Novinky

     • Stolný tenis do škôl

     • Slovenský stolnotenisový zväz venoval našej škole materiálne vybavenie – profesionálny stôl so sieťkou, raketami a loptičkami v rámci projektu „Stolný tenis do škôl“. Ďakujeme.

     • Jesenné plody záhrad

     • Aj tento školský rok by sme si nevedeli predstaviť bez kreatívnej akcie s názvom Jesenné plody našich záhrad. Žiaci s pomocou rodičov a ich fantázie opäť oživili vestibul našej školy a ukázali ich nápaditosť v podobe rôznych výrobkov. Tekvice, jablká, orechy, gaštany, zemiaky, mrkva či kapusta. A nielen na tanieri, ale aj ako unikátne zvieratá či postavičky.  Pozrite fotky a presvedčte sa sami!

     • ÚĽUV

     • Žiaci 3.A, 3.B a 3.C sa v mesiaci október zúčastnili tvorivých dielní v centre mesta Bratislava. Tvorivé dielne prinášajú žiakom možnosť nahliadnuť do histórie remesla, oboznámiť sa  s prírodnými materiálmi a pracovnými nástrojmi a vyskúšať si jednoduché remeselné techniky. Aktivity rozvíjajú manuálnu zručnosť, výtvarnú kreativitu a taktiež aj slovnú zásobu. Žiaci si túto akciu chválili, pretože  výrobok, ktorý si vlastnou šikovnosťou zhotovili, si vzali so sebou.

     • Modré nezábudky

     • Svetový deň duševného zdravia je každoročnou jesennou aktivitou Ligy  za duševné zdravie. V roku 1991 bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie a koná sa vždy v septembri. Do slovenských ulíc sa vydajú tisícky dobrovoľníkov, ktorí budú predávať modrú nezábudku. Ich cieľom je informovať verejnosť o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Kvietok nezábudka si zvolili preto, lebo je malý, krehký a  je pre nich symbolom krehkosti a zraniteľnosti ľudskej duše. Chcú upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na duševné zdravie, ktoré je našou dôležitou súčasťou. Podľa Svetovej federácie duševného zdravia si túto poruchu zažil každý piaty človek na vlastnej koži. Depresiu netreba brať na ľahkú váhu, lebo časté depresie vedú až k sebaubližovaniu, ba dokonca aj ku samovraždám. A preto sa žiaci 2. stupňa ZŠ Tbiliskej 4 zúčastnili dňa 17.9. na projektovom dni Modré nezábudky, ktoré pripravili žiaci 8.A triedy:
      Denis Wimmer, Lea Baloghová, Michaela Slivová, Natália Poláková, Izabella Anderson.

     • ZBERA PAPIERA

     • Zber papiera 2019 bude prebiehať od 14.10. do 18.10.2019

      Pondelok       7:00 - 7:45 , 14:00 - 16:00

      Utorok            7:00 - 7:45 , 14:00 - 16:00

      Streda            7:00 - 7:45 , 14:00 - 17:00

      Štvrtok           7:00 - 7:45 , 14:00 - 16:00

      Piatok            7:00 - 7:45 , 14:00 - 16:00

     • Biela pastelka

     • Biela pastelka v našej škole

      V piatok 20. 9. 2019 prebiehala celoslovenská zbierka Biela pastelka 2019, určená na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa do života, a to doslova: vďaka jej výnosu môžu odborníci bezplatne poskytovať poradenstvo pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pomáhajú nevidiacim a slabozrakým pri výbere pomôcok, učia ich chodiť s bielou palicou či pracovať na počítači, ktorý hovorí. Pomáhajú tiež blízkym ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí chcú byť čo najústretovejší, no nevedia, ako na to.

       

      Neobišla ani našu školu.

      Našla odozvu medzi našimi deťmi a pracovníkmi, ktorí prispeli dobrovoľníkom Denisovi Wimmerovi a Lee Baloghovej do pokladničky. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 218,17€.

      Dali sme tak  najavo svoju podporu ľuďom so zrakovým postihnutím. Ďakujeme všetkým!

     • Európska Noc výskumníkov 2019

     • Dňa 27.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili trinásteho ročníka prestížneho festivalu vedy na Slovensku  – Európska Noc výskumníkov 2019.

      Mottom tohtoročného festivalu bol „Život ako ho (ne)poznáme“.  Jednou z hlavných úloh výskumníkov a výskumníčok je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Deviataci našej školy mohli zblízka nahliadnuť do tajomstiev vedy, fyziky, biológie, ale aj chémie. Žiaci mali možnosť preskúmať Energiu v hrsti, Život v magnetickom poli, Vidíme neviditeľné a mnoho iných zaujímavých tém, ktoré predstavovala napríklad aj Slovenská technická univerzita. V Starej tržnici a na Námestí SNP pred Tržnicou bolo spolu viac ako 80 vedeckých stánkov, mnoho atraktívnych vystúpení, kretívnych workshopov a zaujímavých prednášok.

     • Exkurzia Slovenská národná banka a Slavín

     • V piatok 6. septembra 2019 sa žiaci IX. A triedy zúčastnili exkurzie na Slavín a do Národnej banky Slovenska. Najprv smerovali kroky deviatakov na pamätník Slavín, kde vzdali úctu vojakom Červenej armády položením kvetov na hroby. Odtiaľ sa presunuli do Slovenskej národnej banky a pozreli si výstavu „Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP“, ktorá bola venovaná 75. výročiu SNP, ktorým sa slovenský národ prihlásil k demokratickým hodnotám a tradíciám Európy. Do príprav povstania sa výraznou mierou  zapojili aj zamestnanci Slovenskej národnej banky, na čele s guvernérom Imrichom Karvašom. Výstava priblížila príbehy skrytých hrdinov - zamestnancov Slovenskej národnej banky, ktorí v SNP zohrali významnú úlohu. Potom si deviataci pozreli aj výstavu „Od slovenskej koruny k euru“ , ktorá im odpovedala na otázky: prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie a eurozóny, ako vznikajú a končia mince, ako vznikajú a končia bankovky, prečo potrebujeme poznať ochranné prvky bankoviek. Plní dojmov a nových informácií sa vrátili do školy.

       

     • Deň s Interom

     • Vo štvrtok 26. 9. sme radi prijali pozvanie na akciu „Deň s Interom“, na ktorej sa zúčastnili aj futbalového turnaja. Zapojilo sa 6 základných škôl a naši žiaci získali skvelé tretie miesto. Chlapci si skvelo zahrali, ukázali svoj talent a zanechali za sebou dobrý dojem.

       

      1.miesto - ZŠ Za Kasárňou

      2.miesto - ZŠ Mierová

      3.miesto - ZŠ TBILISKÁ

      4.miesto - ZŠ Most p / Bratislave

      5.miesto - ZŠ Dudová

      6.miesto - ZŠ Drieňová Pavla Marcelyho

       

       

       

       

     • Týždeň jabĺk a plodov našich záhrad

     • Od 14.10.2019 do 18.10.2019 bude prebiehať na našej škole pre žiakov prvého stupňa týždeň venovaný jablku a plodom našich záhrad. Tematicky zameraný týždeň  sa bude prelínať všetkými predmetmi. Deti si môžu priniesť nielen jablká, ale aj iné maškrty, ktoré nám spríjemnia vyučovanie – jablkový džús, detskú výživu atď. Šikovné mamičky môžu upiecť jablkový koláč a podeliť sa s nami o recept.

      V hale školy bude prebiehať zároveň súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu, prípadne iný aranžmán z jesenných plodov – podrobné informácie o súťaži budú umiestnené na nástenke v hale našej školy.

      Výrobky môžete nosiť postupne už od  pondelka 14.10.2019 do 16.10.2019 ráno, nakoľko poobede už budú hodnotené. Víťazné práce budú umiestnené vo štvrtok 17.10.2019 v hale našej školy.

      Veríme, že sa do súťaže zapojí spolu s rodičmi čo najviac tried.            

       

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Oznamujeme, že na dni 27. a 28.júna 2019 udeľujeme žiakom riaditeľské voľno u organizačných dôvodov.

      Vysvedčenia dostanú žiaci v stredu 26.júna 2019.

      Vyučovanie sa 26.6.2019 končí treťou vyučovacou hodinou o 10,35 hod.

      Školský klub detí bude 26. 6. 2019 v prevádzke do 15.00 hod.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

     • Beseda s moderátorkou TV JOJ

     • V piatok 7. júna 2019 sa na radosť piatakov jedna klasická vyučovacia hodina zmenila na besedu so známou tvárou TV JOJ. Pozvanie medzi nás prijala p. Andrea Pálffy Belányiová.

        Sympatická moderátorka spravodajstva odpovedala na všetky zvedavé otázky detí, ktorých zaujímalo detstvo, život v škole, voľnočasové aktivity, no a samozrejme - zákulisie televíznej práce.

      Vyštudovaná ekonómka veľmi úprimne prezradila, že navštevovala rovnakú školu ako Marián Čekovský i to, že k moderovaniu sa vlastne dostala úplnou náhodou, pred viac ako 20 rokmi v lokálnej televízii. Priznala, že ako správna Slovenka obľubuje bryndzové halušky, dobrý rezeň i rôzne sladké maškrtky. Na záverečnú otázku Filipa, ktorého zaujímala čarovná moc a možnosť jednej zmeny na svete, p. Pálffy Belányiová odpovedala, že keby takou mocou disponovala, želala by si zdravie pre svoju dcérku. Zároveň žiakom pripomenula, že opravdivé hodnoty si často ani neuvedomujeme, kým ich máme a sú pre nás samozrejmé.

                      Po spoločnom fotografovaní a autogramiáde sme poďakovali pani moderátorke, že si našla čas na strávenie niekoľkých chvíľ s našimi žiakmi.

     • Exkurzia

     • Po úspešne zvládnutom učive literatúry 5. ročníka, sa žiaci 5. C triedy vybrali 5. júna na exkurziu hore Považím, za krásami Trenčianskeho hradu, hľadať Omarovu studňu lásky, aby sa na vlastné oči presvedčili  o tom, čo čítali v nezabudnuteľnej povesti.

      Cesta vlakom ubehla v priateľských rozhovoroch veľmi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a už sme na vysokom brale nad riekou Váh stáli pri Zápoľského paláci, kde začínala naša prehliadka hradu spolu s pani sprievodkyňou Trenčianskeho múzea.  Zasvätila nás do tajov hradu i jeho slávnych majiteľov. Po zdolaní 96 schodov sme sa dostali na vrchol, do Matúšovej veže, odkiaľ bol nádherný výhľad na celé mesto. Na hrade sme strávili ešte príjemné dve hodinky  prechádzkou po spodnej časti, obhliadkou hladomorne, fotografovaním, nákupom suvenírov a všetkého, čo skrátka k dobrému výletu neodmysliteľne patrí. No a najhlavnejšie...Studňa lásky...Dozvedeli sme sa, že vraj ju nekopal Omar, ale tureckí poddaní a vraj nie je studňou v pravom slova zmysle, lebo tam nie je podzemná, ale iba dažďová voda...Nevadilo...Jej 80 metrovú hĺbku otestoval ozvenou každý účastník zájazdu J.

      Po náročne strávenom dopoludní dobre padne obed nielen mladému turistovi, a tak si žiaci pochutnali na rôznych špecialitkách v OC Max Trenčín a plní zážitkov sa podvečer vrátili späť do Bratislavy, rozprávajúc príbeh Omara a krásnej Fatimy vo svojich rodinách.

     • Projektový deň

     • „Deti sú budúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami; je veľmi potrebné, aby mohli zakúšať, čo je to pravý pokoj, aby boli schopné tvoriť mierovú budúcnosť.“ Ján Pavol II.

      Projektový deň MDD v našej škole bol zároveň zamyslením sa nad tým, že nie všetky deti na svete sa majú tak dobre  ako my, aj keď si to možno neuvedomujeme.

      Žiaci mali počas emotívnej prezentácie možnosť porovnať svoje bezstarostné detstvo s tými, ktorí bojujú o prežitie a základné životné potreby. Deti, ktoré stratili rodičov, žijú v úplnej chudobe alebo im vojna zničila domov...

      Uvažovali o celosvetových problémoch, s ktorými deti zápasia napriek tomu, že je 21. storočie: chudoba, vzdelanie a detská práca.

      Ȏsmaci poukázali na hrozivé štatistiky týraných a zomierajúcich detí, chlapcov bojujúcich za veci, ktorým nemožno rozumieť ...

      Snažili sa žiakov povzbudiť, že je potrebné ďakovať za to, čo máme a čím sme...Nie všetky deti vo svete, žiaľ, mali to šťastie...

     • ČOKOLÁDOVÁ TRETRA - ŠTVRŤFINÁLOVÉ KOLO

     • V utorok 21. mája sa na atletickom štadióne Mladá Garda v Bratislave
      uskutočnilo štvrťfinálové kolo Čokoládovej tretry 2019,
      na ktorom sa zúčastnili aj žiaci ZŠ Tbiliskej. Našu školu reprezentovali:

      Samko Sučanský 1.A                                         Michaela Martišová 4.C

      Roman Zalešák 1.A                                            David Rožňai 5.A        

      Rasťo Floriš 1.A                                                Eliška Žitná 5.A

      Rebeka Lahó 2.C                                               Oliver Thebery 5.B

      Viktor Fajčík 3.D                                               Lukáš Kalata 5.B

      Samko Šafárik 3.D                                             Sára Čertíková 5.B

      Martinka Kalmárová 3.D                                   Tajana Benková 5.C

      Dominik Ščibrány 3.C                                       Zina Gharbi 3.A

      V konkurencii 737 účastníkov sa z pomedzi žiakov našej školy
      najviac darilo Samkovi Sučanskému (I. A), ktorý v kategórii chlapcov
      na 100 m dosiahol 8. najrýchlejší čas a kvalifikovala sa
      do slovenského finále, ktoré sa uskutoční 5. júna
      na atletickom štadióne TU na Wattsonovej ulici v Košiciach.

      Umiestnenie v 1. polovici štartového poľa dosiahli všetci naši pretekári.
       

      Na pretekoch bol osobne prítomný najrýchlejší Slovák všetkých čias, aktuálny Halový Majster Európy v behu na 60 m, Ján Volko.

      Našim žiakom k dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

     • Vrbové

     • Po stopách grófa Mórica Augusta Beňovského sa v piatok 31. mája 2019 vybrali žiaci VIII. B triedy do jeho rodného mestečka Vrbového.

      Po príchode do mesta si prezreli majestátnu  židovskú synagógu, ktorá je dodnes považovaná za najkrajšiu kultúrno-historickú pamiatku mesta. Predstavuje  ukážku maurského slohu, plného pôsobivých orientálnych prvkov.  Neskôr sa presunuli k tzv. Šikmej veži, vďaka ktorej je mestečko prezývané i „slovenskou Pisou“. Ide o zvonicu postavenú v 19. storočí, hneď vedľa Kostola sv. Martina, ktorá sa v dôsledku priúzkych základov a výrazného zamokrenia pôdy po dlhotrvajúcich dažďoch v roku 1930 naklonila o 98 - 99 cm od zvislej osi.

      Neskôr v Kúrii M. Beňovského, najslávnejšieho rodáka mesta Vrbové, žiaci absolvovali veľmi zaujímavú prednášku historika PhDr. Bosáka, ktorý žiakom nielen priblížil život tohto cestovateľa a dobrodruha, ale i daroval knižku o tomto významnom Slovákovi,  ktorej je spoluautorom.

      Vrbovským dukátikom obdarení žiaci sa po chutnom obede, dobrej zmrzline a prechádzke týmto malebným mestečkom neďaleko Piešťan, vrátili unavení, ale spokojní späť do Bratislavy.