• Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • 19. novembra prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho veľa našich šikovných žiakov z 2. stupňa ZŠ. Niektorí po prvýkrát, iní zaznamenali od minulých ročníkov veľký pokrok. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole.

     • AIESEC

     • V týždni od 21. 1. do 25. 1. 2019 budú aj tento rok zahraniční študenti prezentovať svoje krajiny našim žiakom. Sprostredkúvame Vám možnosť stať sa hostiteľskou rodinou pre dvojicu týchto študentov a precvičiť si tak aktívne anglický jazyk priamo u Vás doma. Viac informácií nájdete na letáku agentúry AIESEC. O Vašom prípadnom záujme dajte vedieť aj nám na sekretariáte školy.

      Leták TU:

     • Bratislavská vodárenská spoločnosť

     • V piatok 9. novembra 2018 nás navštívili zamestnanci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s., aby si pozreli fungovanie a využívanie fontánky s pitnou vodou, ktorá je deťom k dispozícii pri vrátnici vo vestibule našej školy, predstavili nám nové projekty, do ktorých sa majú možnosť v rámci projektu Modrá škola zapojiť aj naši žiaci a tiež nám priniesli drobné darčeky v podobe lôpt do telocvične pre zvýšenie našej kondície a posilnenie zdravého životného štýlu. Našich žiakov tiež pozvali na exkurziu, ktorú už mnohí absolvovali.

     • Svetový deň duševného zdravia

     • Dňa 13. novembra sa žiaci 2. stupňa zúčastnili projektového dňa Modré nezábudky, ktorý pripravili žiaci Školského parlamentu. Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy  za duševné zdravie. Bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie v roku 1991. Cieľom tejto federácie je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malinký, krehunký a  je symbolom  zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na dôležitú súčasť svojho zdravia, ktorou je duševné zdravie. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia dnes trpí depresiou asi 15 percent svetovej populácie a každý piaty človek zažil túto poruchu na vlastnej koži. Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nízkeho sebavedomia. Mnoho psychických problémov si ľudia nechávajú pre seba, lebo sa hanbia s nimi zdôveriť blížnemu, a to je problém.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Dňa 7. 11. 2018 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka. Mala dve časti, písomnú a ústnu. V písomnej práci si overili svoje poznatky zo slovenského jazyka. V ústnej časti si vyskúšali svoju tvorivú predstavivosť, ktorú potrebovali na dokončenie krátkeho textu.

      Ďakujeme všetkým účastníkom a gratulujeme víťazom.

       

      Víťazi: 1. miesto : Lucia Stieranková 9.A
                  2. miesto : Laura Papánová 8.A

                  3. miesto : Katarína Magdolenová 8.A

     • Doprava žiakov z Východného do školy

     • Vážení rodičia,

      na podnet magistrátu mesta Bratislavy, dopravného podniku a mestskej časti Rača sa uskutočnilo stretnutie, ktorého cieľom bolo optimálne riešenie presunu žiakov z Východného do základnej školy školským autobus. O prijatých riešeniach Vás budeme včas informovať.

     • Jesenné plody záhrad

     • Jeseň je čarovné obdobie plné farieb a dozrievajúcich plodov. A práve v tomto období sa už tradične koncom októbra konala na našej škole jesenná výstava výrobkov, ktorá hrala najrôznejšími farbami. Kreatívne nápady žiakov oživili náš vestibul na celý týždeň. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. stupňa s pomocou rodičov. Takúto skvelú súťaž je veľmi ťažko vyhodnotiť, pretože každý jeden nápad bol niečím výnimočný, a tak si každý žiak vybral svoju cenu a sladkosť. Niektorých žiakov sme ocenili zvlášť. Osobitne chceme poďakovať aj mamičkám a babičkám za úžasné koláčiky, na ktorým sme si počas celého týždňa zamaškrtili. Ďakujeme všetkým účastníkom tejto akcie a už teraz sa tešíme na ďalšiu.

      Ocenení žiaci za tvorivosť a úžasný nápad:

      1.B Adam Kováč, Marko Vrbatovič                        1.C Peťko Hodál

      2.A Janko Macho                                                     2.B Filip Gallo

      2.C Julka Horváthová, Paľko Rešovský                3.A Matúš Sedlák

      3.B Nellka Ármai                                                      3.C Šimon a Jakub Gondovci

      4.A Viktória Vranová, Vivian Majerčáková,

             Vratko   Vrbatovič

      4.B Veronika Bezgina, Patrik Voltemár

      4.C Rebeka Čončolová, Kristínka Straková, Nicol

             Rybárová, Elizabeth Vachuda- skupinová práca

       

      Mimoriadne ocenenie pani riaditeľky za kreativitu:

      Matúš Karel z  2.A

     • Záložka do knihy spája školy

     • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do česko – slovenského projektu, ktorý sa konal už deviatykrát pri príležitosti októbra – medzinárodného mesiaca školských knižníc. Popri podpore čitateľských a manuálnych zručností žiakov bol tento ročník výnimočný pripomenutím si 100. výročia vzniku ČSR a udržiavania dobrých vzájomných vzťahov medzi žiakmi českých a slovenských škôl, ktorí zapojením  do projektu prispievajú k prehlbovaniu kontaktov a spoznávaniu jazyka, literatúry, histórie, kultúry a regionálnych zvykov v obidvoch republikách.
      V našej škole žiaci I. aj II. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy ľubovoľnými technikami stvárňovali tému „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy, ktoré nepoznajú hranice“. Vytvorili 180 ks krásnych dielok, ktoré na výmenu poputovali partnerskej škole do Popradu.

     • Úcta k starším

     • MILAN RÚFUS

      Starká je vľúdna.

      Má Boží pokoj v duši.

      Starká sa o nás s nikým nedelí.

      Má času ľúbiť nás.

      A nič ju nevyruší.

      Pri nej má týždeň sedem nedelí.

      Členovia ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU mali veľmi dobrý nápad. Pod vedením p. uč. Vörösovej vyhlásili súťaž o najkrajšiu nástenku na tému Úcta k starším. Žiaci sa veľmi snažili, jedna nástenka bola krajšia ako druhá. Dňa 22.10.2018 sa porota rozhodla, že prvé miesto získajú  triedy VIII.A a VII.A . Podľa vlastného výberu jeden deň nebudú skúšaní.

     • Exkurzia Gabčíkovo

     • V utorok 23. októbra sa žiaci 4. A a 4. B vybrali na krásnu exkurziu naprieč Veľkým a Malým Žitným ostrovom. Najskôr ich cesta viedla k Vodnému dielu Gabčíkovo, kde si prezreli z vyhliadky toto mohutné dielo, hlavne plavebné komory. Uvedomili si význam a využitie tejto stavby. Ďalej pokračovali do Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. Oboznámili sa s jej históriou a predovšetkým  planetáriom. Program tohto dňa bol veľmi zaujímavý a poučný. Žiaci sa obohatení o nové vedomosti a zážitky vrátili šťastne domov.

     • Exkurzia Slavín

     • 19. októbra 2018 sa žiaci deviateho  ročníka pod vedením p. uč. dejepisu zúčastnili exkurzie na Slavín a akcia bola spojená s Dňami kariérneho poradenstva „Kam po skončení základnej školy“- ŠTUDUJ DOPRAVU v priestoroch  STM  Múzea  dopravy. Snahou bolo priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v doprave. Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci so železničnými spoločnosťami, vybranými strednými odbornými školami a regionálnymi partnermi  zorganizovalo  pre  žiakov  základných  škôl,  ktorí  sa  rozhodujú  o voľbe  budúceho  povolania, podujatie pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR . Na podujatí boli predstavené možností štúdia s dopravným zameraním, ukážky povolaní v železničnej a cestnej doprave, kariérové poradenstvo, návšteva priestorov rušňa, nákladného vozňa, kamióna, autobusu a možnosti riadenia dopravy z pozície výpravcu alebo rušňovodiča na modelovej železnici, simulátor rušňa. Žiaci videli  videoprojekcie, fyzikálne pokusy vo „vedeckej  cukrárni“,  špeciálne  okuliare  simulujúce  stav  po  užití  alkoholu,  simulátor prevrátenia vozidla. Mali možnosť vyskúšať si 1. pomoc pri oživovaní, zúčastniť sa rôznych súťaží a dopravných  kvízov. Potom žiaci pešo vyšli na Slavín, aby vzdali úctu vojakom, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní Bratislavy počas 2. svetovej vojny

     • Maľovanie kotolne

     • Dňa 18.10.2018 žiaci 7.A pristúpili k ďalšej fáze realizácie svojho komunitného projektu, ktorý prezentovali aj na celonárodnej žiackej konferencie vzdelávacieho programu Roots & Shoots Slovakia. Žiacky tím namaľoval na vonkajšie steny výmenníkovej stanice (OST) motív viniča. Vinič má pripomínať vinohradnícku tradíciu v tejto mestskej časti. Projekt finančne a metodicky podporila nadácia Green Foundation.

     • Konferencia v Novej Cvernovke

     • Dňa 15. júna 2018 sa žiaci 6.A zúčastnili celonárodnej žiackej konferencie vzdelávacieho programu Roots & Shoots Slovakia, ktorá sa uskutočnila pod záštitou Nadácie Green Foundation v priestoroch Novej Cvernovky v Bratislave. Žiacky tím Šiesta Á v nej prezentoval svoj komunitný projekt revitalizácie priestorov výmenníkovej stanice (OST) pri Rustaveliho ulici v Rači.

      foto: Jana Rajcová

     • Interaktívne divadlo

     • Štvrtok  11.10.2018  sa deti z II.D zúčastnili interaktívneho divadla predstavenia Perníková chalúpka. Dej bol veľmi zaujímavý, odohrával sa v prírode a bol príjemným spestrením vyučovania.

     • Týždeň jabĺk a plodov našich záhrad

     • Od 22.10. do 25.10.2018 bude prebiehať na našej škole pre žiakov týždeň venovaný jablku a plodom našich záhrad. Tematicky zameraný týždeň  sa bude prelínať všetkými predmetmi. Deti si môžu priniesť nielen jablká, ale aj iné maškrty, ktoré nám spríjemnia vyučovanie – jablkový džús, detskú výživu atď. Šikovné mamičky môžu upiecť jablkový koláč a podeliť sa s nami o recept.

      V hale školy bude prebiehať zároveň súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, prípadne iný aranžmán z jesenných plodov – podrobné informácie o súťaži budú umiestnené na nástenke v hale našej školy.

      Výrobky môžete nosiť postupne už od  pondelka 22.10. do 24.10. ráno, nakoľko poobede už budú hodnotené. Víťazné práce budú umiestnené vo štvrtok 25.10. v hale našej školy.

      Veríme, že sa do súťaže zapojí spolu s rodičmi čo najviac tried.                 

     • Pedikulóza

     • Oznamujeme rodičom, že v základnej škole sa vyskytli vši. Žiadame všetkých rodičov, aby prezreli deťom vlasy. O liečbe zo zavšivenia a dočasnom vyradení dieťaťa z kolektívu rozhoduje príslušný lekár. Dieťa sa môže do kolektívu vrátiť až na základe lekárskeho potvrdenia.

     • Deň župných škôl

     • 28. septembra 2018 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili Dňa župných škôl v Avione. Akciu pripravil Bratislavský samosprávny kraj. Prezentovalo sa tu 51 stredných škôl a gymnázií formou informačných stánkov, sprievodným programom na pódiu s vystúpením žiakov a pedagógov jednotlivých škôl – hudobné, tanečné, spevácke vystúpenia, módna show, prezentácia viazania kytíc či športových činností. Stredné školy sa prezentovali aj v  exteriéri na parkovisku nákupného centra, kde si žiaci mohli pozrieť ukážky chemických pokusov, flambovania, murovania steny, rúbania dreva i prehliadku plemien psov.