Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednavka 920110001 s DPH 04.02.2011
Faktúra 300/2011 bezpečnostné dvere 1 100,00 s DPH 109/2011 20.12.2011 Derézia Demitrová -STEXO Základná škola
Objednávka 1/2012 - SE školenie "Daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2011 a zmeny od 1.1.2012" s DPH 05.01.2012 DOMENA s.r.o. Základná škola Mgr. šišková riaditeľka
Objednávka 2/2012 - SE seminár Novela zákona v oblasti odmeňovania v rezorte školstva s DPH 10.01.2012 Národný ústav celoživotného vzdelávania Základná škola Mgr. šišková riaditeľka
Objednávka 3/2012 - SE seminár Aplikácia povinného zverejňovania 39,00 s DPH 17.01.2012 PROEKO BA s.r.o. Základná škola Mgr. šišková riaidteľka
Faktúra 6/2012 seminár Aplikácia povinného zverejňovania 39,00 s DPH 3/2012 SE 31.01.2012 PROEKO BA s.r.o. Základná škola
Faktúra 1/2012 plyn 116,00 s DPH 7222395934 03.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola
Faktúra 4/2012 vodné, stočné 396,80 s DPH 112100976 24.01.2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Základná škola
Faktúra 2/2012 predplatné publikácie "čo má vedieť mzd.účt. " rok 2012 49,00 s DPH 1/2012 03.01.2012 AJFA+AVIS s.r.o. Základná škola
Faktúra 3/2012 tonery do kopírovacieho zariadenia 39,44 s DPH 2/2012 12.01.2012 CLEAN TONERY s.r.o. Základná škola
Zmluva 5-201112 dodatok č.1 o nájme priestorov s DPH 11.01.2012 Jozef Ančák - YETI
Zmluva 10-201112 dodatok č.1 o nájme priestorov s DPH 21.12.2011 Viktor Frisík
Zmluva 10-201112 dodatok č.1 o nájme priestorov s DPH 11.01.2012 Viktor Frisík
Faktúra 301/2011 licencie OFFICE 20ks 1 296,00 s DPH 101/2011 20.12.2011 ŠVS, BSP Softwaredistribution a.s. Základná škola
Faktúra 294/2011 repasované PC, licencie, softvér 4 584,71 s DPH 1111900073 19.12.2011 BOXED.SK s.r.o Základná škola
Faktúra 287/211 dodávka a montáž osvetlenia do tried 1 350,00 s DPH 103/2011 16.12.2011 Stanislav Belej Základná škola
Zmluva príloha č.3 k zmluve 31100 platobný predpis preddavkových platieb 01-12/2012 s DPH 12.01.2012 Račianska teplárenská a.s. Základná škola
Faktúra 308/2011 žiacke stoličky 1 126,40 s DPH 112/2011 22.12.2011 MY DVA Slovakia s.r.o. Základná škola
Faktúra 306/2011 dodávka a montáž žalúzií 1 900,00 s DPH 111/2011 22.12.2011 Miranttes Základná škola
Faktúra 5/2012 predplatné časopisu ŠKOLA na r.2012 20,00 s DPH 3/2012 30.01.2012 JurisDat-M.Medlen Základná škola
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4674