Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 5720037341 poistenie majetku a zodpovednosti 1 226.00 s DPH 22.09.2011 Generali Slovensko a.s. Základná škola
Objednávka objednavka 920110001 s DPH 04.02.2011
Faktúra faktura 196 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 204 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 203 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 202 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 201 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 200 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 198 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 199 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 197 s DPH 29.09.2011
Objednávka objednavka 66 s DPH 29.09.2011
Faktúra faktura 206 s DPH 06.10.2011
Objednávka objednavka 65 s DPH 29.09.2011
Objednávka objednavka 64 s DPH 29.09.2011
Zmluva rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru 4 000.00 s DPH 16.12.2014 IPOS kancelárske potreby s.r.o. Základná škola
Zmluva rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru 4 000.00 s DPH 15.12.2014 Tatrachema v.d. Základná škola
Objednávka objednavka 142011 šj s DPH 27.09.2011
Objednávka objednavka 132011 šj s DPH 27.09.2011
Objednávka objednavka 122011šj s DPH 27.09.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4642