• Exkurzia: Schaubmarov mlyn

     • Dňa  27.2.2020 a 28.2.2020 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili exkurzie Schaubmarov mlyn v Pezinku, kde skúmali základné prírodné sily ako zem, voda, oheň, slnko, vzduch a ich premeny v čase. Ako sa mení voda na ľad, slnko na tieň či vzduch na vietor? Ako môže umenie zobrazovať nezachytiteľné javy a ako ich premeny pozorujeme v prírode my? To všetko sme mali možnosť skúmať spoločne s tromi lektormi.  

      Cieľom programu bolo pomenovanie základných prírodných javov, lepšie porozumenie prírodnému kolobehu a možnostiam zhmotnenia týchto javov. 

     • POZOR ZMENA

     • Vážení rodičia. V súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli neorganizovať v plánovanom dátume Deň otvorených dverí. Po skončení tohto možného nebezpečenstva Vás pozveme do školy v náhradný termín. Rovnako sa nebude konať ani stretnutie s rodičmi budúcich prváčikov, ktoré robievame pred zápisom budúcich prváčikov do školy.

      Ďakujeme za porozumenie.

       

      DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      Vážení rodičia, dňa 18. marca 2020 v čase od 8:00 do 12:00 Vás pozývame na deň otvorených dverí, počas ktorého môžete priamo vidieť chod školy, prácu žiakov i učiteľov. Zároveň pozývame rodičov budúcich prvákov na stretnutie s vedením školy a špeciálnym pedagógom dňa 17. marca 2020 o 17:00 priamo v budove našej školy. Pokúsime sa zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa zaškolenia detí, školskej zrelosti a predstavíme Vám našu školu.

    • PÁRTY 2020
     • PÁRTY 2020

     • Milí rodičia a priatelia našej školy,

      srdečne Vás pozývame na Party ZŠ Tbiliská dňa 14.3.2020

      v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu v Rači o 19.00 hod.

      Čo Vás čaká? Príjemné posedenie pri hudbe, výbornom račianskom vínku a jedle.

      Samozrejme nebude chýbať ani tombola s krásnymi cenami.

      Čo si obliecť? Oblečenie je neformálne – kto sa v čom dobre cíti.

      Vstupné – 25, € na osobu /v cene je zahrnutý prenájom miestnosti, DJ - hudba, večera,

      sladké občerstvenie, minerálna voda, 1/2l vína, káva /.

      Vstupenky si môžete rezervovať prostredníctvom triednej učiteľky, alebo na

      lucia.kolmanova@zstbiliska.sk u pani Kolmanovej.

      Ak máte možnosť prispieť do tomboly vecnými cenami, prípadne nám pomôcť iným

      spôsobom, prosím kontaktujte triednu učiteľku. Vopred ďakujeme.

      Tešíme sa na Vás!

      Kolektív ZŠ Tbiliská

     • Kurz Bubnovania a Rytmiky v triede

     • Koncom januára 2020 prebehla na našej škole „BUBNOVAČKA“ . Zúčastnila sa väčšina tried  1. stupňa. Hudobníci z „Rytmiky“ doniesli množstvo bubnov a perkusií. Deti okrem zábavy zažili spoločný zážitok z tvorenia hudby.  Deti počas týždňa zisťovali ako funguje orchester a učili sa tímovo spolupracovať a komunikovať. 

     • OK Dejepisnej olympiády

     • Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády na Fakulte chemických a potravinárskych technológií STU. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov v 3 kategóriách.

      Žiaci písali test v aule fakulty a zažívali pocity vysokoškolákov. Test bol z prebraného učiva + témy stanovenej na tento školský rok M. R. Štefánik a osobnosti, domáceho a zahraničného odboja, ktoré sa podieľali na vzniku Československa + regionálne dejiny Bratislavy.

      Naši žiaci úspešne reprezentovali školu.

      Kategória F – 1. miesto  Maximilián Vojtech – úspešný riešiteľ

      Kategória E - 4. miesto Matej Horváth – úspešný riešiteľ

      6. miesto Alex Vachuda – úspešný riešiteľ

      Kategória C – 8. miesto Samuel Varga – úspešný riešiteľ

      Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a oceneným blahoželáme!

     • Múzeum polície

     • Vo štvrtok 13. 2. 2020 navštívili žiaci 9.A Múzeum polície SR.

      Múzeum polície SR je jediné špecializované zariadenie svojho druhu v SR a zameriava sa na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosť bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

      Žiaci sa z výkladu sprievodkyne dozvedeli o histórii, vzniku a vývoji bezpečnostných zborov na území Slovenska do roku 1989 a o vzniku a súčasnej činnosti Policajného zboru SR. Dozvedeli sa ako fungovala polícia a žandárstvo v období rakúsko-uhorskej monarchie i prvej Československej republiky. Veľký záujem vyvolali originály uniforiem žandárstva, polície i finančnej stráže z rokov 1918-1939. Ďalšia časť expozície sa venovala preventívnej činnosti zameranej na ochranu detí a mládeže pred jednotlivými druhmi toxikománie, na kriminalitu mládeže, výchovu k právnemu vedomiu a dopravnú výchovu a disciplínu.

      Žiakov zaujali i expozície -venované kriminalistike, dopravnej polícii, Interpolu a medzinárodnej spolupráci.

      V záverečnej časti múzea žiaci si prezreli zinscenované miesto trestného činu a dozvedeli zaujímavé informácie i práci kriminalistov.

      Exkurzia prispela k doplneniu informácií žiakov, ktoré súvisia s odstraňovaním protiprávnych a protihumánnych javov v spoločnosti.

     • Krajské kolo Šaliansky Maťko

     • 11. februára sa v priestoroch ZŠ Tbiliská 4 uskutočnilo krajské kolo tradičnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. 23 účastníkov z 19 škôl vo veku 9-13 rokov súťažilo v troch vekových kategóriách. Mladí recitátori predstavili povesti z mnohých regiónov Slovenska. Pútavé, tajomstvom opradené príbehy nás odviedli do dôb minulých a pripomenuli nám, ako kedysi žili naši predkovia. Odznelo aj niekoľko povestí z nášho západoslovenského regiónu, dokonca s prvkami miestnych nárečí. Podľa vyjadrenia členov odbornej poroty bola úroveň súťaže vo všetkých troch kategóriách veľmi dobrá. Dúfame, že naša škola vytvorila pre účastníkov súťaže milé a organizačne dobre zabezpečené prostredie vrátane úvodného kultúrneho programu, pohostenia i technického servisu. Bodaj by takýchto vydarených podujatí pre žiakov bolo čoraz viac!

      Do celoslovenského kola tejto obľúbenej súťaže postupujú za Bratislavský kraj:

      1. kategória: Zara Odlerová zo ZŠ Ľ. Štúra – Modra, 2. kategória: Ján Tichomír Varga zo ZŠ Ľ. Štúra – Modra, 3. kategória: Alex Koníček zo ZŠ Dr. I. Dérera – BA 1.

      Srdečne im blahoželáme.

     • ŠK Dejepisnej olympiády

     • 16. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Zúčastnilo sa ho 31 žiakov 6. – 9. ročníka, ktorí súťažili v 4 kategóriách. Žiaci absolvovali sto bodový test z preberaného učiva, regionálnych dejín a danej témy – tento rok to bola téma M.R. Štefánik a pre vyššie ročníky aj vznik ČSR. Prví dvaja z každej kategórie postupujú do okresného kola.

      Blahoželáme!

      Vyhodnotenie

      Kategória F

      1.         Maximilián Vojtech VI.A

      2.         Šimon Brtáň VI.A

      3.         Oliver Nedeliak VI.A

       

      Kategória E

      1.         Matej Horváth  VII.A

      2.         Alex  Vachuda  VII.A

      3.         Michaela Pirohárová  VII.B

       

      Kategória D

      1.         Michaela Slivová  VIII.A

      2.         Natália Poláková  VIII.A

      3.         Denis Wimmer  VIII.A

       

      Kategória C

      1.         Šimon Gerháth  IX.B

      2.         Samuel Varga   IX.B

      3.         Ivana Cíchová   IX.A

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok 23. decembra 2019 a prvým vyučovacím dňom v novom roku bude streda 8. januára 2020.

       

      Pokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov prajú deti a zamestnanci ZŠ Tbiliská.

       

     • Avion - vystúpenie

     • V spolupráci s nákupným centrom Avion sme spestrili a oživili priestory gastro pasáže vianočným vystúpením našich žiakov, kde sme tancovali, spievali, hrali na flautách, prednášali a zahrali aj známu a obľúbenú rozprávku Popoluška. Tejto akcie sa zúčastnili  triedy 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 3.B, 3.C, 4.B, dievčatá zo 4.C, dievčatá z 5.B, Kristínka Straková svojim sólo vystúpením z triedy 5.C v sprievode svojich rodičov a učiteľov. Týmto milým programom sme uponáhľaným ľuďom priniesli vianočnú atmosféru a na chvíľku ich zastavili a zaujali.

      Všetkým želáme krásne Vianoce!

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 09.12.2019  ( v pondelok )sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V prvej kategórií súťažilo 20 žiakov 2. a 3. ročníkov. Prvé miesto získala Hannah Michalková z III.B triedy, druhé miesto Vanesa Mateičková z III.A triedy a tretie miesto Nellka Straková z III.C triedy.

      Porota udelila pochvalu za pekný prednes trom žiakom. Adamovi Kováčovi a Gregorovi Záleskému z II.B triedy a Terezke Smatanovej z III.D triedy.

      Víťazom srdečne blahoželáme.                                    

     • Šaliansky Maťko – školské kolo

     •  

      Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala.

      V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala a ZŠ

      Tbiliská do tejto recitačnej súťaže svojich žiakov zapájala.

      Stalo sa tak i tento rok 9. decembra 2019, kedy si 38 žiakov zmeralo svoje sily v troch

      kategóriách, z ktorých víťazi postúpili do okresného kola nasledovne:

      I. kategória:

      1. miesto: Hannah Michalková         3. B

      2. miesto: Vanesa Mateičková          3. A

      3. miesto: Nellka Straková                3. C

      II. kategória:

      1. miesto: Viktor Cintula                   4. D

      2. miesto: Nelka Hullová                   4. C

      3. miesto: Kristínka Straková            5. C

      III. kategória:

      1. miesto: Peter Mášek                      6. C

      2. miesto: Erik Pirháč                        7. B

      3. miesto: neudelené

      Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a víťazom želáme veľa šťastia v okresnom kole.

     • Vianočný les – projekt BKIS

     • Už po tretíkrát sa naši žiaci zapojili do projektu BKIS s názvom Vianočný les. Ručne vyrábanými ozdobami okrášlili dňa 6. 12. 2019 stromček na Primaciálnom námestí.

      Charitatívna myšlienka projektu oslovila tento rok žiakov 4. C triedy, ktorí neváhali vymeniť teplučkú triedu za zimu a chlad.

      Osviežení detským vianočným punčom, ktorý neodmysliteľne patrí k vianočnej atmosfére, sa po dobre odvedenej práci a návšteve vianočných trhov vrátili do školy s pocitom spokojnosti pri srdci, ktorý dokáže zahriať viac ako horúci čaj.

     • Vianočná akadémia

     • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na Vianočnú akadémiu. Deti si pre Vás chystajú program a tešia sa na Váš potlesk a uznanie. Z dôvodov veľkého počtu žiakov a množstva pripravovaných čísel sme museli pristúpiť k rozdeleniu ročníkov:

      Vystúpenie 3. - 9. ročníkov: 11. decembra 2019 o 18:00.

      Vystúpenie 1. - 2. ročníkov: 12. decembra 2019 o 17:00

     • Mikuláš

     • V piatok 6.12.2019 zavítala mikulášska nálada aj na Základnú školu Tbiliská 4. Už  ráno bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami.

      Pri vchode do budovy školy už prichádzajúcich žiakov čakal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov.

      Zazvonenie na prvú hodinu oznámilo Mikulášovi, čertíkom a anjelikom, že sa môžu vybrať do tried. Na prvom stupni ich detičky už očakávali.  Nespustili oči z malého predstavenia, ktoré si pre nich Mikuláš pripravil.  Následne ho ale prekvapili svojimi vynikajúco nacvičenými básničkami alebo pesničkami. Na druhom stupni sa však Mikuláš stretával s deťmi menej ochotnými spievať, ale zato ho pobavili v každej triede nejakou vtipnou anekdotou.  Mikuláš všetkých odmenil sladkou maličkosťou.

     • Tvorivé dielne 2019

     • V stredu 4. decembra sme sa v hojnom počte stretli pri milej akcii školy na predvianočných tvorivých dielňach. Pani učiteľky si pre detičky pripravili rôzne aktivity, spolu ich vyrábali,  neformálne sa porozprávali s rodičmi a pri príjemnej vianočnej hudbe a výbornom vianočnom punči si nachvíľu oddýchli v tomto krásnom predvianočnom čase.