Novinky

     • Poplatky za ŠKD počas prerušenia vyučovania 2019/2020 (COVID-19)

     • Poplatky za ŠKD za obdobie prerušenia vyučovania z dôvodu COVID-19 v jednotlivých mesiacoch sú nasledovné:

      MAREC: 7,20 EUR

      (za 6 pracovných dní, vypočítané na základe celoročného priemeru – 20 dní mesačne)

      APRÍL: 0 EUR

      MÁJ: 0 EUR

      JÚN: 23,99 (v prípade, že dieťa nastúpilo do ŠKD v mesiaci jún)

      Preplatky budú vrátené v priebehu letných prázdnin na Váš bankový účet. Nedoplatky žiadame uhradiť čo najskôr.

       

      30.7.2020

     • Pokyny k 3. turnusu Letného ŠKD (LŠKD)

     • Milí rodičia,

      deti, ktoré nastúpia na tretí turnus Letného ŠKD si so sebou prinesú:

      - informovaný súhlas stiahnuť

      Informovaný súhlas je potrebné odovzdať pre každý turnus zvlášť!

      - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19) stiahnuť

      - desiatu, vodu

      - prezuvky

      - repelent

      - pršiplášť

      - žiaci 2.A, 2.B, 2.C a žiaci 3. a 4. ročníka si prinesú dva 15 – minútové lístky na MHD (keramická dielňa)

      - žiaci 3.A, 3.B, 3.C, 3.D a 4. ročníka si v pondelok prinesú vhodné oblečenie, obuv do lesa

      - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

      Prvý deň je príchod detí do školy možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

      Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

      Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 zo školského ihriska.

      S pozdravom

      kolektív ŠKD

      30.7.2020

     • Pokyny k 2. turnusu Letného ŠKD (LŠKD)

     • Milí rodičia,

      deti, ktoré nastúpia na druhý turnus Letného ŠKD si so sebou prinesú:

      - informovaný súhlas stiahnuť

      Informovaný súhlas je potrebné odovzdať pre každý turnus zvlášť!

      - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19) stiahnuť

      - desiatu, vodu

      - prezuvky

      - repelent

      - žiaci 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 2.B si prinesú štyri 30-minútové lístky na MHD (výlet do centra Bratislavy)

      - žiaci 1.E, 2.C, 2.D, 2.E, žiaci 3. ročníka a 4. ročníka si prinesú dva 30-minútové lístky na MHD

      (výlet do centra Bratislavy)

      - obuv vhodnú do telocvične a športové oblečenie na prezlečenie

      - žiaci 3.A, 3.B, 3.D a žiaci 4. ročníka si v pondelok prinesú vhodné oblečenie a obuv do lesa a pršiplášť

      - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

      Prvý deň je príchod detí do školy možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

      Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

      Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 zo školského ihriska.

      S pozdravom

      kolektív ŠKD

      23.7.2020

     • Pokyny k 1. turnusu Letného ŠKD

     • Milí rodičia,

      deti, ktoré nastúpia na prvý turnus letného ŠKD si so sebou prinesú:

      - informovaný súhlas  stiahnuť

      - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19)  stiahnuť

      - desiatu, vodu

      - 2 rúška

      - prezuvky

      - športové oblečenie a obuv

      - peračník (písacie potreby, lepidlo, nožnice)

      - plášť alebo staré tričko

      - obrus (igelit) na lavicu

      - žiaci 2.E, žiaci 3. a 4. ročníka si prinesú dva 15-minútové lístky na MHD

      Prvý deň je príchod detí do školy je možný od 7:45 do 8:15. Pri príchode deti odovzdajú informovaný súhlas a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (COVID-19).

      Ďalšie dni bude príchod do LŠKD od 8:00 do 8:15.

      Odchod detí zo školy je možný od 15:00 do 16:00 na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia na vrátnici.

      Kolektív ŠKD


      17.7.2020

     • Pokyny LPČ

     • Vážení rodičia,

      poplatok za letnú prázdninovú činnosť je 30 EUR za týždenný turnus (cena nezahŕňa vreckové a obed). Sumu je potrebné uhradiť do dňa nástupu na turnus.

      IBAN: SK54 0200 0000 0016 3557 1653

      Kód banky: 0200

      Doplňujúci údaj: Meno, priezvisko žiaka – dôležité

      Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa neuvediete meno a priezvisko Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať.

      Poplatok za obedy je 7,80 EUR za týždenný turnus. Sumu je potrebné uhradiť do dňa nástupu na turnus.

      IBAN: SK72 0200 0000 0016 3562 2254

      Kód banky: 0200

      Konštantný symbol: 0308

      Doplňujúci údaj: Meno, priezvisko žiaka, letná ŠKD – dôležité

      Pokiaľ do poznámky pre prijímateľa neuvediete meno a priezvisko Vášho dieťaťa, platbu nie je možné identifikovať.

      Bližšie informácie týkajúce sa pokynov k jednotlivým turnusom letnej prázdninovej činnosti budeme priebežne uverejňovať v najbližších dňoch na stránke školy. V prípade potreby ma môžete kontaktovať mailom: nikola.pavliskova@zstbiliska.sk

      Nikola Pavlisková

      13.7.2020

     • LETNÝ FLORBALOVÝ KEMP

     • U náš v škole sa bude konať Letný florbalový kemp pod vedením reprezentantky vo florbale Denisy Ferenčíkovej.

      Bližšie ino nájdete TU:

     • Letná prázdninová činnosť

     • Milí rodičia,

      v tomto školskom roku ponúkame v ŠKD pre deti letnú prázdninovú činnosť. Deti sa môžu tešiť na atraktívne tematické hry, súťaže a kvízy v areáli školy i v blízkom okolí.  V prípade záujmu je potrebné vypísať prihlášku a odovzdať ju svojej p. vychovávateľke.

      Prihláška TU:

      Kolektív ŠKD


      ​​​​​​​17.6.2020

     • PARTY 2020

     • Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu, napriek snahe preložiť termín školskej Party na 6.6.2020, Vám bohužiaľ musíme oznámiť, že naše spoločné stretnutie sa ruší. 

      Veríme, že na budúci školský rok si to patrične vynahradíme.

      Chceli by sme poprosiť rodičov, ktorí si už vstupenky zakúpili, prípadne venovali ceny do tomboly aby kontaktovali prostredníctvom e-mailu pani učiteľku Kolmanovú.

      lucia.kolmanova@zstbiliska.sk

      Za pochopenie, vopred ďakujeme

       

      1.6.2020

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 5. ročníka

     • Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná prezenčne od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.

       

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:

      1. termín: 15. jún 2020 alebo 16. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

      2. termín: 18. jún 2020 alebo 19. jún 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov)

      Termín prijímacích skúšok do odborov vzdelávania, ktoré si vyžadujú overenie talentu sa uskutoční 17. júna 2020.

       

      Riaditeľ strednej školy do 24. júna 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe

      výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov.

      Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí strednej

      škole, záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium.

       

      Podrobnejšie info a záväzné potvrdenie na web stránke VÝCHOVNÝ PORADCA.

       

      1.6.2020

     • OTVORENIE ŠKOLY

     • Vážení rodičia,

      sme radi, že od pondelka 1. 6. otvárame našu školu pre žiakov 1. - 5. ročníka. O organizácii vyučovania, vydávania obedov, činnosti školského klubu detí a odchodu detí z ŠKD Vás budú informovať triedni učitelia a vychovávatelia.

      Žiaci, ktorí nebudú chodiť do školy, sa budú vzdelávať dištančne alebo online hodinami s učiteľom.

      Tešíme sa na Vás.

       

       

       

      Vedenie školy

       

      31.5.2020

       

       

     • Prijímacie konanie

     • do prvého ročníka štvorročných,

      do prvého ročníka päťročných vzdelávacích programov

      a prijímacie konanie do učebných odborov

      sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      Upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy zverejnili riaditelia strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade do 7. mája 2020.

      Prijímacie konanie

      do prvého ročníka osemročného gymnáziá

      sa bude konať od 15. júna 2020 do 30. júna 2020

      Kritéria na osemročné štúdium budú zverejnené neskôr na základe rozhodnutia Ministerstva školstva.

       

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole i na osemročné gymnázium.

       

      Podrobnejšie informácie viď. VÝCHOVNÝ PORADCA

       

      15.5.2020

       

     • ZÁPIS

     • ZÁPIS

      Vážení rodičia, elektronický zápis budúcich prvákov do školy prebiehal od 15. do 30. apríla 2020. V prípade, že máte dieťa, ktoré je potrebné zo zákona zaškoliť k budúcemu školskému roku a z rôznych príčin ste tak neurobili, kontaktujte zástupkyňu školy, aby ste sa individuálne dohodli na ďalšom postupe.

      Rodičia, ktorí svoje dieťa zapísali, dostali potvrdzujúci mail. V ňom sme Vám oznámili, že Rozhodnutia budeme vydávať 15. júna. V prípade potreby Vás po ukončení mimoriadnych opatrení vyzveme na osobné stretnutie, prípadne doloženie potrebných dokladov. V prípade, že ste takýto mail nedostali, napíšte, prosím, pani zástupkyni, mohlo sa stať, že v prihláške bola uvedená nesprávna e-mailová adresa. Rovnako, prosím, kontaktujte pani zástupkyňu v prípade, že ste v prihláške písali meno dieťaťa bez diakritiky, alebo ste omylom zadali nesprávne údaje - (napríklad v kolónke integrácia alebo odklad, čo sa viac krát opakovalo). Všetky prípadné chyby dokážeme odstrániť.

      zástupkyňa školy pre 1. stupeň: PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová: ludmila.durdovicova@zstbiliska.sk

      5.5.2020

     • Oznam

     • OZNAM PRE RODIČOV žiakov 9. a 5. ročníka

      Prihlášky na SŠ a osemročné gymnáziá

       

      Vo štvrtok 30. apríla 2020 od 8,30 – 11,30 hod.

      prídu podpísať prihlášku na SŠ

      rodičia žiakov 9. ročníka, ktorí tak ešte neurobili.

      (priniesť 1,50 € poštovné za 1 prihlášku)

       

      Ak je ešte záujem medzi rodičmi žiakov 5. ročníka

      podať prihlášku na osemročné gymnázium, môžu sa dostaviť s potrebnými podkladmi

      (rodný list, vysvedčenia 2., 3., 4. ročník + 1,50€ poštovné za 1 prihlášku)

      26.4.2020

     • OZNAM

     • Vážení rodičia. 

      Od včerajšieho dňa 6. 4. je k dispozícii Usmernenie na hodnotenia žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie ... Vyplývajú z neho konkrétne odporúčania pre hodnotenie žiakov. Pripravujeme konkrétne postupy pre aplikáciu tohto dokumentu do organizácie a priebehu vyučovania na našej škole. Záleží nám na tom , aby sme procesy nastavili tak, aby dobre fungovali až do konca tejto situácie, čo vyžaduje dôkladné premyslenie. Doprajte nám, prosím, trošku času. V utorok popoludní Vám triedni učitelia zašlú dokument, z ktorého vyplynú informácie dôležité pre Vás a Vaše deti. Vyučovanie po Veľkej noci by sme teda od stredy začali plne v zmysle spomínaného Usmernenia. 

      Ďakujem za porozumenie a prajem čo najpríjemnejšie veľkonočné sviatky. 

      Vedenie školy 

      7.4.2020

     • Konzultácie

     • Všetkým rodičom a žiakom našej školy ponúkame individuálnu konzultačnú a poradenskú pomoc :

      Každý pracovný deň od 9.00 do 12.00 bude na tel. čísle 0940 549 870 k dispozícii školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Komendová, aby s vami riešila otázky a problémy spojené s domácim vzdelávaním ( nielen u žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ).

      7.4.2020

     • Usmernenie k poplatkom za ŠKD a stravovanie v ŠJ

     • Vážení rodičia.

      Na základe Usmernenia č. 2/2020, ktoré nám bolo doručené zo Školského úradu MČ Rača Vám oznamujem, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí a príspevok na prípravu a výrobu jedla a režijných nákladov, ktoré ste uhradili za mesiac marec bude zohľadnený po opätovnom obnovení prevádzky základnej školy.

                    Úhrada týchto poplatkov (ŠKD a stravovanie v ŠJ) od 1. 4. bude predmetom zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Rača. O výsledkoch vás budeme včas informovať.

                    Vedenie školy

     • Aktuálne informácie k prerušeniu vyučovania

      • Vyučovanie v našej škole je prerušené do odvolania. O začatí vyučovania sa včas dozviete z médií a budeme vás informovať aj na našej webovej stránke a prostredníctvom triednych učiteľov.
      • Testovanie T9 je v tomto školskom roku zrušené.
      • Prihlášky na stredné školy sa budú odovzdávať k 15. 5. a nebude potrebné lekárske odporúčanie. Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať do dvoch týždňov od začiatku vyučovania. Všetky informácie včas dostanete.
      • Zápis do školy bude v termíne od 15. 4. do 30. 4. bez prítomnosti detí. O organizácii zápisu  vás budeme včas informovať na našich webových stránkach.

      Vedenie školy

     • Možnosť pomoci rodičom zvládnuť náročné "domáce" vzdelávanie

     • Vážení rodičia,

      v tejto náročnej situácii vám ponúkame možnosť individuálnej konzultačnej a poradenskej pomoci. Naše školské špeciálne pedagogičky sú pripravené spolu s vami riešiť otázky a problémy spojené s domácim vzdelávaním ( nielen žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ) a zvládaním iných náročných situácií, ktoré možno doma s deťmi zažívate.

       V prípade záujmu ich môžete kontaktovať cez www.bezkriedy.sk alebo prostredníctvom mailovej komunikácie.

       

      E-mailové kontakty:

      školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Komendová  zuzana.komendova@zstbiliska.sk

      školská špeciálna pedagogička Mgr. Karolína Lapošová karolina.laposova@zstbiliska.sk

       

      Ďakujeme za spoluprácu

       

      pomoc VÚDPaP - ako psychicky zvládať túto mimoriadnu záťažovú situáciu ? https://www.minedu.sk/ako-psychicky-zvladat-tuto-mimoriadne-zatazovu-situaciu-poradia-odbornici-na-linke-podpory-vudpap-u/