Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednavka 920110001 s DPH 04.02.2011
Objednávka 22/2015/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 30.01.2015 Eurozel Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Faktúra 5/2015 časopis 119,00 s DPH 21500548 19.01.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Základná škola
Objednávka 18/2015/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 23.01.2015 Eurozel Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 19/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 23.01.2015 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 20/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 26.01.2015 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 8-3/2015 oprava plynovej panvice s DPH 19.01.2015 Haššo s.r.o. Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Zmluva OU-BA-OSI-2015/014646 zmluva o usporoadaní a spolufinancovaní krajského kola súťaže Šaliansky Maťko pre súťažiacich základných škôl v územnej pôsobnosti OÚ Bratislava v roku 2015 212,00 s DPH 26.01.2015 MV SR Okresný úrad Bratislava, odbor školstva MV SR OÚ Bratislava, Odbor školstva
Objednávka 8-1/2015 publikácia s DPH 07.01.2015 AJFA+AVIS s.r.o. Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Objednávka 8-2/2015 webhosting s DPH 07.01.2015 IT Service s.r.o. Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Objednávka 8-4/2015 časopis Právny kuriér s DPH 19.01.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Objednávka 21/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 30.01.2015 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 23/2015/ŠJ Potraviny s DPH 30.01.2015 Ladislav Ličko Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Zmluva 37/2005/BOZPPO dodatok č.1/2015 k zmluve o vykonávaní činnosti v oblasti PO a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci s DPH 19.12.2014 Milan Bojnanský Základná škola
Faktúra 14/2015 oprava plynovej panvice 157,20 s DPH 30.01.2015 Haššo s.r.o. Základná škola
Faktúra 13/2015 vodné, stočné 303,14 s DPH 115101743 30.01.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Základná škola
Objednávka 24/2014/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 02.02.2015 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Faktúra 25/2015/ŠJ Ovocie, zelenina 84,71 s DPH 02.02.2015 Eurozel Školská jedáleň
Objednávka 25/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 04.02.2015 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 26/2015/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 04.02.2015 Eurozel Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4674