Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 15/2020 servis kompostéra s DPH 28.02.2020 NOVART s.r.o.
Zmluva 14/2020 dodávka časopisu s DPH 26.02.2020 Wolters Kluwer SR
Zmluva 13/2020 dodávka pitnej vody s DPH 06.02.2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Zmluva 3/2020 Prenájom priestorov na šachový turnaj 50,00 s DPH 29.01.2020 Bratislavská šachová akadémia
Zmluva 2/2020 Poistenie pre prípad zásahu horskej služby LVK 14,40 s DPH 27.01.2020 Generali poisťovňa a.s. Základná škola
Zmluva 12/2020 ŠVP Trubárka s DPH 23.01.2020 CK Slniečko s.r.o.
Zmluva 9/2020 dodávka potravín ŠJ s DPH 23.01.2020 Ing. Ladislav Ličko
Zmluva 7/2020 Potraviny ŠJ s DPH 23.01.2020 CITYFOOD s.r.o.
Zmluva 6/2020 Potraviny ŠJ s DPH 23.01.2020 Eurozel s.r.o.
Zmluva 5/2020 dodávka potravín ŠJ s DPH 23.01.2020 Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o.
Zmluva 4/2020 Zapožičanie šatne počas futbalového turnaja žiakov s DPH 23.01.2020 Peter Čvirik
Zmluva 1/2020 organizácia KK šaliansky Maťko 600,00 s DPH 10.01.2020 Okresný úrad Bratislava, odbor školstva
Zmluva 10/2020 dodávka potravín ŠJ s DPH 02.01.2020 AG FOODS SK, s.r.o.
Zmluva 63/2019 Dodávka elektrickej energie s DPH 23.12.2019 Magna Energia a.s.
Zmluva 60/2019 zmluva o výpožičke telocvične turnaj v karate s DPH 12.12.2019 Karate klub SEIWA
Zmluva 64/2019 dodávka plynu s DPH 09.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Zmluva 58/2019 prenájom telocvične na cyklokrúžok 152,00 s DPH 02.12.2019 Cyklistická Akadémia
Zmluva 62/2019 Zmluva o spracovaní osobných údajov s DPH 15.11.2019 CK Slniečko s.r.o.
Zmluva 55/2019 spolupráca pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom s DPH 13.11.2019 Nadácia pre deti Slovenska
Zmluva 56/2019 dodatik k zmluve o prenájme telocvične s DPH 12.11.2019 Občianske združenie VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4674