Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednavka 920110001 s DPH 04.02.2011
Objednávka 32/2014/ŠJ Potraviny s DPH 12.02.2014 HOPE FAMILY, s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 43/2014/ŠJ Potraviny s DPH 05.03.2014 Ladislav Ličko Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 42/2014/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 05.03.2014 Samuel Podobný Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 41/2014/ŠJ Potraviny s DPH 04.03.2014 CITYFOOD s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 40/2014/ŠJ Potraviny s DPH 04.03.2014 HOPE FAMILY, s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 39/2014/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 03.03.2014 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 38/2014/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 26.02.2014 Samuel Podobný Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 37/2014/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 19.02.2014 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 36/2014/ŠJ Potraviny s DPH 19.02.2014 Ladislav Ličko Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 35/2014/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 17.02.2014 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 34/2014/ŠJ Potraviny s DPH 14.02.2014 HOPE FAMILY, s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 33/2014/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 13.02.2014 Samuel Podobný Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 13-6/2014 odstránenie havarijného stavu na kanalizácií s DPH 06.02.2014 Juraj Fehér - inštalatér Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Objednávka 31/2014/ŠJ Potraviny s DPH 11.02.2014 Ladislav Ličko Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 45/2014/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 07.03.2014 Samuel Podobný Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 30/2014/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 11.02.2014 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 29/2014/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 07.02.2014 Samuel Podobný Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 28/2014/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 07.02.2014 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Zmluva 9105343736 dodávka plynu s DPH 08.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4642