Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 46/2013 dotácia stravy pre zam. 360,40 s DPH 32013 03.04.2013 školská jedáleň pri ZŠ Tbiliská 4 Základná škola
Faktúra 118/2013 dotácia stravy pre zam. 420,20 s DPH KZ 8/2013 01.07.2013 školská jedáleň pri ZŠ Tbiliská 4 Základná škola
Faktúra 134/2016 stravné 380,00 s DPH 02.08.2016 školská jedáleň pri ZŠ Tbiliská 4
Objednávka o 8/2013 občerstvenie pri príl. Dňa učiteľov SF s DPH 21.03.2013 školská jedáleň pri ZŠ Tbiliská 4 Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Faktúra 289/2012 SF dot. stravy pre zamestnancov 478,80 s DPH 122012 21.12.2012 školská jedáleň pri ZŠ Tbiliská 4 Základná škola
Faktúra 47/2013 občerstvenie pri príl. Dňa učiteľov SF 436,80 s DPH o 8/2013 42013 03.04.2013 školská jedáleň pri ZŠ Tbiliská 4 Základná škola
Objednávka 8-38/2015 náhradné diely na stoličky s DPH 04.09.2015 školex Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Zmluva 151/2010 zmluva o zabezpečení vzdelávania s DPH 16.09.2010 Štátny pedagogický ústav Základná škola
Zmluva 347/2014/801 darovacia zmluva "Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť" s DPH 06.03.2014 Štátny pedagogický ústav Základná škola
Zmluva 1270/2011 darovacia zmluva Ďalšie vzdelávanie učiteľov s DPH 20.01.2012 Štátny pedagogický ústav
Zmluva 1269/2011 darovacia zmluva Ďalšie vzdelávanie učiteľov ZŠ s DPH 20.01.2012 Štátny pedagogický ústav
Faktúra 28/2017 OOPP ŠJ 70,00 s DPH 170134 15.02.2017 Štefan Vacula SLOVEX
Objednávka 8-11/2017 pracovné odevy 70,00 s DPH 13.02.2017 Štefan Vacula SLOVEX
Faktúra 176/2015 oprava váh 155,00 s DPH 04.11.2015 Štefan Koller opravy váh
Faktúra 256/2017 revízia a nastavenie váh kuchyňa 78,00 s DPH 100/2017 2017136 07.11.2017 Štefan Koller opravy váh
Objednávka 8-66/2015 kalibrácia teplomerov s DPH 30.11.2015 Štefan Koller opravy váh Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Objednávka 8-52/2015 ciachovanie váh s DPH 28.10.2015 Štefan Koller opravy váh Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Objednávka 8-100/2017 revízia a nastavenie váh kuchyňa 78,00 s DPH 25.10.2017 Štefan Koller opravy váh
Faktúra 201/2015 kalibrácia teplomerov 126,00 s DPH 2015191 03.12.2015 Štefan Koller opravy váh Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka
Objednávka 12/2013/ŠJ Ciachovanie váh s DPH 24.10.2013 Štefan Koller Školská jedáleň Mgr. Eva Šišková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4674