Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednavka 920110001 s DPH 04.02.2011
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku pekárskych výrobkov 40 000.00 s DPH 15.12.2014 Mgr.Emília Achbergerová Základná škola
Objednávka o 13-84/2014 časopis s DPH 05.12.2014 Slovesnká pošta a.s. Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Zmluva rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru 4 000.00 s DPH 16.12.2014 IPOS kancelárske potreby s.r.o. Základná škola
Zmluva rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru 4 000.00 s DPH 15.12.2014 Tatrachema v.d. Základná škola
Zmluva rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru 4 000,00 s DPH 15.12.2014 CLEAN TONERY s.r.o. Základná škola
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku rôznych potr.výrobkov 40 000.00 bez DPH 19.12.2014 Unigue s.r.o. Základná škola
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku zeleniny 40 000.00 bez DPH 15.12.2014 Eurozel Základná škola
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia 40 000.00 bez DPH 15.12.2014 Eurozel Základná škola
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku zemiakov 40 000.00 bez DPH 15.12.2014 Eurozel Základná škola
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku potr.výrobkov 40 000.00 bez DPH 15.12.2014 CITYFOOD s.r.o. Základná škola
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku mliečnych výrobkov 40 000.00 bez DPH 15.12.2014 Ladislav Ličko Základná škola
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku živočíšnych výrobkov 40 000.00 bez DPH 15.12.2014 Bidvest Slovakia s.r.o. Základná škola
Zmluva Rámcová kúpna zmluva na dodávku mäsa 40 000,00 bez DPH 15.12.2014 Mgr.Emília Achbergerová Základná škola
Zmluva 4/2014 rámcová zmluva na ostaranie služieb 20.000.00 s DPH 18.12.2014 Stanislav Belej Základná škola
Objednávka o 13-92/2014 šatňové skrine s DPH 18.12.2014 DAFFER s.r.o. Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Zmluva 5/2014 rámcová zmluva na ostaranie služieb 20.000.00 s DPH 18.12.2014 Stanislav Belej Základná škola
Zmluva 6/2014 rámcová zmluva na ostaranie služieb 20.000.00 s DPH 18.12.2014 Stanislav Belej Základná škola
Objednávka 1/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 05.01.2015 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ
Objednávka 2/2015/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 05.01.2015 Eurozel Školská jedáleň J.Lettrichová
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4642