• Florbal

     • Naši žiaci zoskupení v klube UK Hurikán BA sa obetavo počas celej sezóny zúčastňovali po víkendoch turnajov bratislavskej ligy staršej prípravky organizovanými Slovenských zväzom florbalu v Bratislave a v blízkom okolí. Po ukončení sezóny obdržali pohár. Veríme, že v budúcom roku zúročia skúsenosti a bude sa im dariť ešte lepšie než doposiaľ.

     • Šach

     • 14. februára 2019 sa naša škola zúčastnila Majstrovstiev Bratislavského kraja 4-členných zmiešaných družstiev žiakov a študentov v zrýchlenom šachu. Naši žiaci obstáli vzhľadom na to, že niektorí so šachom len začínajú veľmi dobre.  Výsledky a podrobnosti z turnaja možno nájsť na :

       http://chess-results.com/tnr410871.aspx?lan=4

     • Párty 2019

     • Milí rodičia a priatelia našej školy,

      srdečne Vás pozývame na Party ZŠ Tbiliská dňa 16.3.2019

      v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu v Rači o 19.00 hod.

      Čo Vás čaká? Príjemné posedenie pri hudbe, výbornom račianskom vínku a jedle.

      Samozrejme nebude chýbať ani tombola s krásnymi cenami.

      Čo si obliecť? Oblečenie je neformálne – kto sa v čom dobre cíti.

      Vstupné – 25, € na osobu /v cene je zahrnutý prenájom miestnosti, hudba, večera, minerálna voda, 1/2l vína, káva /.

      Iné nápoje a drobné pochutiny si môžete zakúpiť počas celého večera v našom bufete.

      Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom triednej učiteľky, prípadne na

      lucia.kolmanova@zstbiliskaba.sk  u pani Kolmanovej.

      Ak máte možnosť prispieť do tomboly vecnými cenami, prípadne nám pomôcť iným spôsobom /napríklad programom vhodným na otvorenie Party, výzdobou sály, napečením nejakých dobrôt atď./, prosím kontaktujte triednu učiteľku. Vopred  ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

      Kolektív ZŠ Tbiliská

     • Oznámenie o zápise detí do prvých ročníkov základných škôl

     • LYŽIARSKY KURZ

     • Oznamujeme rodičom, že deti 7.A a 7.B triedy prišli na LVK na Oravice v poriadku a už sa ubytovávajú.

      vedenie školy

     • AIESEC

     • Vážení rodičia, milí žiaci, dovoľujeme si Vás v mene AIESEC pozvať na Global Village, ktoré sa uskutoční dňa 03.02.2019 v KC Dunaj Nedbalova 3, Bratislava v čase od 14:00 - 20:00.

      Global Village je podujatie organizované medzinárodnou študentskou organizáciou AIESEC, ktoré je slávnostným ukončením projektu Educate Slovakia 2019, na ktorom sa v dňoch 21. až 25. januára 2019 zúčastní aj naša škola. Svoju kultúru na ňom predstavia všetci dobrovoľníci, ktorí boli do projektu zapojení. Na podujatie sú pozvaní žiaci, učitelia a riaditelia škôl, hosťovské rodiny ale aj široká verejnosť.

     • Výstava – Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

     • Základná škola na Tbiliskej ulici v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika v Bratislave inštalovala v svojich priestoroch Výstavu – „Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik“. Výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. M. R. Štefánik zahynul 4. mája 1919, keď sa jeho lietadlo zrútilo na plochu improvizovanej pristávacej plochy v Ivánke pri Dunaji. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 15. januára 2019 za prítomnosti člena správnej rady nadácie a historika SAV PhDr. Ferdinanda Vrábela, člena správnej rady nadácie Ing. Petra Sadáka, riaditeľky školy Mgr. Zuzany Hirschnerovej PhD.  žiakov 8. A a pani učiteľky Mgr. Jany Štefaniovej, ktorá celú akciu zorganizovala. Výstava pozostáva zo 11 panelov, kde každý panel sa venuje určitej časti života a činnosti M. R. Štefánika: Rodisko 1880 - 1886, Štúdiá 1886 – 1904, Vedec a diplomat 1904 – 1915, Diplomat a vojak 1915 – 1919, Organizátor československých légií – Rusko 1914 – 1917, Organizátor československých légií – Rusko 1917 – 1919, Organizátor československých légií – Francúzsko 1914 – 1918 , Organizátor československých légií – Taliansko  1917 – 1918, Tragický záver života a Mohyla na Bradle 1919 – 1928, Pamätník v Bratislave 1938 – 2009, Odkaz a pamiatka v národe. Pán PhDr. Vrábel priblížil žiakom  cieľ a obsah výstavy a odpovedal na ich zvedavé otázky. Na záver venoval škole publikáciu o M. R. Štefánikovi. Výstava oživila, doplnila i rozšírila vyučovací proces na  1. i 2. stupni počas vyučovania. Upevnila v žiakoch  hrdosť k odkazu nášho významného predka, ktorý bojoval za  spoločný štát Slovákov a Čechov. Štefánikov sen – Československá republika už neexistuje, ale obidva národy pokračujú v dobrých vzťahoch a rozvíjajú česko-slovenskú vzájomnosť aj v nových podmienkach. Slováci sú samostatný, moderný európsky národ a žijú vo vlastnom demokratickom štáte, Slovenskej republike. A to je trvale naplnenie Štefánikovho sna. Slovenské oslobodenie je „nerozlučne a na večné veky“ spojené s menom a prácou generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika.

      Výstava dopĺňala interiér školy do 24. januára, kedy si ju mohli prezrieť žiaci školy  cez prestávky, rodičia žiakov i návštevníci školy.

     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

     • Vážení rodičia,

      dňa 14.1.2019 od 17.00 hod. sa uskutočnia triedne rodičovské združenia všetkých tried okrem 1.B.

      Veríme, že si nájdete čas na konzultáciu dochádzky a prospechu žiakov s vyučujúcimi.

     • Exkurzia Trnava

     • 14. decembra 2018 sa žiaci 7.B, 8.A a 8.B triedy zúčastnili exkurzie do mesta Trnava. Absolvovali prehliadku mesta so sprievodcom oblečenom v dobovom oblečení. Začali sme mestskou vežou, Divadlom Jána Palárika – jedno z najstarších slovenských divadiel, Bazilikou sv. Mikuláša s obrazom  Panny Márie Trnavskej, ktorý je uctievaný ako  zázračný.  

      Potom sme navštívili mestské opevnenie a táto jedinečná pamiatka vďaka štyrom faktorom – vek, materiál, dĺžka a rozsah zachovania, je stavebným unikátom v rámci celého Slovenska a zároveň patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu v strednej Európe. Na záver sme si prezreli kostnicu. Dozvedeli sme sa, že mesto Trnava je najstaršie mesto na Slovensku, mestské privilégia má od roku 1238 a prečo má prezývku „slovenský Rím“. Prehliadku mesta sme zakončili návštevou Vianočných a remeselných trhov. Napriek mimoriadnej zime si odnášame pekné spomienky na najstaršie mesto na Slovensku.

     • Vianočné pohľadnice

     • V týždni od 3. do 6. decembra si všetky deti prvého stupňa mohli opäť vlastnoručne vyrobiť krásne vianočné pohľadnice s pánom Lesanom s USA. Ďakujeme.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 12. decembra 2018 sa uskutočnilo školské  kolo XI. ročníka Dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa ho 21 žiakov  6. – 9. ročníka a súťažili v 4 kategóriách. Vypracovali 100 bodový test z prebratého učiva, regionálnych dejín a určeného monotematického celku pre 6. - 7. ročník – Slovensko od začiatku nášho letopočtu po rok 833, pre 8. – 9. ročník – ČSR od roku 1968 po rok 1989.

      Umiestnenie:

      kategória F – 6. ročník

      1. miesto:  Horváth M.  6.A

      2. miesto:  Vachuda A. 6.A

      3. miesto:  Pirohárová M. E. 6.B

      kategória E – 7. ročník

      1. miesto: Poláková N. 7.A

      2. miesto: Wimmer D. 7.A

      3. miesto: Tománková O. 7.A

      kategória D – 8. ročník

      1.miesto: Papánová L. 8. A

      2.miesto: Henigerová M. 8.A

      3.miesto: Hudecová S. 8.A

      kategória C – 9. ročník

      1.miesto: Ďurďovič M. 9. A

      2.miesto: Veselský Ľ. 9.A

      3. miesto: Rau A. 9.B

      Prví dvaja v svojej kategórii postupujú do okresného kola.

      Všetkým blahoželáme k umiestneniu!

     • Výchovný koncert

     • 28. novembra 2018 roztancoval našich žiakov Johnny Mečoch na výchovnom koncerte.

     • Predvianočné tvorivé dielne

     • Po ročnej prestávke sme sa opäť príjemne zabavili na predvianočných tvorivých dielňach. Deti si mohli vyrobiť, prípadne ozdobiť vianočné darčeky, ochutnať vlastnoručne upečenú vianočnú oblátku, rodičia si pochutnali na vianočnom punči či cibuľovom chlebíku. Medzi deti prišiel aj Mikuláš s balíkom sladkostí.

     • Šaliansky Maťko – školské kolo

     • Dňa 10. 12. 2018 sa uskutočnila v priestoroch vianočne vyzdobenej škole súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Pútavé, tajomstvom opradené  príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. V príjemnej predvianočnej atmosfére sme strávili pekné popoludnie. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresných kolách tejto súťaže. Srdečne im blahoželáme.

      Umiestnenie:

      1. kategória:  1. miesto: Nella Straková

                     2. miesto: Sára Gábiková, Matej Purok

                     3. miesto: Peter Benda, Tibor Smatúšik

      2.kategória: 1. miesto: Peter Mášek 5.C

                     2. miesto: Dominik Budinský 5.B

                     3. miesto: Rebeka Čončolová 4.C

      3.kategória:   1. miesto: Terézia Janečková 7.A

                     2. miesto: Soňa Štefanidesová 7.B

                     3. miesto: Lucas Vajcík 6.A

     • Vianočná akadémia

     • Vážení rodičia,

      učitelia a žiaci Základnej školy na Tbiliskej

      Vás srdečne pozývajú na

      Vianočnú akadémiu

      19. decembra 2018 o 18:00

     • Mikuláš

     • 6. decembra k nám prišiel Mikuláš. Ráno vítal deti i pedagógov pri vchode do školy, cez deň chodil aj s pomocníkmi anjelmi a čertíkmi po triedach. Veríme, že všetky deti celý rok poslúchali, a tak si každé z nich zaslúžilo sladkú odmenu.

     • Projektový deň 30.11.2018 100. výročie vzniku ČSR

     • Žiaci 9. A (Klaudia, Lucia, Laura, Barbora, Maroš, Erik, Ľubo, Marek, Peter) si pod vedením p. uč. dejepisu pripravili projektový deň k 100. výročiu vzniku Československa a vysvetlili, prečo sme mali na Slovensku mimoriadny štátny sviatok 30. októbra. Využili formu rovesníckeho vyučovania. Pripravili si prezentáciu, kde vysvetlili procesy, ktoré viedli k vzniku spoločného česko-slovenského štátu sa začali sa oveľa skôr pred rokom 1918. Slováci a Česi v niekoľkých dokumentoch prijali myšlienku spoločného štátu, medzi nimi Clevelandská dohoda z roku 1915, Pittsburská dohoda a Washingtonská deklarácia z roku 1918. Počas tohto obdobia vznikla tiež Československá národná rada v Paríži, Národný výbor česko-slovenský v Prahe a napokon aj Slovenská národná rada v Turčianskom sv. Martine. Spomenuli osobnosti, ktoré mali hlavnú zásluhu na vzniku ČSR – M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a E. Beneša. Po prijatí podmienok bezpodmienečnej kapitulácie  rakúsko-uhorskou vládou, český ľud vystúpil a žiadal ustanovenie samostatného Česko-Slovenska. Národný výbor česko-slovenský dňa 28. októbra 1918 prevzal moc a na Václavskom námestí v Prahe vyhlásil Československú republiku. Martinskí účastníci zhromaždenia o tom však nevedeli, keďže masmédia pred sto rokmi neboli na takej úrovni ako dnes, a na svojom zhromaždení dňa 30. októbra 1918 v Martine oficiálne ustanovili 20-člennú Slovenskú národnú radu a dôležitým bodom rokovania bolo prijatie Deklarácie slovenského národa, známej ako Martinská deklarácia, ktorá bola nielen manifestačným, ale aj legálnym prihlásením sa slovenského národa k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Žiaci nakreslili mapu ČSR a vysvetlili, za akých okolností vznikali hranice ČSR a s kým ČSR v tej dobe susedilo. Oboznámili žiakov nižších ročníkov aj so štátnymi symbolmi ČSR a ich vývojom: hymnou, štátnym znakom, vlajkou. Formou kvízu si overili pozornosť divákov a odmeňovali správne odpovede sladkosťou

     • 1. december - Svetový deň boja proti AIDS

     • Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Táto choroba je veľmi zákerná a týka sa každého z nás. AIDS a vírus HIV spôsobuje ľuďom utrpenie už veľmi dlho. Žiaľ, je nevyliečiteľná a liek na ňu neexistuje. Kampaň Červené stužky je zameraná na tento problém a je venovaná mladým ľuďom. Včasné odhalenie AIDS je nevyhnutné na predlženie života. Na túto chorobu zomrelo viac ako 330 000 detí, ktoré za to zvyčajne nemohli, lebo sa tak už buď narodili, alebo túto chorobu získali cez materské mlieko. Aj naša škola sa zapojila do tejto kampane, ktorej cieľom je informovať ľudí o AIDS a HIV. Projektový deň sa konal 30.11.2018. Pri vstupe do budovy školy žiaci Školského parlamentu pripínali červené stužky prichádzajúcim učiteľom a žiakom. Deviataci pripravili poučné prezentácie pre žiakov druhého stupňa.

     • Duálne vzdelávanie

     • Duálne vzdelávanie 22. 11. 2018 žiaci deviateho ročníka a 8. A absolvovali besedu o duálnom vzdelávaní. Pracovníci škôl im vysvetlili výhody duálneho vzdelávania oproti tradičnému vyučovaniu na škole. Duálne vzdelávanie môžu študovať len na strednej odbornej škole. Štúdium prebieha kombinovanou formou, kedy študent absolvuje teoretické vyučovanie v škole, praktické vyučovanie u konkrétneho zamestnávateľa. Strieda teda jeden týždeň vyučovanie a jeden týždeň prax. Študenti získajú praktické návyky, oboznámia so systémom práce, s modernými technológiami, materiálmi priamo u zamestnávateľa a možnosťou ponuky práce po úspešnom ukončení štúdia. Hlavným cieľom "duálu" je prepojenie SŠ (teórie) a zamestnávateľov (praxe). Model je postavený na partnerstve medzi školou-žiakom-zamestnávateľom. Predstavili sa konkrétni zamestnávatelia Kaufland, DM Drogerie Markt, Volskwagen, ŽSR a tí predstavili žiakom aj ďalšie benefity, ktoré majú možnosť získať počas  štúdia ( možnosť zárobku už na strednej škole, stravovanie, cestovné a ďalšie benefity od zamestnávateľa, možnosť podnikové štipendia, zahraničné stáže, školenia, kurzy ).

     • !!!Tvorivé dielne na našej škole!!!

     • Vážení rodičia,

       

      5. 12. 2018 od 16:00 do 18:00 Vás srdečne  pozývame na predvianočné tvorivé dielne. Okrem množstva výrobkov, ktoré si deti samé vytvoria, na Vás čaká vianočný punč (i pre dospelých), mastný cibuľový chlebík, vianočné piesne a príjemná atmosféra v kruhu dobrých ľudí.

      Tešíme sa na Vás. Pedagogický zbor Základnej školy na Tbiliskej. :)