• Deň Zeme

     • Triedne pani učiteľky 3. a 4. ročníkov zorganizovali ku Dňu Zeme súťaž v kreslení na chodník. Každá trieda  sa snažila nakresliť čo najkrajší obrázok. Svojimi kresbami sme spestrili našu každodennú cestu do školy. O ich šikovnosti sa môžete presvedčiť v našej FOTOGALÉRII.

     • PONUKA PRÁCE

     • Pomocná sila do kuchyne

      Základná škola Tbiliská 4, 831 06 Bratislava príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pozíciu pomocná sila do kuchyne s predpokladaným nástupom IHNEĎ. Záujemkyne/záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Lettrichovej osobne alebo telefonicky na tel. č. 02/44 88 96 75, prípadne na e-mail: sjtbliliska@gmail.com. Plat - 543,5 - 624,00 eur brutto.

     • Zápis detí do 1. ročníka

     • 26. apríl 2019 od 15:00 do 18:00

      27. apríl 2019 od 8:00 do 12:00

      Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa, platný občiansky preukaz zákonného zástupcu, žiadosť

     • DSS

     • Dňa 9.4.2019 žiaci 3.C spolu s pani vychovávateľkou Erikou Čiernou popoludní navštívili Domov sociálnych služieb na Podbrezovskej ulici, ktorý sa nachádza „v susedstve“, neďaleko našej školy. Pozvali nás na malú jarnú brigádu, keď si skrášľovali svoj areál upratovaním a vysádzaním kvetov. Naši usilovní žiaci vyčistili petangové ihrisko a za odmenu ho môžu počas pobytu v ŠkD kedykoľvek využiť. Dúfame, že to bola jedna z prvých spoločných aktivít a už teraz sa tešíme na ďalšie.

     • Pálenie Moreny

     • Dňa 29. marca 2019 sa na školskom dvore uskutočnila tradičná udalosť pálenia Moreny. Žiaci sa týmto pradávnym spôsobom rozlúčili s dlhou zimou. Naskôr spolu recitovali báseň o Morene a potom uskutočnili veľký pochod okolo celého ihriska. Následne, za hlasného skandovania, bola konečne podpálená bábka, ktorá predstavovala Morenu. Týmto slávnostným aktom žiaci s radosťou privítali jar.

     • Sadenie drevín na sídlisku Záhumenice

     • Dňa 29. marca 2019 žiaci 7.A pristúpili k finálnej fáze realizácie svojho komunitného projektu, ktorý prezentovali aj na celonárodnej žiackej konferencii vzdelávacieho programu Roots & Shoots Slovakia. Na svahu kopca nad výmenníkovou stanicou (OST) žiacky tím zasadil do zeme spolu až 10 nižších drevín. Dreviny majú za úlohu vytvoriť priestor na odpočinok a relaxáciu obyvateľov tejto husto zastavanej časti Rače. Projekt finančne a metodicky podporila nadácia Green Foundation.

       

     • ZBER PAPIERA

     • ZBER PAPIERA

      aj elektroodpadu bude prebiehať 

      Od 8.apríla do 12.apríla

      Pondelok   7:00-7:45, 14:00-16:00

      Utorok      7:00-7:45, 14:00-16:00

      Streda       7:00-7:45, 14:00-17:00

      Štvrtok      7:00-7:45, 14:00-16:00

      Piatok       7:00-7:45, 14:00-16:00

     • „Recy – veci“ – celoškolský projekt

     • V priebehu mesiaca marec sa v našej škole viac ako 100 žiakov so svojimi dielkami zapojilo do 1. ročníka celoškolského projektu, ktorý mal za cieľ podporiť recyklovanie materiálov v tvorivom duchu. Tento rok sa materiálom na tvorenie stali papierové rolky.

      Množstvo vystavených prác dosvedčovalo, že ručičky našich majstrov sú šikovné a veľmi obratne vedia narábať s farbičkami, nožničkami, štetcom...A nielen to. Obdivovať sme mohli projekty háčkované či so svetelnými efektmi, do ktorých boli zapojení i rodinní príslušníci. Skrátka tvorivé, kreatívne, inšpirujúce, nádherné rolkované dielka i veľdiela... A to až natoľko, že vybrať spomedzi nich víťaza bola úloha takmer nemožná. A tak sa rozhodovalo v ľudovom hlasovaní, ktorého sa zúčastnili na výchove umením naši najstarší žiaci. Ocenili 17 individuálnych a 5 najlepších skupinových prác, ktoré boli odmenené sladkou čokoládkou. No najväčšou odmenou pre všetkých bol vlastný výtvor i obdiv všetkých okoloidúcich. Veľké poďakovanie malým majstrom i veľkým pomocníkom. Už sa tešíme na druhý ročník.

     • Matematický klokan 2019

     • Vo štvrtok 21. marca 2019 sa vybraní žiaci druhého až ôsmeho ročníka zúčastnili celoslovenského kola súťaže Matematický klokan na našej škole. Žiaci 2., 3. a 4. ročníka riešili 18 úloh počas 45 minút a žiaci 5., 6., 7. a 8. ročníka 24 úloh v čase 60 minút. Usporiadateľ – Talentída, n.o. – zverejní výsledky súťažiacich 10. apríla na stránke www.matematickyklokan.sk.

               Štartovné uhradilo Združenie rodičov pri Základnej škole Tbiliská 4.

      Ďakujeme.

     • Dejepisná olympiáda

     • Dňa 14.2. 2019 sa na Gymnáziu, Hubeného  konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sa stali  a v silnej konkurencii obsadili krásne 4. miesto Ľ. Veselský 9.A , D. Wimmer 7. A, M. Horváth 6. A, ostatní žiaci reprezentujúci našu školu boli tiež úspešní riešitelia OK DO M. Ďurďovič 9.A, L. Papánová a M. Henigerová 8.A, N. Poláková 7.A. Všetkým  srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • ŠKD – Beseda s pani spisovateľkou

     • Na pozvanie miestnej knižnice v Rači sa triedy 3. B a 3. C dňa 13. 3. počas Školského klubu detí zúčastnili besedy s pani spisovateľkou M. V. Ševčíkovou. Pani spisovateľka si na besedu priniesla aj psíka Gordona, o ktorom píše knihy pre deti. Beseda sa vďaka jeho prítomnosti niesla v radostnom duchu. Deti sa dozvedela veľa zaujímavostí o motívoch napísania knihy, vypočuli si úryvok z ešte len pripravovaného rukopisu nového diela autorky a na záver sa deti mohli vyšantiť s Grodonom.

     • Burza kníh

     • ,,Kniha sú listy papiera s množstvom textu zviazané do zväzku," povedal by odborník. Mnohí ľudia však v knihe vidia čosi viac. Vidia v nej priateľa a zároveň aj učiteľa. Potvrdzujú to aj slová:,, Všetky sú rovnaké, a predsa je každá iná."

      Už v dávnych dobách sa považovala za zdroj múdrostí a informácií. Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo nás vzdeláva. Tak, ako každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu hračku, televízny program, sladkosť, či kamaráta v škole, malo by mať aj svoju najobľúbenejšiu knihu. Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám však zvyčajne nebýva vecou náhody, ale závisí od prostredia, v ktorom dieťa žije. Ak dieťa žije v prostredí, kde rodičia čítajú, bude ich nasledovať.  Deti prirodzene napodobňujú návyky svojich rodičov, či už dobré alebo zlé. Čítanie je však jedným z najlepších návykov, aký môžu rodičia svojim deťom dať. Možno naši žiaci si cestou do školy a cez prestávky budú rozprávať obsahy kníh.

       Žiaci Školského parlamentu zorganizovali burzu kníh, ktorá sa konala vo vestibule školy dňa 11.3. Predávali ich za symbolické ceny. Možno už viackrát prečítané knihy posunuli ďalej a urobili radosť niekomu inému. Tento pondelok bol iný ako zvyčajne. Akcia sa deťom veľmi páčila a dúfajme, že zistia, prečo nazývame knihu priateľom človeka.

     • Beseda o Rači

     • Aj v tomto školskom roku pri príležitosti „marca – mesiaca knihy“ medzi tretiakov a štvrtákov v dňoch 5., 6. a 8. marca zavítala naša bývalá pani učiteľka Luknárová. Jej besedy sú zamerané na regionálnu výchovu. Pútavým rozprávaním a ukážkami zaujala všetkých žiakov. Boli veľmi pozorní. Dozvedeli sa rôzne nevšedné zaujímavosti o histórii Rače.

                      I touto aktivitou ponúkame žiakom širšie vedomosti. Upevňuje sa tak ich vzťah k nášmu regiónu, vlasti.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 21.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  Hviezdoslavov Kubín. 49 žiakov

      2. – 9. ročníka súťažilo v prednese poézie a prózy. Víťazi budú školu reprezentovať v okresnom kole. Blahoželáme!

       

      1. kategória - poézia:  1. miesto: Viktor Cintula                     III.D

                                            2. miesto: Tibor Smatušík                   II.A

                                            3. miesto: Vanessa Mateičková           II.A

      próza:   2. miesto: Kristína Badurová              III.A

                                            2. miesto: Dominika Šabíková            III.D

                                            3. miesto: Artur Buday                        IV.C

      2. kategória – poézia: 1. miesto: Dominik Budinský               V.B

                                     2. miesto: Maxim Čvirik                       V.B

                                                      Matúš Lauko                        VI.A

                                     3. miesto: Tatiana Ujčeková                  V.C

       

      próza:  1. miesto: Peter Mášek                           V.C

                   2. miesto: Peter Mlčák                            V.A

                   3. miesto: Simona Henigerová               VI.A

       

      3. kategória – poézia: 1. miesto: Laura Papánová                   VIII.A

                                           2. miesto : Lea Baloghová                      VII.A

                                           3. miesto: Denis Wimmer                       VII.A

       

      próza:  1.miesto Stella Hudecová  Hudeco

                           VIII.A

                   2. miesto: Martina Henigerová              VII.B

                                           3. miesto: Samuel Varga                         VII.B    

                                                     

       

       

      Počet zúčastnených žiakov : 1.kat.  27

                                                       2. kat. 14

                                                       3.kat.  8

                                            Spolu             49

     • VŠI

     • V škole sa vyskytli vši, žiadame rodičov o dôslednú kontrolu vlasov detí!

     • Šaliansky Maťko

     • 20. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 23 účastníkov  z 19 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá. Dúfame, že naša škola vytvorila pre účastníkov súťaže milé a organizačne dobre zabezpečené prostredie vrátane úvodného kultúrneho programu, pohostenia i technického servisu.

      Do celoslovenského kola tejto obľúbenej súťaže postupujú za Bratislavský kraj:

      1. kategória: Laura Vodičková  zo ZŠ Česká – BA 3, 2. kategória: Dominik Karácsony zo ZŠ Prokofievova – BA 5, 3. kategória: Karin Makytová zo ZŠ Dérera – Malacky.  Srdečne im blahoželáme.

       Ďakujeme p. starostovi Drotovanovi, Miestnemu odboru Matice slovenskej a p. Luknárovej za sponzorské dary. Bodaj by takýchto vydarených podujatí pre žiakov bolo čoraz viac!

     • Florbal

     • Naši žiaci zoskupení v klube UK Hurikán BA sa obetavo počas celej sezóny zúčastňovali po víkendoch turnajov bratislavskej ligy staršej prípravky organizovanými Slovenských zväzom florbalu v Bratislave a v blízkom okolí. Po ukončení sezóny obdržali pohár. Veríme, že v budúcom roku zúročia skúsenosti a bude sa im dariť ešte lepšie než doposiaľ.

     • Šach

     • 14. februára 2019 sa naša škola zúčastnila Majstrovstiev Bratislavského kraja 4-členných zmiešaných družstiev žiakov a študentov v zrýchlenom šachu. Naši žiaci obstáli vzhľadom na to, že niektorí so šachom len začínajú veľmi dobre.  Výsledky a podrobnosti z turnaja možno nájsť na :

       http://chess-results.com/tnr410871.aspx?lan=4

     • Párty 2019

     • Milí rodičia a priatelia našej školy,

      srdečne Vás pozývame na Party ZŠ Tbiliská dňa 16.3.2019

      v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu v Rači o 19.00 hod.

      Čo Vás čaká? Príjemné posedenie pri hudbe, výbornom račianskom vínku a jedle.

      Samozrejme nebude chýbať ani tombola s krásnymi cenami.

      Čo si obliecť? Oblečenie je neformálne – kto sa v čom dobre cíti.

      Vstupné – 25, € na osobu /v cene je zahrnutý prenájom miestnosti, hudba, večera, minerálna voda, 1/2l vína, káva /.

      Iné nápoje a drobné pochutiny si môžete zakúpiť počas celého večera v našom bufete.

      Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom triednej učiteľky, prípadne na

      lucia.kolmanova@zstbiliskaba.sk  u pani Kolmanovej.

      Ak máte možnosť prispieť do tomboly vecnými cenami, prípadne nám pomôcť iným spôsobom /napríklad programom vhodným na otvorenie Party, výzdobou sály, napečením nejakých dobrôt atď./, prosím kontaktujte triednu učiteľku. Vopred  ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

      Kolektív ZŠ Tbiliská