• Pálenie Moreny

     • Dňa 6. apríla 2018 sa na školskom dvore uskutočnila tradičná udalosť pálenia Moreny. Žiaci sa týmto pradávnym spôsobom rozlúčili s dlhou zimou.  Naskôr spolu recitovali báseň o Morene a potom uskutočnili veľký pochod okolo celého ihriska. Následne, za hlasného skandovania,  bola konečne podpálená bábka, ktorá predstavovala Morenu. Keď dohorela, žiaci moholi privítať jar. Na znak nového ročného obdobia si na rozkvitnutú vetvičku priviazali farebnú stužku.

    • Krajské kolo - hádzaná
     • Krajské kolo - hádzaná

     • Dňa 15.5.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola v hádzanej. Turnaj sa konal v športovej hale v Malackách. Súperili proti sebe základné školy zo Stupavy, z Modry, ZŠ Sv.rodiny BA, ZŠ A.Dubčeka BA  a naša ZŠ. Školy zo Stupavy a z Modry mali tímy zložené z hádzanarov - ligistov, nedali ostatným školám žiadnu šancu. Po ťažkom boji so ZŠ Modra, vyhrala nakoniec turnaj ZŠ Stupava a postupuje na celosovenské kolo. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Samuel Jošt, Bruno Kormanovič, Tomáš Háden, Rado Stančík, Viktor Kiš, Mário Sauer, Jakub Vakula, Michal Sojka, Boris Súkenník a Jakub Kováčik.

    • Matematický klokan - vyhodnotenie
     • Matematický klokan - vyhodnotenie

     • Začiatkom mája prišlo na školu vyhodnotenie tejto matematickej súťaže, ktorá sa konala ešte v marci tohto školského roka.

      Úspešní riešitelia sú:

      Matej Nedeliak – 2. A

      Martina Placeková – 2. D

      Adrián Androvič – 3. A

      Martin Ďurďovič – 3. C

      Nicol Rybárová – 3. C

      Rebeka Čončolová – 3. C

      Eliška Žitná – 4. A + školský šampión

      Peter Mlčák – 4. A

      Oliver Nedeliak - 4. A

      Miroslav Fazekaš – 4. A

      Ninka Andacká – 4. B

      Lukáš Kalata – 4. B

      Matej Mindek – 4. C

      Terézia Florišová – 5. B

      Zuzana Trenčanská – 5. B

      Zoe Iskrová – 5. B

      Jakub Chyžnaj – 7. B

      Matej Kotúč – 8. A

      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • Vrbové

     • Dňa 9.mája sa žiaci ôsmeho ročníka  vybrali do malého mestečka Vrbové, kde sa oboznámili s jeho históriou, životom a osudom Mórica Augusta Beňovského. Na priečelí  šľachtickej kúrie, v ktorej sa narodil, je umiestnená pamätná tabuľa svetobežníka.  Dotiahol  to až na kráľa Madagaskaru.

      Po zaujímavej prednáške sa vybrali pozrieť nový pamätník tohto velikána a šikmú vežu, ktorá je odklonená od zvislej osi o 98 cm na juhozápad.  Stala sa z nej historická atrakcia, pre ktorú býva Vrbové nazývané i slovenská Pisa.

       Žiaci boli spokojní, získali nové vedomosti.

     • Projekt

     • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do celoslovenského pilotného ročníka projektu Eko Alarm. Jeho cieľom je zavedenie komplexného systému zberu triedeného odpadu na školách. V rámci tohto projektu boli do každej triedy umiestnené žlté koše na triedenie plastov a modré koše na triedenie papiera.

      Zmena myslenia u ľudí musí začať od detí a mládeže. Už v mladom veku by mali získavať správny postoj k životnému prostrediu. Zubné kefky po použití bežne skončia na skládkach alebo v spaľovniach odpadov. Strácame tak druhotné suroviny, ktoré sa dajú využiť na výrobu iných plastových výrobkov. Vo vestibule školy máme umiestnené 2 škatule. Jedna je určená na zubné kefky značky Curaprox, z ktorých boli vyrobené recykláciou odpadové koše pre každú triedu. Do druhej škatule sa vhadzujú použité zubné kefky akejkoľvek inej značky. Dúfame, že aspoň takouto troškou prispejete k ochrane nášho životného prostredia. 

      V rámci projektu sa žiaci celej školy zúčastnili besedy o odpade a jeho triedení. Okrem veľmi poučnej prezentácie, kde sa deti dozvedeli koľko odpadu tvoríme, kde končia naše odpadky, čo sa deje na skládkach odpadu a pod., z projektu Eko Alarm si pre deti pripravili aj zaujímavé aktivity. Deti mali napríklad určiť za aký čas sa v prírode rozloží odpad alebo správne vytriediť dané odpadky.

     • Tajomstvo lesa

     • V dňoch 18.4. a 21.4. sa naši prváci a druháci započúvali do zvukov lesa a spoznávali tajomstvá ich obyvateľov. Les a jeho rozmanitosť nám prišla predstaviť spoločnosť Daphne, ktorá sa zaoberá enviromentálnou výchovou už niekoľko rokov. Žiaci sa zoznámili s množstvom  tvarov, farieb a vôní ktoré nám ponúka príroda a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí zo života jeho obyvateľov, či už rastlín alebo zvierat. Samozrejme sme nezabudli ani na ich význam v živote človeka a pripomenuli sme si ako sa máme správať k prírode a v prírode. Veríme, že toto stretnutie a aktivity boli pre mnohých inšpirujúce a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

     • Slávik Slovenska

     • Vo štvrtok 23.4.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenska. Prihlásených bolo devätnásť súťažiacich, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Súťažiaci spievali ľubovoľnú  ľudovú pieseň. Napriek veľkej tréme sa zúčastnilo mnoho súťažiacich, ktorí chceli ukázať svoj talent. Veľa súťažiacich bolo tento rok na speváckej súťaži prvýkrát a aj napriek tomu sa umiestnili veľmi dobre.

      I. kategória:

                  2. miesto: Laura Papánová

                  3. miesto: Kristína Cisariková

      II. kategória:

                  1. miesto: Tereza Janečková

                  2. miesto: Olívia Tománková

                  3. miesto: Zuzana Trenčanská

      III. kategória:

                  1. miesto: Tereza Bútorová

                  2. miesto: Macovei Razvan Tiberiu

                  3. miesto: Júlia Vargová

      Mgr. Alexandra Pestunová

       

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Vážení rodičia, na dni 30.4.2018 (pondelok) a 7.5.2018 (pondelok) udeľujem žiakom školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

      riaditeľka školy

     • Deň Zeme - 22.apríl 2018

     • 22. apríla naša planéta už niekoľko desaťročí oslavuje Svetový deň Zeme. V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty. Pri tejto príležitosti si v stredu 18. apríla žiaci 9.B triedy pripravili pre žiakov 5. – 7. ročníka projektový deň, ktorý sa niesol v hesle: „Voda je život“. Pre svojich spolužiakov si deviataci pripravili poučnú prezentáciu a rôzne zaujímavé aktivity.

     • OK hádzaná Bratislava III

     • Dnes 24.4.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v hádzanej. Na turnaji sa stretli so ZŠ Odborárska a so ZŠ Za Kasárňou. Nad obidvomi školami vysoko vyhrali (25:5 a 24:7) a postupujú na krajské kolo. Zloženie družstva: Michal Sojka, Samuel Jošt, Mário Sauer, Boris Súkenník, Tomáš Háden, Dávid Hronský, Jakub Kováčik, Rado Stančík, Viktor Kiš, Marko Manik, Bruno Kormanovič.

      Víťazom gratulujeme

     • Burza kníh

     • ,,Kniha sú listy papiera s množstvom textu zviazané do zväzku," povedal by odborník. Mnohí ľudia však v knihe vidia čosi viac. Vidia v nej priateľa a zároveň aj učiteľa. Potvrdzujú to aj slová: ,,Všetky sú rovnaké, a predsa je každá iná."

      Už v dávnych dobách sa považovala za zdroj múdrostí a informácií. Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu, predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo nás vzdeláva. Tak, ako každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu hračku, televízny program, sladkosť, či kamaráta v škole, malo by mať aj svoju najobľúbenejšiu knihu. Získanie pozitívneho vzťahu ku knihám však zvyčajne nebýva vecou náhody, ale závisí od prostredia, v ktorom dieťa žije. Ak dieťa žije v prostredí, kde rodičia čítajú, bude ich nasledovať.  Deti prirodzene napodobňujú návyky svojich rodičov, či už dobré alebo zlé. Čítanie je však jedným z najlepších návykov, aký môžu rodičia svojim deťom dať. Možno naši žiaci si cestou do školy a cez prestávky budú rozprávať obsahy kníh.

       Žiaci Školského parlamentu zorganizovali burzu kníh, ktorá sa konala vo vestibule školy dňa 6.4. Predávali ich za symbolické ceny. Možno už viackrát prečítané knihy posunuli ďalej a urobili radosť niekomu inému. Tento piatok bol iný ako zvyčajne. Akcia sa deťom veľmi páčila a dúfajme, že zistia, prečo nazývame knihu priateľom človeka.

     • Divadlo

     • 10. apríla 2018 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili v Nemeckom kultúrnom dome vystúpenia Šermiarsko-divadelnej kumpánie „Via Historica“. Bola to  štylizovaná hodina dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. Členovia súboru nás previedli významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, Mongoli, stredoveká mágia, turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr). Predstavenie bolo doplnené šermiarskymi duelmi, streľbou z replík historických zbraní a humorom. Do predstavenia boli interaktívnou formou zapojení aj žiaci.

     • Finále – Bavme bratislavské deti športom

     • V piatok, 6.4.2018, sa v atletickej hale Elán konalo finále Bavme bratislavské deti športom, na ktoré sme sa prebojovali  v postupovom kole.

       

       Sily si medzi sebou zmeralo 26 základných škôl, každú školu reprezentovalo 6-členné družstvo (3 chlapci, 3 dievčatá), zložené zo žiakov 3. – 4. ročníka ZŠ. Našu školu reprezentovali :  

                        

                         Miška Martišová 3.C

                               Thomas James Anderson 3.B

                                Oliver Edmund Thebery   4.B 

                                Nina Andacká 4.B

                                David Rožňai   4.A

                                Tajana Benková 4.C

       

      Tímy súťažili v nasledovných disciplínach: prekážková dráha "formula",  štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, skok do diaľky z miesta štafetovou formou, odhod z kolien plnou loptou cez hlavu, beh cez frekvenčný rebrík, preskakovanie olympijských kruhov, skoky cez švihadlo. Dodatková disciplína: štafetový beh 6 x 200 m

       

      Po tomto náročnom športovom dopoludní si  družstvo ZŠ Tbiliská  vybojovalo 2.miesto.  

     • McDonald´s Cup

     • Dňa 5.4 sa na našej škole konalo 1.kolo športovej súťaže vo futbale - McDonal´s Cup. Gratulujeme našim športovcom k postupu do 2. kola súťaže. Reprezentovali nás:

               Oliver Edmund Thebery             4. B            

               Lukáš Kalata                                  4. B             

               Lukáš Hauser                                 4. B            

               Nina Andacká                                  4. B            

               Andrea Chmelová                           4. B            

               David Rožňai                                    4.A            

               Enes Lejba                                        3.A              

               Adrian Androvič                              3.A             

               Dominik Ščibrány                            2.C              

               Sylvester Štrokendl                         2.A 

     • Párty 2018

     • Vážení rodičia, dňa 17.3. 2018 sme sa už po štvrtý krát stretli na spoločnej akcii v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu. Dúfame, že ste sa dobre cítili a spolu s nami strávili príjemný večer. Zároveň by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom, pedagógom a priateľom našej školy za pomoc pri samotnej organizácii a predovšetkým za dary, ktorými ste prispeli do tomboly.

      Výťažok z tomboly, využijeme na skvalitnenie výučby Vašich detí a skrášlenie prostredia na našej škole. Veríme, že s Vašou pomocou a s novými nápadmi pri realizácii sa o rok stretneme opäť.

      Osobitne by sme chceli poďakovať aj pánovi Papánovi, ktorý nám zabezpečil nealko pitný režim počas celého večera.

      Ďakujeme

      Kolektív ZŠ Tbiliská

     • Príchod detí do školy v prírode

     • Oznamujeme rodičom žiakov detí z 2.A, 3.C, 4.C a 4:B triedy, že všetci prišli do rekreačného strediska vporiadku, cestou sa zastavili v parku miniatúr a už obedujú. Počasie je krásne a deti sa tešia na veselý pobyt.

      vedenie školy

     • Noc v škole

     • Vo štvrtok prišiel očakávaný deň pre deti a ich rodičov. Odvážni žiaci si pobalili svoju výbavu, spacáky a karimatky a prišli prežiť nezabudnuteľnú noc v škole. Po príchode si našli miesto na spanie, rozložili si svoje „postele“ a akcia mohla začať. Každá trieda dostala svoju rozprávku, ktorú zahrali. Boli to zábavné výkony. Potom prišla súťaž v čítaní. Preverili sme si ako kvalitne a rýchlo vieme čítať. Skončilo to výborne. Nasledovala večera – pizza. No a konečne tu bola diskotéka. Deti sa úžasne bavili. A prišiel hlavný bod programu – nočná hra. Preverila ich odvahu. Tá veru nechýbala nikomu. Skoro bez strachu prekonali pátraciu akciu i „cestu odvahy“. Aby sa malým nocľažníkom lepšie spalo, pustili sme si rozprávku. Niektorí ani nedopozerali a zaspali. Po tejto našej náročnej noci ťažko niekto mohol čakať, že sa budeme na druhý deň učiť. Veľa sme sa rozprávali, spomínali a smiali. Každý mal svoje zážitky, na ktoré určite dlho nezabudne.