu, päťročné bilingválne gymnázium alebo osemročné gymnázium. 
      Prihlasujete sa cez IŽK svojim rodičovským heslom.  
      Podrobnejšie informácie a postup nájdete na výchovný poradca.

     • Organizácie vyučovania_22. 2. - 26. 2.

     • Vážení rodičia. 

      Jednotlivé triedy v našej základnej škole budú od pondelka 22.02.2021 otvorené pre žiakov podľa kapacitných, priestorových a personálnych možností jednotlivých tried a tiež prejaveného záujmu rodičov. Podrobné informácie o organizácii vyučovania v triede, do ktorej chodí vaše dieťa sa dozviete od Vašej pani učiteľky triednej. 

      Tešíme sa na tých, s ktorými sa v pondelok uvidíme.  So všetkými ostatnými po jarných prázdninách. 

      Vedenie školy. 

       

     • Organizácia vyučovania 15. 2. - 19. 2.

     •  

      Vážení rodičia.

      Citlivo sme zvážili epidemiologické podmienky a iné okolnosti a oznamujeme Vám, že aj v týždni od 15. 2. - 19. 2. 2020 budeme pokračoavať v dištančnej forme vzdelávania, deti (1. aj 2. stupeň) sa budú učiť z domu a do školy neprídu. Podrobnejšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

      Školský klub detí pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorí nemôžu pracovať z domu, zostáva v prevádzke. Je možné do neho dieťa kedykoľvek prihlásiť. 

      Situáciu budeme pozorne sledovať a robiť všetko preto, aby sa deti do školy mohli čo najskôr vrátiť. Aktuálne informácie Vám poskytneme opäť  vo štvrtok dopoludnia.

      Veľmi pekne ďakujeme za trpezlivosť, porozumenie a pomoc pri vzdelávaní Vašich detí.

      Veríme, že sa situácia začne vyvíjať pozitívne a čoskoro sa s deťmi uvidíme.

      Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

     • Organizácia vyučovania 8. 2.- 12. 2.2021

     • Vážení rodičia.

      V minulých dňoch sme urobili všetko preto, aby bolo možné od pondelka 8. 2. 2021 obnoviť prezenčnú formu vzdelávania detí v 1. – 4. ročníku. Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu účasť na testovaní.

      Je nám to veľmi ľúto, ale vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v Bratislave a predovšetkým na základe odporúčania RÚVZ  https://www.ruvzba.sk/aktuality/skoly_ba_kraj.pdf sme sa v spolupráci s vedením našej MČ Rača rozhodli, že v týždni od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021 prezenčnú výučbu neobnovíme. Deti do školy nenastúpia a budú sa naďalej vzdelávať dištančne, online. Verte, že sme citlivo zvažovali všetky možnosti a riziká. Zdravie Vás, detí a učiteľov sa však javí ako najdôležitejšie.

      Školský klub detí pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorí nemôžu pracovať z domu, zostáva v prevádzke.

      Situáciu budeme pozorne sledovať a robiť všetko preto, aby sa deti do školy mohli čo najskôr vrátiť. Aktuálne informácie Vám poskytneme vo štvrtok dopoludnia.

      Veľmi pekne ďakujeme za trpezlivosť, porozumenie a pomoc pri vzdelávaní Vašich detí.

      Veríme, že sa situácia začne vyvíjať pozitívne a čoskoro sa s deťmi uvidíme.

      Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD.

     • Organizácia vyučovania 1.2._5.2. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Oznamujeme Vám, že polročné prázdniny plánované na 1. 2. nebudú. Budúci týždeň pokračujeme každý deň  dištančným spôsobom vyučovania.

      Vedenie školy

     • Ukončenie 1.polroka školského roka

     • Milí žiaci, vážení rodičia.

      Napriek všetkým okolnostiam sa nám podarilo ukončiť prvý polrok tohto zvláštneho školského roka. Chcem Vám všetkým veľmi pekne poďakovať. Deťom za usilovnosť a odhodlanie zvládnuť učenie aj za týchto náročných podmienok. Rodičom za veľkú pomoc a zastúpenie vo chvíľach, keď sa možnosti vyučovania v online svete vyčerpali. Som na nás všetkých hrdá za to, že dokážeme držať pri sebe, byť tolerantní a navzájom si pomáhať.

      Som si istá, že aj druhý polrok zvládneme. Dúfam len, že to bude v škole, na ktorú sme zvyknutí a máme ju radi.

      Zuzana Hirschnerová

     • Organizácia vyučovania 25.1._29.1.

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme Vám, že v týždni od 25. 1. do 29. 1. 2021 pokračujeme v dištančnej forme vyučovania. Organizácia vyučovania sa nemení, podrobnejšie informácie Vám v prípade potreby poskytnú triedni učitelia. Školský klub detí pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre zostáva v prevádzke.

      Veríme, že v ďalšom týždni sa už s deťmi uvidíme.

      S pozdravom,

      vedenie školy

     • Odberové miesto v priestoroch základnej školy

     • Od 20. 1. 2021 do 24. 1. 2021 zriadila MČ Rača v priestoroch školy odberové miesta pre celoplošný screening, testovanie antigénovými testami. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach raca.sk. 

      Prajeme všetkým pevné zdravie. 

     • Organizácia vyučovania_18.1.-22.1.

     • Vážení rodičia.

      Oznamujeme Vám, že v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 pokračujeme v dištančnej forme vyučovania. Organizácia vyučovania sa nemení, podrobnejšie informácie Vám v prípade potreby poskytnú triedni učitelia. Školský klub detí pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre zostáva v prevádzke.

      Veríme, že v ďalšom týždni sa už s deťmi uvidíme.

      S pozdravom,

      vedenie školy

     • Organizácia vyučovania od 11. 1. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      Srdečne Vám želáme všetko dobré do nového roka. Najmä pevné zdravie a veľa trpezlivosti. Je nám ľúto, že prvou správou v tomto roku je tá, že sa ešte zopár dní neuvidíme.

      V zmysle informácií zverejnených MŠ SR sa pre všetkých žiakov ZŠ v týždni od 11. 1. do 15. 1. 2021 realizuje výhradne dištančná forma vyučovania. Bližšie informácie Vám budú priebežne od dnes poskytovať triedni učitelia.

      Veríme, že sa čoskoro stretneme v škole.

      Vedenie školy

       

      5.1.2021

     • Vianočné prianie

     • Vážení rodičia, milí naši žiaci. Keďže sa v pondelok 21. 12. 2020 začínajú prázdniny a my sme nemali možnosť s mnohými z Vás sa vidieť, dovoľte nám touto cestou popriať Vám, v mene všetkých pedagogických zamestnancov a vedenia školy, šťastné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka. Nech sa 11. 1. 2021 všetci v plnom zdraví a bez obmedzení stretneme v škole.