Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednavka 920110001 s DPH 04.02.2011
Objednávka 12/2015/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 16.01.2015 Eurozel Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Faktúra 5/2015/ŠJ Potraviny 297,84 s DPH 12.01.2015 Unigue s.r.o. Školská jedáleň
Objednávka o 1/2015-C ubytovanie s DPH COMENIUS 09.01.2015 Ibis Budget Bordeaux Centre Bastide Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Objednávka o 2/2015-C autobusová preprava s DPH COMENIUS 09.01.2015 Eurolines Austria Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Zmluva 1/2015 prenájom nebytových priestorov s DPH 08.01.2015 VK ZK IMA Ing. Tatiana Balacenková VK ZK IMA Ing. Balacenková Tatiana
Zmluva 2/2015 prenájom nebytových priestorov s DPH 09.01.2015 Ing. Danica Mihalová Ing. Danica Mihalová
Zmluva 3/2015 prenájom nebytových priestorov s DPH 08.01.2015 Ing. Tomáš Kayser Ing. Tomáš Kayser
Objednávka 8/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 13.01.2015 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 9/2015/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 13.01.2015 Eurozel Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 10/2015/ŠJ Potraviny s DPH 15.01.2015 Ladislav Ličko Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 11/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 15.01.2015 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 13/2015/ŠJ Potraviny s DPH 19.01.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Faktúra 3/2015/ŠJ Potraviny 1 382,64 s DPH 12.01.2015 CITYFOOD s.r.o. Školská jedáleň
Objednávka 14/2015/ŠJ Potraviny s DPH 19.01.2015 CITYFOOD s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 15/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 20.01.2015 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 16/2015/ŠJ Potraviny s DPH 21.01.2015 Ladislav Ličko Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 17/2015/ŠJ Potraviny s DPH 21.01.2015 Unigue s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Zmluva 37/2005/BOZPPO dodatok č.1/2015 k zmluve o vykonávaní činnosti v oblasti PO a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s DPH 19.12.2014 Milan Bojnanský Základná škola
Objednávka PKR_RKZ_/15/12/2014 prenájom UčKV 153,75 s DPH 17.12.2014 Metodicko-pedagogické centrum RP Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4642